Ställningsbyggnad är en av byggentreprenadens grundläggande och viktigaste moment.

Trots att ställningen inte är en del i den entreprenad som överlämnas till byggherren vid slutbesiktningen kan ställningen ändå påverka både slutresultat och produktivitet.

Byggnadsställningar används som tillträdesled, transportled, arbetsplats eller skydd, under tillfälliga arbeten, på höjder över 1,25 meter. 

Det är viktigt att beställa rätt ställning och att anlita en ställningsföretag som har kompetens att bygga en säker ställning:
  • Ställningen utgör arbetsplats för olika yrkesgrupper och ju bättre anpassad den är för arbetet desto bättre och effektivare arbete.
  • Ställningen är en viktig del i arbetsmiljöansvaret gentemot de som använder ställningen för att kunna utföra sina arbeten.

Att jobba som ställningsbyggare

Ställningsbranschen har en viktig roll för att möjliggöra effektivt samhällsbyggande men precis som resten av byggbranschen upplever ställningsbranschen rekryteringssvårigheter. Det ...
Läs Mer

Rätt ställning på rätt arbetsplats – för ett hållbart byggande

Byggipedias samarbetspartner och sponsor Ställningsföretagen (Stib) har nyligen tillsatt en teknisk kommitté för att ta fram standarder för mur- och ...
Läs Mer

Byggnadsställningen är en arbetsplats – inte ett självändamål!

Många yrkesarbetare i byggbranschen har ställningen som sin frekventa arbetsplats. Byggnadsställningar handlas upp och byggs för att därefter utgöra just ...
Läs Mer

Beställa väderskydd

En ställningen kommer att utgöra arbetsplats för olika yrkeskategorier. Bställaren har ett ansvar för säkerhets för dessa yrkesarbetare. Därför är ...
Läs Mer
Laddar…

Källor och länkar:


Ställningsföretagen STIB
Sponsrar Byggipedia