Sponsrade kunskapsområden

I samarbete med: Specialistbranscherna

Nytt eller uppdaterat

Byggbranschens miljöpåverkan

Klimatpåverkan från byggandet i Sverige har i en studie bedömts vara lika stor som den ...
Läs Mer
geofencing-trafikverket

Smarta Urbana trafikzoner med geofencing

Artikelförfattare: Johannes Berg, Trafikverket. Utredningsledare, programmet för digitalisering av transportsystemet och projektledare för FoI-programmet för ...
Läs Mer

Geofencing – Utmaningar och nästa steg

Artikelförfattare: Johannes Berg, Trafikverket.Utredningsledare, programmet för digitalisering av transportsystemet och projektledare för FoI-programmet för geofencing ...
Läs Mer

Geofencing – Potentiella användningsområden

Artikelförfattare: Johannes Berg, Trafikverket. Utredningsledare, programmet för digitalisering av transportsystemet och projektledare för FoI-programmet för ...
Läs Mer

Vad är Byggipedia?

Byggipedia är den inarbetade kanalen för ”vanligt folk” i branschen. 

Vill du hjälpa till att vässa branschen, samarbetspartners och beställare?
Kontakta Byggipedia

Gästartiklar

Smarta Urbana trafikzoner med geofencing

Artikelförfattare: Johannes Berg, ...
Läs Mer

Geofencing – Utmaningar och nästa steg

Artikelförfattare: Johannes Berg, ...
Läs Mer

Geofencing – Potentiella användningsområden

Artikelförfattare: Johannes Berg, ...
Läs Mer

Geofencing – Hur används tekniken idag?

Artikelförfattare: Johannes Berg, ...
Läs Mer

Geofencing i ett uppkopplat transportsystem

Artikelförfattare: Johannes Berg, ...
Läs Mer

Bra att veta!

Innehållet på Byggipedia är översiktlig och allmän information. Byggipedia ansvarar inte för eventuella felaktigheter eller för hur informationen tolkas eller används.

Innehållet är upphovsskyddat
Om du kopierar, omarbetar, sprider, publicerar eller säljer innehåll skadar du Byggipedia, våra intäktsmöjligheter och förutsättningar utveckla webbplatsen vidare. Läs mer: Om Byggipedia

Branschkunskap via samarbetspartners
Putsning.nu - Information och kunskap om putsade fasader (SPEF) Håltagning.nu - Information och kunskap för håltagare (BFB) Murning.nu - Information och kunskap om murat byggande (SPEF) Ställningsakademin - Utbildning och certifiering av ställningsbyggare. (STIB) Handbok om material och utföranden vid plattsättning (BKR)
Putsning Håltagning Murning Ställningar Plattsättning

Annonsplats