branschenByggbranschen är en stor och  komplex bransch.

Många människor, företag och organisationer verkar inom eller i anslutning till, byggbranschen.

Samtliga aktörer och intressenter inom byggbranschen bidrar på ett eller annat sätt till att branschen och byggprocessen skall fungera och generera så bra resultat som möjligt.

Resultatet av och kvaliteten i byggandet är ett mått på hur allas arbeten och olika funktioner samordnas för att uppnå bästa möjliga kvalitet och lönsamhet.


=> Logga in för alla artiklar om branschen, branschorganisationer, fackförbund och avtalsrörelsen  eller kontakta Byggipedia för att köpa nyttjanderätt av läromedel


Kunskapstest om byggbranschen:

 

Du måste vara inloggad för att göra kunskapstestet.