Etikettarkiv: Mineralull

Om mineralull

Mineralull används för värme– och ljudisolering i byggnader samt av installationer.

Det finns två olika sorters mineralull; glasull och stenull som båda bildar ett poröst lätt och ulliknande fibermaterial. Mineralull har därför goda värme- och ljudabsorptionsegenskaper.

I slutet av 1800-talet började man att mer konsekvent isolera husen som byggdes i Sverige. Sågspån och halm är exempel på den tidens isoleringsmaterial.

Den moderna isoleringens historia började vid andra världskriget och användningen av mineralull blev alltmer utbredd. Ekonomiska faktorer som kostnaderna för uppvärmning av hus var en orsak till denna utveckling.

Mineralull kan också användas som brandisolering, som skydd mot buller, för att bibehålla kyla samt för att säkerställa ett bra inneklimat.

Råvaror och tillverkning – Mineralull

Mineralullstillverkning

Mineralull är en syntetisk fiber som tillverkas av mineraliska (oorganiska) råvaror som sten och sand – eller glas. I tillverkningsprocessen smälts råvaran och spinns till långa fibrer.

Tillverkningsprocesserna för glas- respektive stenull är ganska lika. Det är främst råvarorna som skiljer sig åt – liksom framställning och tillskärning av olika isoleringsprodukter för olika användningsområden samt vilka tillsatser som behövs.

Fortsätt läsa Råvaror och tillverkning – Mineralull

Produkter och användningsområden – Mineralull

Mineralullsprodukter

Mineralull används i första hand som värme- och byggisolering. Det vanligaste användningsområdet är som lätt isolering mellan reglar i väggar och i bjälklag.


Bild: www.paroc.se

Mineralull kan levereras som bl a:
  • skivor och rullar.
  • nätmattor och lamellmattor, bl a för teknisk isolering.
  • rörskålar.
  • lösull.

Fortsätt läsa Produkter och användningsområden – Mineralull

Materialegenskaper – Mineralull

Mineralull är ett poröst och lätt material som har god isoleringsförmåga mot såväl värme som kyla samt buller.

Andra egenskaper hos mineralull är bl a:

  • Värme- och brandstabilt och kan därför användas som isolering mot brand och höga temperaturer.
  • Fukttåligt – men bör ändå skyddas från fukt eftersom fukt kan försämra materialets goda egenskaper
  • Absorberar inte och har viss dränerande egenskap varför det bl a kan användas även för mark- och grundisolering
  • Tryck- och formstabilt och sjunker därför inte ihop.

Specifika U-värden mm för olika mineralullsprodukter framgår av leverantörernas produktbeskrivningar och särskilda produktdatablad.

Fortsätt läsa Materialegenskaper – Mineralull

Projektering – energi och isolering

Projektering:

För att beräkna en byggnads energianvändning och behovet av isolering samt vilken tjocklek isoleringen skall ha i olika konstruktioner kan särskilda beräkningsprogram användas.

Det finns allt ifrån beräkningsprogram som utför överslagsberäkningar baserade på antagna förutsättningar, t ex om uppvärmningssystem, klimatzon samt U-värden för olika byggdelar, till mer avancerade energiberäkningsprogram där flera värden måste matas in och då blir också beräkningsresultatet ofta mer rättvisande.

Bild: Mineralull som ritningssymbol (dubbla isoleringskikt). (Rockwool)

Fortsätt läsa Projektering – energi och isolering