Olika yrkesgrupper inom bygg och anläggning använder sina specialverktyg, maskiner och andra hjälpmedel.

De flesta verktyg är idag kopplade till en maskin som driver och utför det tunga arbetet, t ex borrmaskin eller skruvdragare. Verktyg som hanteras helt manuellt kallas för handverktyg.

Annonsplats

Inom vissa typer av arbeten, t ex håltagning och rivning, förekommer fjärrstyrda maskiner som styrs t ex med en joystick. Arbetsutförande blir då mindre tungt och innebär lägre skaderisk för den som manövrerar maskinen.

Arbete med verktyg och maskiner

Handverktyg och ergonomi

Arbete med handhållna verktyg kräver stabil hantering för precision och kraftöverföring samt för att minimera risken för skador. Arbetshöjden Maskinen ...
Läs Mer

Undvik vibrationsskador

Hand arm vibration syndrome (HAVS), avser skador på muskler, nervsystem, blodkärl och blodcirkulation till följd av bl.a. arbete med vibrerande ...
Läs Mer

Fjärrstyrning av maskiner

Med fjärrstyrning menas här att maskinoperatören inte sitter i eller håller i maskinen under arbetet. Maskinföraren eller operatören kan stå ...
Läs Mer

Val av handhållna maskiner och verktyg

När handhållna verktyg och maskiner används kan val av verktyg vara avgörande för såväl effektiviteten i arbetet som risken för ...
Läs Mer
Laddar…
Annonsplats