Byggnadsfysik handlar om temperatur inomhus och upplevt klimat i byggnader. I Sverige behöver de flesta hus värmas upp under vintern. Om det är varmt på sommaren används ibland kyla för att få ner temperaturen.

Annonsplats

=> Logga in för alla artiklar om värme, isolering, energi, köldbryggor mm eller kontakta Byggipedia för att köpa nyttjanderätt av läromedel


Arkitektoniskt perspektiv på värme och ventilation

Om köldbryggor

Fjärrvärmeanslutna byggbodar ger låga driftkostnader och en bättre miljö

Annonsplats