Grundläggande och översiktlig material om ritningar och ritningsläsning. Främst avsett för att ge en grundläggande förståelse och kunskap om hantering och tolkning av ritningar i arbetet.

Anpassade för yrkesutbildningar inom bygg- och anläggning och lämpar sig i vissa fall också som introduktion i ämnet ritningsläsning för studerande inom YH och ingenjörsutbildningar, mäklarutbildning mm.

Bygghandlingar per område/projektör:

Markritningar

I detta avsnitt visas exempel på markritningar. Exemplet hör ihop med övriga ritningsexempel såsom A, K, El och VVS. Källor ...
Läs Mer

Brandskydd

Projektering omfattar även brandskyddet i byggnader. Grundläggande regler och riktlinjer för brandsäkerhet ingår i den "normala" projekteringen. För vissa byggnader ...
Läs Mer

Installationsritningar

I detta avsnitt visas exempel på ritningar el, VVS (värme, ventilation och sanitet*) i byggnader. Exemplet hör ihop i samma ...
Läs Mer

Konstruktionsritningar (K)

I detta avsnitt visas exempel på konstruktion ritningar. Exemplet hör ihop med övriga ritningsexempel såsom Mark, A, El och VVS ...
Läs Mer

Arkitektritningar (A)

I detta avsnitt visas exempel på arkitektritningar. Exemplet hör ihop med övriga ritningsexempel såsom K, El och VVS. Arkitektens ritningar ...
Läs Mer

Ritningsläsning – tolka ritningar

Ritningssymboler – Mark och anläggning

På ritningar används en mängd symboler som skall förenkla och förtydliga ritningarna. Här följer några exempel på allmänna symboler och ...
Läs Mer

Ritningssymboler – Riktning och lutning

Riktningspil, norrpil samt entrépil: Förklaringar till bilden: - Norrpilen används för att underlätta orienteringen på översiktsritningar och situationsplaner. - Entrepilen ...
Läs Mer

Linjer på ritningar

På ritningar förekommer en flera typer av streck och linjer. Ritningar förtydligas genom att användning av olika typer av linjer ...
Läs Mer

Måttsättning på ritningar

Om inget annat framgår på ritningen så är de mått som anges i millimeter (mm). Undantag är s k plushöjder ...
Läs Mer
Företag som har bidragit till Byggipedia med underlag till kunskaper om bygghandlingar och ritningsläsning:

Övriga källor:

 • Bygghandlingar 90 Redovisning av mark
 • Bygghandlingar 90 Redovisningsteknik
 • Rithandbok K (JW 1991)
 • Byggnadsritning – Ritsätt och ritregler, Gösta Hamrin, 1996
 • Installationsteknik för A och L, Catarina Warfvinge, LTH 2000.

Läromedel i ritningsläsning – grund

Innehåll:

 • Generell kunskap om ritningar, ritningssymboler, måttsättning mm
 • Grundkunskaper – tolkning av K, A, Mark samt installationsritningar
 • Ritningsexempel
 • Instuderingsfrågor kopplat till ritningar för respektive område.

Materialet om ritningsläsning och bygghandlingar är framtaget – i samarbete med byggföretag och projektörer – som en grundkurs i ritningsläsning.

Läromedlet lämpar sig också för kompetensutveckling – och självstudier för t.ex:

Annonsplats
 • yrkeslärare
 • yrkesverksamma yrkesarbetare
 • egenföretagare i branschen.
Annonsplats

Utbildningsanordnare kan kontakta Byggipedia för offert på komplett läromedel med ritningar och instuderingsfrågor.

Vi kan också bistå med utveckling av Byggipedias underlag, inkl nyttjanderättigheter, för skolors digitala lärplattformar.

Annonsplats