Bygg- och anläggningsbranschen

branschenByggbranschen är en stor och  komplex bransch.

Många människor, företag och organisationer verkar inom eller i anslutning till, byggbranschen.

Samtliga aktörer och intressenter inom byggbranschen bidrar på ett eller annat sätt till att branschen och byggprocessen skall fungera och generera så bra resultat som möjligt.

Resultatet av och kvaliteten i byggandet är ett mått på hur allas arbeten och olika funktioner samordnas för att uppnå bästa möjliga kvalitet och lönsamhet.

Läs mer:

Byggsektorns aktörer & intressenter

Vilka finns i byggbranschen? Den svenska byggsektorn består av: Byggindustrin, dvs bygg- och anläggningsföretagen Fastighetsbolag/-förvaltning Arkitektkontor Tekniska konsultbyråer Byggmaterialindustrierna ...
Läs Mer

Arbetsmarknadens parter och avtalsrörelsen

Byggbranschens parter Byggbranschens parter består av arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer bl a: Sveriges Byggindustrier Maskinentreprenörerna Svenska Teknik & Designföretagen Byggnads Seko ...
Läs Mer

Stridsåtgärder och medling inom avtalsrörelsen

Avtalsrörelsen  bedrivs varje år mellan byggbranschen parter, dvs  arbetsgivarna och  de fackliga förbunden. Parterna i byggbranschen är bl a Sveriges ...
Läs Mer

Länkar

Sveriges Byggindustrier (BI)
Byggnadsarbetarförbundet (Byggnads)
Avtalsrörelsens A till Ö (Arbetsmarknadsnytt)

Artiklar om:
Byggbranschen

Testa dina kunskaper om byggbranschen här:

Till Byggipedias Quiz om Byggbranschen
.


Annons

Kunskapsport för byggare

Don`t copy text!