Ett väldimensionerat och korrekt installerat ventilationssystem skall ge en hälsosam inomhusluft – fri från drag och onödiga värmeförluster.

Kvalitetsparametrar för inomhusluft

Genom att mäta luftomsättningen och hur effektivt inomhusluften byts ut och ersätta med ny frisk luft får man ett mått och ett värde som beskriver luftkvaliteten.

Mätning av luftens koldioxidhalt framförallt i utrymmen där många personer vistas (t ex i ett klassrum) är ett annat sätt att ta reda på om ventilationen är tillräcklig.


=> Logga in för att läsa mer om inomhusluft, luftflöden och ventilation eller kontakta Byggipedia för att köpa nyttjanderätt av läromedel


Relaterat:

Om ventilationskrav och -system

Arkitektoniskt perspektiv på värme och ventilation

Ventilationsritningar