Värme

Byggnadsfysik handlar om temperatur inomhus och upplevt klimat i byggnader. I Sverige behöver de flesta hus värmas upp under vintern. Om det är varmt på sommaren används ibland kyla för att få ner temperaturen.

Om köldbryggor

Köldbryggor Köldbryggor uppstår där väggen eller bjälklaget inte har lika god isoleringsförmåga  som i övriga delar av konstruktionen. Den varma och ...
Läs Mer

Om värme och klimat i byggnader

Inomhusklimat och isolering Olika byggmaterial och byggdelar har olika förmåga att leda värme eller att isolera. En byggnad värmeisoleras om ...
Läs Mer

Värmeledning respektive värmemotstånd

Värmegenskaper hos byggmaterial Värmeledningsförmåga och värmemotstånd är materialegenskaper. Ett material som har dålig värmeledningsförmåga har desto bättre värmemotstånd: ...
Läs Mer

Värmeisolering – principer

Material och lösningar för värmeisolering Det går åt energi för att värma upp eller kyla ner en byggnad och energi ...
Läs Mer
Laddar…

.

Kunskapsport för byggare


Copyright © Byggipedia.se 2019
Detta material kommer från Byggipedia.se och är skyddat av upphovsrättslig lagstiftning. Utskrivet material i pappersform får endast användas i undervisningen OM skolan eller läraren har licens - för läsåret 2019/20. Materialet får INTE spridas digitalt som pdf etc.
Elever på licensierad skola får behålla utskrivet material och använda det för eget bruk även efter utbildningen.Materialet får dock inte digitaliseras/scannas, publiceras, spridas vidare eller säljas.

Byggipedia friskriver sig ansvar för ev felaktigheter/sakfel och för användning i andra sammanhang än inom grundläggande byggutbildning.

Läs mer om villkoren: https://byggipedia.se/larar-och-skollicenser/
Om du fått tillgång till detta material på annat sätt eller har frågor - Kontakta Byggipedia
Det är inte tillåtet att kopiera men anlita oss gärna för att skapa ett eget informations- eller utbildningsmaterial!