Installationsbranschen består av flera mindre företag och en del större. Vissa installatörer arbetar på uppdrag av större byggbolag i nyproduktion eller ombyggnad medan andra arbetar på uppdrag av fastighetsägare, företag och privatpersoner för att utföra reparationer eller nyinstallationer i bostäder eller lokaler.

Installationsentreprenader

Installatörerna i ett större bygg- och anläggningsprojekt är ofta UE, dvs. underentreprenörer, till en annan entreprenör. Läs mer:  Upphandlings- och entreprenadformer

Annonsplats

Installationssamordning

För projektledare och samordningsansvariga under projektering och genomförande kan det vara en utmaning att se till att alla delar finns med i projektering och upphandling. Läs mer: Planering och Projektering

Läs mer:

Annonsplats
Annonsplats