Lösullsisolering utförs med samma typer av material som används vid isolering med mattor. Skillnaden är att isoleringsmaterialet inte är bundet utan löst samt installeras genom att det blåses på plats via en slang.

Lösull innehåller är normalt ”renare” eftersom det inte innehåller bindemedel som andra isoleringsprodukter gör.

Installation av lösull är en effektiv metod, ergonomisk och lämpar sig även i trånga och svåråtkomliga utrymmen där risken för otätheter och köldbryggor är stor.

Installation av lösull – en produktionsmetod med fördelar

Det går ofta både enklare fortare att installera lösull tätt mot anslutande byggdelar – även där det är svårt att komma åt – än om mineralullsmattor används. Detta eftersom lösullen inte behöver skäras till rätt samt läggas på plats manuellt.

Lösullen kan läggas ovanpå vindsbjälklag eller inuti ytterväggar alt. yttertak. När lösullen läggs i slutna eller svåråtkomliga utrymmen är det viktigt att se till att det fyller ut ordentligt och att inga hålrum eller otätheter uppstår.

Vid större arbete och besvärliga konstruktioner är rekommenderas att anlita en särskild lösullsentreprenör som är behörig och arbetar enligt branschens riktlinjer och standarder.

Det är viktigt att en investering, t ex tilläggsisolering, i syfte att spara kostnader för uppvärmning, blir korrekt utfört så att besparingsmålet uppnås och inte andra kostnader uppstår om installationen utförs felaktigt.

Exempel från Isover:


Installation av isolering

Vanliga monteringsmetoder för byggnadsisolering: Utrullning av isoleringsmattor Montage av isoleringsskivor Insprutning av lösullsisolering Vanligt vid nyproduktion av hus är att ...
Läs Mer

Värmeisolering och fuktproblematik

Skillnader i temperatur utomhus- och inomhusluft kan orsaka problem med fukt i byggnader. Varm inomhusluft strävar att flytta sig mot ...
Läs Mer

Om tilläggsisolering

Tilläggsisolering av en byggnad är något som görs i efterhand och då ofta för att förbättra inomhusklimatet och att sänka ...
Läs Mer

.

Bild: Paroc

Anlita lösullsspecialist