En fastighet består ofta av mark med tillhörande byggnader, dvs fast egendom.

Förvaltning av fastigheter utförs av fastighetsägare själva eller av anlitade förvaltningsföretag.

Fastighetsförvaltning brukar delas in i två områden:

  • Den ekonomiska förvaltningen omfattar administrativa uppgifter såsom uthyrning och debitering av hyror, redovisning och skatter samt leverantörsavtal och betalning till leverantörer, t ex för värme, vatten, fastighetsel, bredband och skötsel.
  • Den tekniska förvaltning omfattar praktiska arbeten såsom renoveringar och reparationer, skötsel av gemensamma utrymmen och ytor, t ex trappor, tvättstuga och gårdsytor.

ROT och rivning

Fastighetsbranschen har kopplingar till byggbranschen:

  • inom fastighetsbranschen arbwetar personer med i bakgrund och/eller utbildning inom bygg
  • inom fastighetsförvaltning utförs byggnadsarbeten t.ex. reparationer och löpande underhåll samt ROT-projekt
  • fastighetsägarna är kunder till byggbranschen i såväl nyproduktion som ombyggnader och har ofta rollen som byggherre
  • särskilt inom den tekniska förvaltningen är grundläggande kompetens i byggrelaterade frågor en förutsättning för en effektiv kommunikation och samverkan med de bygg- och hantverksföretag som anlitas.

Byggherren – Vem är det?

Underhållsplaneringen  är ett av de viktigaste verktygen och underlagen inom fastighetsförvaltningen.


=> Logga in för alla artiklar som rör fastighetsförvaltning, underhåll, ROT mm eller kontakta Byggipedia för att köpa nyttjanderätt av läromedel i undervisning


Relining i fastigheter