Installationsbranschen består av flera mindre företag och en del större. Vissa installatörer arbetar på uppdrag av större byggbolag i nyproduktion eller ombyggnad medan andra arbetar på uppdrag av fastighetsägare, företag och privatpersoner för att utföra reparationer eller nyinstallationer i bostäder eller lokaler.

Installationsentreprenader

Installationer i bygg- och anläggningsprojekt projekteras av särskilda installationskonsulter inom bl.a. El, VVS och Ventilation.

Annonsplats

Arbetena med olika installationer ansluter ofta till varandra men de utförs av olika entreprenörer och av  installatör med olika yrkeskompetenser.

Installatörerna i ett större bygg- och anläggningsprojekt är ofta UE, dvs. underentreprenörer, till en annan entreprenör.

Läs mer:  Upphandlings- och entreprenadformer

Installationssamordning

För projektledare och samordningsansvariga under projektering och genomförande kan det vara en utmaning att se till att alla delar finns med i projektering och upphandling.

Det får inte uppstå ”glapp” mellan installationsentreprenaderna

I stora projekt kan det finnas en särskild installationssamordnare vars uppgift är att kommunicera med de projektörerna och de olika installationsentreprenörerna samt  övervaka så att arbetena samordnas praktiskt på arbetsplatsen.

Läs mer: Planering och Projektering

Kunskap för effektivt samarbete

För den som arbetar som installationsmontör är det en fördel att lära sig så mycket som möjligt om de andra typer av installationer – samt om yrkesområden inom bygg – som ansluter till det egna arbetet.

Även olika konsulter samt yrkesgrupper inom bygg- och anläggning har nytta av att sätta sig in och förstå installationsteknik och då särskilt de områden de behöver tänka på när de planerar och genomför sina egna arbeten.

Läs mer: Om arbetsberedning

Relaterat:

Fastighetsförvaltning

Värme

Annonsplats

Läs mer:

Elektriska installationer

VVS-installationer

Ventilation

Annonsplats