Elsäkerhet

el iconArtiklar och information om säkerhet vid installation och användning  av el i samband med byggnadsarbeten.

Arbete med elektriska maskiner

OBS! Följande text är ett generellt och översiktliga exempel som ...
Läs Mer

Åtgärder vid elolycka

Om någon råkat ut för en elolycka: Bryt strömmen! Om ...
Läs Mer

Elolyckor

Risker med el Exempel på risker med el: Bristfällig förläggning ...
Läs Mer

Tillfällig el

OBS! Följande text är ett exempel och en generell sammanställning ...
Läs Mer

Källor och länkar

God elsäkerhetsteknisk praxis (Swedish Rental)

.

Annons


Kunskapsport för byggare


Copyright © Byggipedia.se 2018
Detta material kommer från Byggipedia och får endast användas i utbildningsyfte om lärare/skolor/kursledare har licens för detta, eller annat avtal med Byggipedia, för läsåret 18/19 fram t o m 30 juni 2019,
  • - Den som har lärarlicens får dela ut materialet som utskrift/utskriftskopia - till egna elever och kursdeltagare.
  • - Efter avslutad utbildning får elev eller kursdelatagare behålla utskrifter av materialet, från en licensierad lärare/kursledare, och använda för eget/privat bruk.

  • Materialet eller delar av dess innehåll får inte av någon - som inte har särskild överrenskommelse med Byggipedia om detta:
  • - delas ut eller spridas i digital form, t ex som PDF.
  • - publiceras i digital eller tryckt form
  • - säljas vidare eller på annat sätt ingå i kommersiellt verksamhet (annat än inom ramen för den verksamhet licensen avser).

  • Om du fått tillgång till detta material på annat sätt på annat sätt än vad som är tillåtet enligt ovan eller om du har frågor kring hur du kan använda materialet i din egen verksamhet - Kontakta Byggipedia
    Don`t copy text!