En fastighet består ofta av mark med tillhörande byggnader, dvs fast egendom.

Förvaltning av fastigheter utförs av fastighetsägare själva eller av anlitade förvaltningsföretag.

Annonsplats

Fastighetsbestånd (eller bara bestånd) brukar avse alla de fastigheter som ägs av en fastighetsägare.

Fastighetsbranschen har nära koppling till byggbranschen bl.a:

  • inom fastighetsförvaltning utförs byggnadsarbeten t.ex. reparationer och löpande underhåll samt ROT-projekt
  • fastighetsägarna är kunder (beställare) till byggbranschen vid såväl nyproduktion som ombyggnader och har ofta rollen som byggherre.

Relaterade artiklar:

Vad är fastighetsförvaltning?

Inom fastighetsbranschen arbetar personer med utbildning och kompetens inom bygg- och installationstekniks ...
Läs Mer

Vad är underhållsplanering?

Underhållsplaneringen är ett av de viktigaste verktygen inom fastighetsförvaltning. Underhållsplanen för en ...
Läs Mer

Underhållsplanering – bostadsrättsföreningens viktigaste verktyg?

När en fastighet/byggnad tillhör en bostadsrättsförening är styrelsen ansvarig för underhållsplanering och ...
Läs Mer

Tvingande lagstiftning vs. överenskommelser mellan parter*

Tvingande lagar innebär att de innehåller regler som måste följas och som ...
Läs Mer

Kunskap för fastighetsförvaltare:


Annonsplats