Begrepp

Rivning (engelska: demolition) utförs av byggnader och anläggningar när de inte längre skall användas, t ex om kvaliteten är för låg eller de står i vägen för annat som behöver byggas.

ROT står för Renovering, Ombyggnad och Tillbyggnad och innebär någon form av förändring eller renovering av en befintlig byggnad. Renovering syftar ofta på mindre åtgärder som ommålning, golvslipning, nytt kök eller nytt badrum.

Annonsplats
  • ROT-projekt kan omfatta både rivnings- och byggnadsarbete samt installationer och arbeten som utföras av flera olika yrkeskategorier.
  • Renovering av installationer omfattar t ex byte av rör eller relining av rör.

Byggnadsberedning är ett samlingsbegrepp för rivnings-, demonterings- och saneringsarbeten som utförs i syfte att förbereda för byggnadsarbeten och renovering eller helt enkelt för att avlägsna byggnader/byggdelar som inte längre används.

Håltagning och sanering omfattas också av begreppet byggnadsberedning.


Rivningshandboken – planering lönar sig

Rivningshandboken som togs fram 1999 är fortfarande aktuell med avssende på metodiken och principerna för selektiv rivning av olika byggdelar, ...
Läs Mer

Installation av lösull

Installation av lösull är en effektiv metod, ergonomisk och lämpar sig även i trånga och svåråtkomliga utrymmen där risken för ...
Läs Mer

Arbetsgång vid rivning – Rivningsordning

Rivningsordning avser turordning för rivning av olika delar och material. Genom att planera arbetsgången ökar möjligheten att ta hand om ...
Läs Mer

Val av rivningsmetod

Demonteringsmetod väljs utifrån projektspecifika förutsättningar. Val av metod baseras på faktorer som: myndighetskrav och lokal förutsättningar, t ex möjligheter att ...
Läs Mer

Branschföreningen för Relining i fastigheter
Sponsrar Byggipedia
Branschföreningen för Byggnadsberedning
Sponsrar Byggipedia


Annonsplats