Byggnadsfysik handlar om temperatur inomhus och upplevt klimat i byggnader. I Sverige behöver de flesta hus värmas upp under vintern. Om det är varmt på sommaren används ibland kyla för att få ner temperaturen.

Värmekonduktivitet och värmemotstånd

Värmekonduktivitet Värmekonduktiviteten anger materialets värmeledningsförmåga vid en medeltemperatur på +10°C. Materialets värmeledning ökar när temperaturen ökar. Olika byggmaterial har olika ...
Läs Mer

Om köldbryggor

Köldbryggor Köldbryggor uppstår där väggen eller bjälklaget inte har lika god isoleringsförmåga som i övriga delar av konstruktionen. Den varma ...
Läs Mer

Om värme och klimat i byggnader

Inomhusklimat och isolering Olika byggmaterial och byggdelar har olika förmåga att leda värme eller att isolera. En byggnad värmeisoleras om ...
Läs Mer

Byggmaterialens värmeledning och värmemotstånd

Värmeledningsförmåga och värmemotstånd är materialegenskaper. Olika egenskaper efterfrågas för olika ändamål. Ett material som har dålig värmeledningsförmåga har desto bättre ...
Läs Mer
Annonsplats