Alla inlägg och artiklar som rör byggbranschen, samhällsbyggnad finns samlade här, bl.a via ämnesområde.

Observera att de bransch- och ämneskunskaper som är publicerat på fasta sidor inte finns här. Dessa sidor hittar du vila menyn ovan som i huvudsak baseras på byggdelstabellens struktur.

Annonsplats

Branschrelaterade gästartiklar

Gästskribenter såsom yrkesverksamma, forskare, konsulter, leverantörer och andra sakkunniga samt debattörer med branschkännedom är välkomna att kontakta Byggipedia för att skriva ett gästinlägg. Det är också möjligt att skriva en presentation av sitt examensarbete. Välkommen med förslag!

BIM i undervisningen

Artikelförfattare: Lars Tullstedt Byggföretagen - ExpertKompetensförsörjningArtikel publicerad: 30 januari 2017 En modern byggbransch behöver en kompetensförsörjning anpassad till dagens förutsättningar ...
Läs Mer

Fri hyressättning vid nyproduktion?

Artikelförfattare: Lennart Welin, Arkitekt SAR MSA. Mars 2019 Lennart har drygt 50 års erfarenhet av branschen både i Sverige och ...
Läs Mer

En bostadspolitik anpassad till verkligheten

Artikelförfattare: Björn Wellhagen har tidigare varit näringspolitisk chef samt bostadspolitisk expert på Sveriges Byggindustrier (nuvarande Byggföretagen). Artikel publicerad: 14 mars ...
Läs Mer

Bygg- och branchrelaterade artiklar

Utöver de artiklar nedan, med kunskap, exempel och åsikter, kan du hitta ytterligare ämneskunskaper som används i utbildningar via menyn ovan.

Byggbranschens miljöpåverkan

Klimatpåverkan från byggandet i Sverige har i en studie bedömts vara lika stor som den från personbilstrafiken. Byggandet i allmänhet ...
Läs Mer

Planera arbeten med byggnadsberedning

Arbeten inom byggnadsberedning är rivning, håltagning, sanering och ytbearbetning. Beställa byggnadsberedning Kvalitet för de påföljande arbetena är beroende av att ...
Läs Mer

Byggbranschens arbetstagarorganisationer

Arbetstagarorganisationerna, dvs fackföreningarna, inom byggsektorn är förhandlingsparter i avtalsrörelsen när nya villkor i kollektivavtalet förhandlas med arbetsgivarna. En fackförening är ...
Läs Mer

Byggbranschens arbetsgivarorganisationer

Arbetsgivarorganisationerna i byggbranschen arbetar med långsiktiga medlemsfrågor såsom marknad, ekonomi, kompetensförsörjning, utbildningsfrågor och rekrytering samt den politik och den lagstiftning ...
Läs Mer

Bygg- och branschrelaterade ämnestaggar

Ämnesorienterad information, kunskap, exempel och åsikter relaterat till byggbranschen och som publicerat i artiklar/inlägg på Byggipedia.

Ytterligare ämneskunskaper som bl.a. används i utbildningar finns på de fasta sidor som du hittar via menyn ovan.

Anläggning Arbetsmiljö Arkitektur Betong BIM Brand Byggarbetsplatsen Bygghandlingar Byggindustrin Byggmaterial Byggnadsfysik Byggprocessen Byggprodukter Byggregler El Energi Entreprenad Fasader Film Fukt Gips Grundkonstruktioner Hälsa Hållfasthet Infästningar Isolering Juridik Klimatskal Länktips Lättbetong Mark Maskiner Materialegenskaper Materialkunskap Miljö Mineralull Projektering Ritningsläsning Stomkomplettering Stomme Säkerhet Tak Teknik Utbildning Värme

Annonsplats