Infästning med spik

Infästning med spik Spikning är en snabb och enkel metod att fästa olika material med. Metoden fungerar bra framförallt när ...
Läs Mer

Infästning med skruv

Infästning med skruv Skruv fäster bra i flera material. Korrekt utfört får skruvinfästningar en hög draghållfasthet i jämförelse med spik. En skruv klarar ...
Läs Mer

Infästning med bult

Montage med bult En del infästningar görs med bultar genom borrade hål i materialen. Verktyg för infästning med bult Skiftnyckeln ...
Läs Mer

Länkar om infästningsmetoder

.

Annonsplats
Annonsplats