Logga_bkrByggkeramikrådet, BKR, sponsrar Byggipedia sedan 2013 och har under åren också bidragit med gästartiklar, kunskapsunderlag och bilder till webbplatsen.

Om Byggkeramikrådet

Byggkeramikrådet, BKR, är en branschförening inom området för kakel och klinker. BKR arbetar med material, inspiration och teknikfrågor.


Byggkeramikrådet, BKR, bildades år 1989 av Plattsättarentreprenörernas Riksförening, PER och Kakelföreningen, KAF.

Syftet var att skapa en gemensam organisation som kunde leda den tekniska utvecklingen och ta tillvara kunskapen från såväl entreprenörer som leverantörer inom det snabbt växande byggkeramiska området


Aktuell kunskap och riktlinjer för plattsättning har sammanställts av BKR, t ex:

  • Byggkeramikhandboken
  • Branschregler för våtrum, BBV
  • Utbildning och certifiering ”Behörig Våtrum”

På BKRs egen hemsida finns inspiration, vägledning och alla användbara dokument för plattsättare, byggkeramikhandboken, branschregler mm.

På BKRs hemsida finns också information om BKRs app för kvalitetsarbetet vid plattsättning samt kakelpodden med fakta och inspiration.


Inspiration och information från BKR


Om byggkeramik på Byggipedia

Inredning och ytskikt

Byggkeramik