lyftkranar byggipedia
Foto: Byggipedia

Arbetsmiljöorganisation

Arbetsmiljöorganisation, roller och ansvar I arbetsmiljöorganisationen för ett byggprojekt finns ett olika aktörer med olika ansvarsområden bl a: Byggherren/beställaren Entreprenören/uppdragstagaren ...
Läs Mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Alla byggföretag skall ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Det skall finnas skyddsombud och/eller en arbetsmiljöansvarig på företaget. Dessutom skall företag ...
Läs Mer

Byggarbetsplatsens arbetsmiljörutiner

Särskilda arbetsmiljörutiner för byggarbetsplatsen Förhandsanmälan Byggherren ska, utom vid mindre arbeten, lämna förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket innan arbetet påbörjas och se ...
Läs Mer

Arbetsmiljöplan för byggarbetsplatsen

Arbetsmiljöplan (AMP) tas fram innan byggarbetsplatsen etableras. En byggarbetsmiljösamordnare ska se till att detta sker. Arbetsmiljöplanen syftar till att se ...
Läs Mer

Läs mer:

Annonsplats