Kunskapsfrågor i ämnet ritningsläsning. Grundläggande förståelse och tolkning av A-ritningar.

Ritningsunderlagen som används för att svara på frågorna är skyddade av upphovsrätt och får läsas online – via de länkar vi anger.

Annonsplats

PREMIUM innehåll

Logga in för att se kunskapstestet:

Läs mer

Annonsplats