Kunskapsfrågor i ämnet ritningsläsning. Grundläggande förståelse och tolkning av A-ritningar.

Logga in för att se kunskapstestet:

Arkitektritningar (A)