Grundläggande och översiktlig material om ritningar och ritningsläsning. Främst avsett för att ge en grundläggande förståelse och kunskap om hantering och tolkning av ritningar i arbetet.

Anpassade för yrkesutbildningar inom bygg- och anläggning och lämpar sig i vissa fall också som introduktion i ämnet ritningsläsning för studerande inom YH och ingenjörsutbildningar, mäklarutbildning mm.

Om bygghandlingar och ritningsläsning:


Ritningssymboler – Mark och anläggning

På ritningar används en mängd symboler som skall förenkla och förtydliga ritningarna. Här följer några exempel på allmänna symboler och ...
Läs Mer

Ritningssymboler – Riktning och lutning

PREMIUM innehåll Kontakta Byggipedia för att köpa utbildningsmaterial i ritningsläsning Riktningspil, norrpil samt entrépil: Förklaringar till bilden: - Norrpilen används ...
Läs Mer

Linjer på ritningar

På ritningar förekommer en flera typer av streck och linjer. Ritningar förtydligas genom att användning av olika typer av linjer ...
Läs Mer

Måttsättning på ritningar

Om inget annat framgår på ritningen så är de mått som anges i millimeter (mm). Undantag är s k plushöjder ...
Läs Mer

Företag som har bidragit till underlag och artiklar om ritningsläsning på Byggipedia:
Övriga källor:
  • Bygghandlingar 90 Redovisning av mark
  • Bygghandlingar 90 Redovisningsteknik
  • Rithandbok K (JW 1991)
  • Byggnadsritning – Ritsätt och ritregler, Gösta Hamrin, 1996
  • Installationsteknik för A och L, Catarina Warfvinge, LTH 2000.

Utbildningsmaterial – utan annonser?

Kontakta Byggipedia vid intresse. Läs mer: Kunskap i ritningsläsning

Annonsplats

Exempel

Markritningar

I detta avsnitt visas exempel på markritningar. Exemplet hör ihop med övriga ritningsexempel såsom A, K, El och VVS. Källor ...
Läs Mer

Brandskydd

Projektering omfattar även brandskyddet i byggnader. Grundläggande regler och riktlinjer för brandsäkerhet ingår i den "normala" projekteringen. För vissa byggnader ...
Läs Mer

Installationsritningar

I detta avsnitt visas exempel på ritningar el, VVS (värme, ventilation och sanitet*) i byggnader. Exemplet hör ihop i samma ...
Läs Mer

Konstruktionsritningar (K)

I detta avsnitt visas exempel på konstruktion ritningar. Exemplet hör ihop med övriga ritningsexempel såsom Mark, A, El och VVS ...
Läs Mer

Arkitektritningar (A)

I detta avsnitt visas exempel på arkitektritningar. Exemplet hör ihop med övriga ritningsexempel såsom K, El och VVS. Arkitektens ritningar ...
Läs Mer
Annonsplats