Etikettarkiv: Gips

Råvaror och tillverkning – Gips

Gipsskivor som används för byggändamål baseras på gipssten som bryts i naturen eller på s k industrigips.

Den naturliga gipsstenen bildas ur havsvatten:
Havsvatten innehåller nämligen upplöst gips. Genom att låta havsvatten förångas och torka i stängda havsbassänger fälls gips som gipssten ut på bassängernas botten och kan där tas omhand och användas vid bl a gipsskivertillverkning.


Annons

Fortsätt läsa Råvaror och tillverkning – Gips

Materialegenskaper – Gips

Bild: www.gyproc.se

Gips har låg värmeledningsförmåga och används bl a för att avskilja brandceller och som brandisolering av stålkonstruktioner och installationsschakt.

Däremot fungerar gipsskivor inte så bra som värmeisolering i t ex en yttervägg.

I en ytterväggskonstruktion behövs också andra tjockare skikt med mer porösa isoleringsmaterial.
Fortsätt läsa Materialegenskaper – Gips


Annons

Teknik och utförande – Gipsskivor

Bild: Gyproc

En gipsskiva ritas som två parallella streck på ritningen. Bilden till vänster visar ett snitt från en isolerad gipsvägg, på stålreglar, och med dubbla lag gips på varje sida.

Gipsskivor monteras med spik eller skruv på väggreglar av trä eller med skruv på stålprofiler. Regelavståndet och gipsskivans bredd (standard skivmått: 600 resp 900 mm) skall stämma överens.

Längst ner vid golvet monteras skivan mot en golvregel.

Fortsätt läsa Teknik och utförande – Gipsskivor


Annons