Infästningar

Infästning med spik

Infästning med spik Spikning är en snabb och enkel metod att fästa olika material med. Metoden fungerar bra framförallt när ...
Läs Mer

Infästning med skruv

Infästning med skruv Skruv fäster bra i flera material. Korrekt utfört får skruvinfästningar en hög draghållfasthet i jämförelse med spik. En skruv klarar ...
Läs Mer

Infästning i betong

Att skruva i betong Vid infästning med skruv i betong används ofta plugg, expander eller kemisk infästning (ankarmassa). Lättare infästningar ...
Läs Mer

Infästning med bult

Montage med bult En del infästningar görs med bultar genom borrade hål i materialen. Verktyg för infästning med bult Skiftnyckeln ...
Läs Mer

Länkar om infästningsmetoder

.

Kunskapsport för byggare


Copyright © Byggipedia.se 2019
Detta material kommer från Byggipedia.se och är skyddat av upphovsrättslig lagstiftning. Utskrivet material i pappersform får endast användas i undervisningen OM skolan eller läraren har licens - för läsåret 2019/20. Materialet får INTE spridas digitalt som pdf etc.
Elever på licensierad skola får behålla utskrivet material och använda det för eget bruk även efter utbildningen.Materialet får dock inte digitaliseras/scannas, publiceras, spridas vidare eller säljas.

Byggipedia friskriver sig ansvar för ev felaktigheter/sakfel och för användning i andra sammanhang än inom grundläggande byggutbildning.

Läs mer om villkoren: https://byggipedia.se/larar-och-skollicenser/
Om du fått tillgång till detta material på annat sätt eller har frågor - Kontakta Byggipedia
Det är inte tillåtet att kopiera . Behöver du använda något i utbildningssyfte kontakta oss!