Verktyg och maskiner

Olika yrkesgrupper inom bygg och anläggning använder sina specialverktyg, maskiner och andra hjälpmedel.

De flesta verktyg är idag kopplade till en maskin som driver och utför det tunga arbetet, t ex borrmaskin eller skruvdragare. Verktyg som hanteras helt manuellt kallas för handverktyg.

Inom vissa typer av arbeten, t ex håltagning och rivning, förekommer fjärrstyrda maskiner som styrs t ex med en joystick. Arbetsutförande blir då mindre tungt och innebär lägre skaderisk för den som manövrerar maskinen.

Arbete med verktyg och maskiner

Arbete med anläggningsmaskiner

I bygg- och anläggningsbranschen finns idag en allt bredare flora av maskinell utrustning att tillgå. Maskiner för anläggningsarbeten: Grävmaskin Lastmaskin ...
Läs Mer

Verktyg och maskiner – användningsområden

Olika arbets- och förutsättningar på arbetsplatsen påverkar val av arbetsutrustning. Strävan brukar vara att undvika verktyg som medför att arbetet ...
Läs Mer

Pump och blandare för bruk

Blandare för mur- och putsbruk Blandning av bindemedel, ballast och vatten respektive torrbruk och vatten sker en blandare på arbetsplatsen ...
Läs Mer

Behörighetskrav för arbetsfordon

Entreprenadmaskiner och arbetsfordon som används  för att utföra tunga arbetena och effektvisera arbetsprocessen bidrar också till undvika belastningsskador som är ...
Läs Mer
Laddar…

Webbplatser

Byggnadsarbetaren testar
Byggnadsarbetaren testar och jämför kontinuerligt verktyg, maskiner och annan utrustning för professionella yrkesarbetare. KLICKA PÅ BILDEN för att läsa om de olika testresultaten.

.

Kunskapsport för byggare


Copyright © Byggipedia.se 2019
Detta material kommer från Byggipedia.se och är skyddat av upphovsrättslig lagstiftning. Utskrivet material i pappersform får endast användas i undervisningen OM skolan eller läraren har licens - för läsåret 2019/20. Materialet får INTE spridas digitalt som pdf etc.
Elever på licensierad skola får behålla utskrivet material och använda det för eget bruk även efter utbildningen.Materialet får dock inte digitaliseras/scannas, publiceras, spridas vidare eller säljas.

Byggipedia friskriver sig ansvar för ev felaktigheter/sakfel och för användning i andra sammanhang än inom grundläggande byggutbildning.

Läs mer om villkoren: https://byggipedia.se/larar-och-skollicenser/
Om du fått tillgång till detta material på annat sätt eller har frågor - Kontakta Byggipedia
Det är inte tillåtet att kopiera . Behöver du använda något i utbildningssyfte kontakta oss!