Installationer i bygg- och anläggningsprojekt projekteras av särskilda installationskonsulter inom bl.a. El, VVS och Ventilation.

Arbetena med olika installationer ansluter ofta till varandra men de utförs av olika entreprenörer och av  installatör med olika yrkeskompetenser. Installatörerna i ett större bygg- och anläggninsgprojekt är ofta underentreprenörer till en annan entreprenör.

Läs mer:  Upphandlings- och entreprenadformer

För projektledare och samordningsansvariga under projektering och genomförande kan det vara en utmaning att se till att alla delar finns med i projektering och upphandling.

Det får inte uppstår ”glapp” mellan installationsentreprenaderna

I stora projekt kan det finnas en särskild installationssamordnare vars uppgift är att kommunicera med de projektörerna och de olika installationsentreprenörerna samt  övervaka så att arbetena samordnas praktiskt på arbetsplatsen.

Läs mer: Planering och Projektering

Effektivitet och samordning bygger på kunskap och förståelse

För den som arbetar som installationsmontör är det en fördel att lära sig så mycket som möjligt om de andra typer av installationer – samt om yrkesområden inom bygg – som ansluter till det egna arbetet.

Även olika konsulter samt yrkesgrupper inom bygg- och anläggning har nytta av att sätta sig in och förstå installationsteknik och då särskilt de områden de behöver tänka på när de planerar och genomför sina egna arbeten.

Läs mer: Om arbetsberedning


=> Logga in för att alla artiklar om installationer och ritningsläsning inom el, VVS och ventilation, eller kontakta Byggipedia för att köpa nyttjanderätt av läromedel


Kunskapstester

Ritningsläsning grund – el-ritningar

Ritningsläsning grund – VVS-ritningar

Relaterat:

Fastighetsförvaltning

Värme