Installationstekniken blir alltmer avancerad. Komplexa digital system som installeras även i bostäder idag kräver en kompetens inom den teknologi och programvara som används i styr- och övervakningssystemen för  bl.a. energi och värme i hus. Digitala system och AI används mer och mer. Kraven på hushållning med energi bidrar till utvecklinge inom installationsbranschen.

Installationsbranschen består av främst av mindre företag men även en del stora. Vissa installatörer arbetar på uppdrag av större byggbolag i nyproduktion eller ombyggnad medan andra arbetar på uppdrag av fastighetsägare, företag och privatpersoner för att utföra reparationer eller nyinstallationer i bostäder eller lokaler.

Annonsplats

Den tekniska utvecklingen inom installationsbranschen i kombination med att många byggnader har samma system ioch drift som de haft under årtionden ställer krav på bred kompetens vilket kan bidra till att installatörer specialiserar sig på olika saker. Underhålls- och reparationarbeten i äldre hus respketive arbete i nyproduktion av byggnader där den nya tekniken introduceras allt eftersom.

Fatsighetsförvaltning

Fastighetsförvaltning (teknisk förvaltning) är ett arbetsområde för såväl de installatörer som arbetar med underhåll av befintlig installationsteknik som de som arbetar med drift- och övervakning av de mer avancerade systemen.

Installationsentreprenader

Installatörerna i ett större bygg- och anläggningsprojekt är ofta UE, dvs. underentreprenörer, till en annan entreprenör. Läs mer:  Upphandlings- och entreprenadformer

Installationssamordning

För projektledare och samordningsansvariga under projektering och genomförande kan det vara en utmaning att se till att alla delar finns med i projektering och upphandling. Läs mer: Planering och Projektering

Läs mer:

Läs mer:

Annonsplats
Annonsplats