lyftkranar byggipedia
Foto: Byggipedia

Miljöpåverkan – cirkulära perspektiv

Byggnaders och byggandets totala miljöpåverkan Eftersom en byggnads miljöpåverkan sker både under byggtiden och därefter under byggnadens hela livslängd är ...
Läs Mer

Arbetsmiljöorganisation

Arbetsmiljöorganisation, roller och ansvar I arbetsmiljöorganisationen för ett byggprojekt finns ett olika aktörer med olika ansvarsområden bl a: Byggherren/beställaren Entreprenören/uppdragstagaren ...
Läs Mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Alla byggföretag skall ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Det skall finnas skyddsombud och/eller en arbetsmiljöansvarig på företaget. Dessutom skall företag ...
Läs Mer

Byggarbetsplatsens arbetsmiljörutiner

Särskilda arbetsmiljörutiner för byggarbetsplatsen Förhandsanmälan Byggherren ska, utom vid mindre arbeten, lämna förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket innan arbetet påbörjas och se ...
Läs Mer

Läs mer:

Annonsplats