el iconArtiklar och information om säkerhet vid användning  av elektriska maskiner och tillfälliga installation för el i samband med byggnadsarbeten.

Annonsplats

Elektriker som ansvara för elarbeten skall ha behörighet.

Annonsplats

Företag som utför anslutning- eller losskoppling av elektrisk utrustning ska vara registrerade i Elsäkerhetsverkets företagsregister.

Arbete med elektriska maskiner

Anslutning av elektrisk maskiner OBS! Följande texter är ett generella ...
Läs Mer

Åtgärder vid elolycka

Om någon råkat ut för en elolycka: Bryt strömmen! Om ...
Läs Mer

Elolyckor

Risker med el Exempel på risker med el: Bristfällig förläggning ...
Läs Mer

Tillfällig el

OBS! Följande text är ett exempel och en generell sammanställning ...
Läs Mer
Annonsplats