ROT och rivning

Rivning (engelska: demolition) utförs av byggnader och anläggningar när de inte längre skall användas, t ex om kvaliteten är för låg eller de står i vägen för annat som behöver byggas.

ROT står för Renovering, Ombyggnad och Tillbyggnad.

ROT innebär någon form av förändring eller renovering av en befintlig byggnad.

ROT kan omfattar normalt  både rivnings- och byggnadsarbete och utföras av flera olika yrkeskategorier.

Byggnadsberedning är rivnings- och demonteringsabeten som utförs för att  bereda plats åt en ny byggnad eller avgränsad byggnadsåtgärd.

Demontering (engelska: dismantling) är en rivningsmetod där man varsamt monterar ner byggdelar eller enstaka material t ex genom skruvning, eller sågning

Selektiv rivning innebär att byggdelar och material demonteras efter ett visst schema för att kunna återbrukas, återvinnas eller monteras upp på nytt på annan plats.

Kontrollerad rivning (engelska: controlled demolition) innebär att rivningen utförs med hjälp av sprängmedel, en ganska vanlig metod vid rivning av höga byggnader


Riskmaterial vid rivning

Många av de farliga material som sedan länge är förbjudna att använda kan finnas kvar i byggnader som skall rivas ...
Läs Mer

Relining

Relining kallas även rörinfodring. Dessa är samlingsnamn de metoder som finns för invändig renovering av rörledningar. Relining innebär att - istället för att byta ...
Läs Mer

Årets håltagnings- och rivningsprojekt 2016

Artikelförfattare:Anders Andersson vd Void AB, Ordf. HiB För en erfaren håltagare kan en del håltagningsprojekt betraktas som rutinjobb medan andra ...
Läs Mer

Renovering av badrum

Denna artikel är baserad på artiklar i ROT-bloggen, som Byggipedia medverkat till att ta fram. Den aktuella studien är från 2012 ...
Läs Mer
Laddar…

Kompetensbehov vid ROT och rivning

Kompetensbehovet vid byggnadsberdning, som ROT- och rivningsarbeten, omfattar säkerhet- och miljöfrågor.  Det krävs kontroll över risker och riskmaterial och en god planering av arbetena.

Vid ROT arbeten är det särskilt viktigt att ta hänsyn till säkerhet och miljö även för de boende eller andra brukare som befinner sig samtidigt i byggnaden. I yrkesutbildningarna för respektive yrke ingår sällan kunskap om just ROT-arbeten och de särksilda förutsättningar som gäller.

Länkar

Rivning (Wikpedia)
ROT-bloggen
ROT-avdraget.se
Farliga ämnen
EDA High Reach Guidelines
Selektiv rivning

Håltagning.nu

.

Kunskapsport för byggare


Copyright © Byggipedia.se 2019
Detta material kommer från Byggipedia.se och är skyddat av upphovsrättslig lagstiftning. Utskrivet material i pappersform får endast användas i undervisningen OM skolan eller läraren har licens - för läsåret 2019/20. Materialet får INTE spridas digitalt som pdf etc.
Elever på licensierad skola får behålla utskrivet material och använda det för eget bruk även efter utbildningen.Materialet får dock inte digitaliseras/scannas, publiceras, spridas vidare eller säljas.

Byggipedia friskriver sig ansvar för ev felaktigheter/sakfel och för användning i andra sammanhang än inom grundläggande byggutbildning.

Läs mer om villkoren: https://byggipedia.se/larar-och-skollicenser/
Om du fått tillgång till detta material på annat sätt eller har frågor - Kontakta Byggipedia
Det är inte tillåtet att kopiera . Behöver du använda något i utbildningssyfte kontakta oss!