el iconArtiklar och information om säkerhet vid användning  av elektriska maskiner och tillfälliga installation för el i samband med byggnadsarbeten.

Elektriker som ansvara för elarbeten skall ha behörighet.

Företag som utför anslutning- eller losskoppling av elektrisk utrustning ska vara registrerade i Elsäkerhetsverkets företagsregister.


=> Logga in för alla artiklar om elsäkerhet på bygget, hantera elolyckor eller kontakta Byggipedia för att köpa nyttjanderätt av läromedel