Elsäkerhet

el iconArtiklar och information om säkerhet vid användning  av elektriska maskiner och tillfälliga installation för el i samband med byggnadsarbeten.

Elektriker som ansvara för elarbeten skall ha behörighet.

Företag som utför anslutning- eller losskoppling av elektrisk utrustning ska vara registrerade i Elsäkerhetsverkets företagsregister.

Arbete med elektriska maskiner

OBS! Följande text är ett generellt och översiktliga exempel som ...
Läs Mer

Åtgärder vid elolycka

Om någon råkat ut för en elolycka: Bryt strömmen! Om ...
Läs Mer

Elolyckor

Risker med el Exempel på risker med el: Bristfällig förläggning ...
Läs Mer

Tillfällig el

OBS! Följande text är ett exempel och en generell sammanställning ...
Läs Mer

Källor och länkar

God elsäkerhetsteknisk praxis (Swedish Rental)

.

Kunskapsport för byggare


Copyright © Byggipedia.se 2019
Detta material kommer från Byggipedia.se och är skyddat av upphovsrättslig lagstiftning. Utskrivet material i pappersform får endast användas i undervisningen OM skolan eller läraren har licens - för läsåret 2019/20. Materialet får INTE spridas digitalt som pdf etc.
Elever på licensierad skola får behålla utskrivet material och använda det för eget bruk även efter utbildningen.Materialet får dock inte digitaliseras/scannas, publiceras, spridas vidare eller säljas.

Byggipedia friskriver sig ansvar för ev felaktigheter/sakfel och för användning i andra sammanhang än inom grundläggande byggutbildning.

Läs mer om villkoren: https://byggipedia.se/larar-och-skollicenser/
Om du fått tillgång till detta material på annat sätt eller har frågor - Kontakta Byggipedia
Det är inte tillåtet att kopiera . Behöver du använda något i utbildningssyfte kontakta oss!