Stomkompletteringen omfattar icke-bärande byggdelar, invändiga ytskikt samt de underarbeten som avskärmar olika utrymmen, kompletterar stommaterial och fasad samt bildar underlag för ytskikt – som målning, tapeter och golvbeläggning. Med rumsbildning menas de väggar, innertak, dörrar och partier som delar av olika utrymmen.

Arbetet med stomkomplettering börjar när byggnaden eller delar av byggnad är tät.

Annonsplats
Till stomkomplettering räknas bl a:
  • icke bärande väggar
  • undergolv
  • innertak/undertak
  • invändiga dörrar och glaspartier
  • invändiga trappor

Exempel på material som används i stomkomplettering är reglar, skivmaterial, isoleringsmaterial, fuktspärrar samt fästmaterial.

Isoleringens funktion

Vanliga fästmaterial när man bygger stomkomplettering är spik, skruv, lim samt fog- och fästmassa.

Infästningar

Invändiga trappor

Trappor gjuts på plats eller byggs av trä, lättbetong eller stål. De kan också köpas förtillverkade av dessa material. Invändiga ...
Läs Mer

Invändiga dörrar och glaspartier

Invändiga dörrar och glaspartier är ömtåliga och bör monteras då arbetena med insida yttervägg, innerväggar, undergolv och innertak är färdiga ...
Läs Mer

Inner- och undertak

Innertak respektive undertak monteras båda invändigt och ofta under bjälklag men de har olika förutsättningar och funktionskrav. Samtidigt finns likheter ...
Läs Mer

Vad är undergolv?

Golvmaterialen kan delas in i material till undergolv respektive golvbeläggning. Golvbeläggning  är ett ytskikt. Ytskikt golv kan vara parkett, trä, ...
Läs Mer
Laddar…

Lösullsisolering


Branschföreningen för Lösullsisolering
Sponsrar Byggipedia
Annonsplats