I detta avsnitt visas exempel på konstruktion ritningar. Exemplet hör ihop med övriga ritningsexempel såsom Mark, A, El och VVS.

Konstruktionsritningarna och tillhörande bygghandlingar  innehåller:
  • information och föreskrifter angående utförande av de bärande delarna i en byggnad samt anslutningar till dessa.
  • utformning av delar som berör byggnadens funktion t ex ljudisolering samt klimat- och fuktskydd.
Exempel på K-ritningar:
  • Armering
  • Grund- och takplan
  • Takstolar
  • Sektioner och detaljer

Ritningssymboler – K-ritningar

Ingjutningsgods, t ex ventilationsrör, hål och nischer Förklaringar till bilden: - Siffrorna inuti symbolerna är löpnummer som anges i förteckning ...
Läs Mer

Anvisningar och tekniska föreskrifter

Till konstruktionsritningarna hör anvisningar och föreskrifter. Istället för att skriva dessa i ritningarnas skrivfältet på de olika K-ritningarna hänvisar man ...
Läs Mer

Grundplan – Exempel

Exempel på grundplan med detaljer, anslutning innerväggar samt utformning yttervägg, sula och dränering. Grundplan - Ritningsnummer K320:05 Grundplanen visar bl ...
Läs Mer

Armeringsritning

Armeringssymboler visas på konstruktionsritningar och består främst i armeringsstänger kombinerat med typbeteckningar och mått. Armeringssymboler på ritning Till armeringsritningar hör ...
Läs Mer
Annonsplats