Elsäkerhet

el iconArtiklar och information om säkerhet vid användning  av elektriska maskiner och tillfälliga installation för el i samband med byggnadsarbeten.

Elektriker som ansvara för elarbeten skall ha behörighet.

Företag som utför anslutning- eller losskoppling av elektrisk utrustning ska vara registrerade i Elsäkerhetsverkets företagsregister.

Arbete med elektriska maskiner

OBS! Följande text är ett generellt och översiktliga exempel som ...
Läs Mer

Åtgärder vid elolycka

Om någon råkat ut för en elolycka: Bryt strömmen! Om ...
Läs Mer

Elolyckor

Risker med el Exempel på risker med el: Bristfällig förläggning ...
Läs Mer

Tillfällig el

OBS! Följande text är ett exempel och en generell sammanställning ...
Läs Mer

Källor och länkar

God elsäkerhetsteknisk praxis (Swedish Rental)

.

Kunskapsport för byggare


Copyright © Byggipedia.se 2018
Detta material kommer från Byggipedia.se och får inte användas i utbildningsyfte utan licens. Elever på licensierad skola får - för eget bruk - behålla utskrivet material som använts i undervisningen. Materialet får dock inte spridas vidare eller säljas.

Skolor och lärare med licens samt deras elever får använda denna utskrift/utskriftskopia i undervisningen under läsåret 2018/19
Byggipedia friskriver sig ansvar för ev felaktigheter och för användning i andra sammanhang än inom grundläggande byggutbildning. Läs mer om villkoren: https://byggipedia.se/larar-och-skollicenser/
Om du fått tillgång till detta material på annat sätt eller har frågor - Kontakta Byggipedia
Det är inte tillåtet att höger-klicka och kopiera. Beställ gärna en licens för användning i utbildningssyfte eller kontakta Byggipedia.