projbild
Bild: okänd

Teknik och utförande – Lättbetong

Projektera lättbetongkonstruktioner Aktuell information om lättbetongkonstruktioner kan hämtas från de flesta lättbetongtillverkarens och leverantörers hemsidor. Ytterst är det Boverkets regler ...
Läs Mer

Projekteringsskede och bygghandlingar

Från bygglovshandlingar till bygghandling De första ritningarna i ett projekt är ofta översiktliga idéskisser och bygglovshandlingar. Detaljerna i ritningar och ...
Läs Mer

Brandskydd i byggnader

Byggnadstekniskt brandskydd Brandskydd kan avse både en byggarbetsplats och en färdig byggnad. Brandskyddet kan bestå i såväl förbyggande arbete, utrymningsvägar ...
Läs Mer

Ritningar i olika skeden

Det förekommer flera olika konsulter och projektörer i ett bygg- eller anläggningsprojekt. För att särskilja deras olika ritningar åt används ...
Läs Mer

BIM i byggprocessen

Annonsplats