Bygg- och anläggningsbranschen

branschenByggbranschen är en stor och  komplex bransch.

Många människor, företag och organisationer verkar inom eller i anslutning till, byggbranschen.

Samtliga aktörer och intressenter inom byggbranschen bidrar på ett eller annat sätt till att branschen och byggprocessen skall fungera och generera så bra resultat som möjligt.

Resultatet av och kvaliteten i byggandet är ett mått på hur allas arbeten och olika funktioner samordnas för att uppnå bästa möjliga kvalitet och lönsamhet.

Läs mer:

Byggsektorns aktörer & intressenter

Vilka finns i byggbranschen? Den svenska byggsektorn består av: Byggindustrin, dvs bygg- och anläggningsföretagen Fastighetsbolag/-förvaltning Arkitektkontor Tekniska konsultbyråer Byggmaterialindustrierna ...
Läs Mer

Arbetsmarknadens parter och avtalsrörelsen

Byggbranschens parter Byggbranschens parter består av arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer bl a: Byggföretagen (tidigare Sveriges Byggindustrier) Maskinentreprenörerna Svenska Teknik & Designföretagen ...
Läs Mer

Stridsåtgärder och medling inom avtalsrörelsen

Avtalsrörelsen  bedrivs varje år mellan byggbranschen parter, dvs  arbetsgivarna och  de fackliga förbunden. Parterna i byggbranschen är bl a Byggföretagen ...
Läs Mer

Länkar

Byggföretagen
Byggnadsarbetarförbundet
Artiklar om byggbranschen (Byggipedia)

Kunskapstest om byggbranschen:

Du måste vara inloggad för att se innehållet. 

Kunskapsport för byggare


Copyright © Byggipedia.se 2019
Detta material kommer från Byggipedia.se och är skyddat av upphovsrättslig lagstiftning. Utskrivet material i pappersform får endast användas i undervisningen OM skolan eller läraren har licens - för läsåret 2019/20. Materialet får INTE spridas digitalt som pdf etc.
Elever på licensierad skola får behålla utskrivet material och använda det för eget bruk även efter utbildningen.Materialet får dock inte digitaliseras/scannas, publiceras, spridas vidare eller säljas.

Byggipedia friskriver sig ansvar för ev felaktigheter/sakfel och för användning i andra sammanhang än inom grundläggande byggutbildning.

Läs mer om villkoren: https://byggipedia.se/larar-och-skollicenser/
Om du fått tillgång till detta material på annat sätt eller har frågor - Kontakta Byggipedia
Det är inte tillåtet att kopiera . Behöver du använda något i utbildningssyfte kontakta oss!