Olika yrkesgrupper inom bygg och anläggning använder sina specialverktyg, maskiner och andra hjälpmedel.

De flesta verktyg är idag kopplade till en maskin som driver och utför det tunga arbetet, t ex borrmaskin eller skruvdragare. Verktyg som hanteras helt manuellt kallas för handverktyg.

Annonsplats

Inom vissa typer av arbeten, t ex håltagning och rivning, förekommer fjärrstyrda maskiner som styrs t ex med en joystick. Arbetsutförande blir då mindre tungt och innebär lägre skaderisk för den som manövrerar maskinen.

Arbete med verktyg och maskiner

Fjärrstyrning av maskiner

Med fjärrstyrning menas här att maskinoperatören inte sitter i eller håller i maskinen under arbetet. Maskinföraren eller operatören kan stå ...
Läs Mer

Val av handhållna maskiner och verktyg

När handhållna verktyg och maskiner används kan val av verktyg vara avgörande för såväl effektiviteten i arbetet som risken för ...
Läs Mer

Datorstyrning av entreprenadmaskiner

Med begreppet "maskinstyrning" av entreprenadmaskiner syftas ofta på digital styrning alternativt guidning och övervakning - av maskinellt arbete. Förutom dator, ...
Läs Mer

Motorredskap enligt kollektivavtalet

I kollektivavtalet för bygg- och anläggningsbranschen kallas de motorredskap som kräver särskild utbildning mobila arbetsmaskiner och indelas i två grupper ...
Läs Mer
Laddar…
Annonsplats