Lösullsisolering utförs med samma typer av material som används vid isolering med mattor. Skillnaden är att isoleringsmaterialet inte är bundet utan löst samt installeras genom att det blåses på plats via en slang.

Lösull innehåller är normalt ”renare” eftersom det inte innehåller bindemedel som andra isoleringsprodukter gör.

Installation av lösull är en effektiv metod, ergonomisk och lämpar sig även i trånga och svåråtkomliga utrymmen där risken för otätheter och köldbryggor är stor.


Installation av lösull

Installation av lösull är en effektiv metod, ergonomisk och lämpar sig även i trånga och svåråtkomliga utrymmen där risken för ...
Läs Mer

Installation av isolering

Vanliga monteringsmetoder för byggnadsisolering: Utrullning av isoleringsmattor Montage av isoleringsskivor Insprutning av lösullsisolering Vanligt vid nyproduktion av hus är att ...
Läs Mer

Värmeisolering och fuktproblematik

Skillnader i temperatur utomhus- och inomhusluft kan orsaka problem med fukt i byggnader. Varm inomhusluft strävar att flytta sig mot ...
Läs Mer

Om tilläggsisolering

Tilläggsisolering av en byggnad är något som görs i efterhand och då ofta för att förbättra inomhusklimatet och att sänka ...
Läs Mer


Branschföreningen för Lösullsisolering
Sponsrar Byggipedia