Infästningar

Infästning med spik

Infästning med spik Spikning är en snabb och enkel metod att fästa olika material med. Metoden fungerar bra framförallt när ...
Läs Mer

Infästning med skruv

Infästning med skruv Skruv fäster bra i flera material. Korrekt utfört får skruvinfästningar en hög draghållfasthet i jämförelse med spik. En skruv klarar ...
Läs Mer

Infästning i betong

Att skruva i betong Vid infästning med skruv i betong används ofta plugg, expander eller kemisk infästning (ankarmassa). Lättare infästningar ...
Läs Mer

Infästning med bult

Montage med bult En del infästningar görs med bultar genom borrade hål i materialen. Verktyg för infästning med bult Skiftnyckeln ...
Läs Mer

Länkar om infästningsmetoder

.

Kunskapsport för byggare


Copyright © Byggipedia.se 2018
Detta material kommer från Byggipedia.se och får inte användas i utbildningsyfte utan licens. Elever på licensierad skola får - för eget bruk - behålla utskrivet material som använts i undervisningen. Materialet får dock inte spridas vidare eller säljas.

Skolor och lärare med licens samt deras elever får använda denna utskrift/utskriftskopia i undervisningen under läsåret 2018/19
Byggipedia friskriver sig ansvar för ev felaktigheter och för användning i andra sammanhang än inom grundläggande byggutbildning. Läs mer om villkoren: https://byggipedia.se/larar-och-skollicenser/
Om du fått tillgång till detta material på annat sätt eller har frågor - Kontakta Byggipedia
Det är inte tillåtet att kopiera . Behöver du använda något i utbildningssyfte kontakta oss!