Detta kunskapsområde sponsras av Ställningsentreprenörerna, STIB.


Ställningsbyggnad är en av byggentreprenadens grundläggande och viktigaste moment. Trots att ställningen inte är en del i den entreprenad som överlämnas till byggherren vid slutbesiktningen kan ställningen ändå påverka både slutresultat och produktivitet.

Ställningen utgör arbetsplats för olika yrkesgrupper och ju bättre anpassad den är för arbetet desto bättre och effektivare arbete.

Ställningen är en viktig del i arbetsmiljöansvaret gentemot de som använder ställningen för att kunna utföra sina arbeten.

Det är därför viktigt att beställa rätt ställning och att anlita en ställningsföretag som har kompetens att bygga en säker ställning.


Beställarkompetens: Ställningar

Upphandling av en säker ställning bör vara prioriterat ur beställarens och användarens perspektiv. Det bör vara en del i arbetsmiljöarbetet ...
Läs Mer

Arbete från ställning

Många hantverk, montage och installationsarbeten utförs från  byggnads- och hantverksställningar. I nyproduktion och ombyggnadsarbeten utförs flera typer yttre arbeten, t ...
Läs Mer

Ställningssäkerhet

Funktionella och säkra byggnadsställningar är A och O för ett effektivt byggnads- och montagearbete från ställningen. Hur ställningen är utformad ...
Läs Mer

Orgeltramp – vad är det?

I samband med ställningsbyggnad och vid användning av byggnadsställning innebär begreppet orgeltramp att det uppstår deformation med nivåskillnader mellan obelastade ...
Läs Mer

Källor och länkar:

Annonsplats