Rivning (engelska: demolition) utförs av byggnader och anläggningar när de inte längre skall användas, t ex om kvaliteten är för låg eller de står i vägen för annat som behöver byggas.

ROT står för Renovering, Ombyggnad och Tillbyggnad.

ROT innebär någon form av förändring eller renovering av en befintlig byggnad.

ROT kan omfattar normalt  både rivnings- och byggnadsarbete och utföras av flera olika yrkeskategorier.

Byggnadsberedning är rivnings- och demonteringsarbeten som utförs för att  bereda plats åt en ny byggnad eller avgränsad byggnadsåtgärd.

Demontering (engelska: dismantling) är en rivningsmetod där man varsamt monterar ner byggdelar eller enstaka material t ex genom skruvning, eller sågning

Selektiv rivning innebär att byggdelar och material demonteras efter ett visst schema för att kunna återbrukas, återvinnas eller monteras upp på nytt på annan plats.

Kontrollerad rivning (engelska: controlled demolition) innebär att rivningen utförs med hjälp av sprängmedel, en ganska vanlig metod vid rivning av höga byggnader


=> Logga in för alla artiklar om ROT, rivning, avfallshantering och riskmaterial samt fördjupning eller kontakta Byggipedia för att köpa nyttjanderätt av läromedel i undervisning


Håltagning.nu

Selektiv rivning