För vanligt folk i byggbranschen:

Datorstyrning av entreprenadmaskiner

Med begreppet "maskinstyrning" av entreprenadmaskiner syftas ofta på digital styrning ...
Läs Mer

BIM för yrkesarbetare

Användning av BIM-modeller i produktionen bedöms öka för bygg- och ...
Läs Mer
Michael Thydell Gästskribent Byggipedia september 2019

BIM i praktiken

Artikelförfattare: Michael Thydell har bakgrund inom arkitektur och datorteknik på ...
Läs Mer

Vad är digitalisering?

Det talas mycket om att byggbranschens digitalisering. Ordet indikerar att ...
Läs Mer
Laddar…

Välkommen till Byggipedia – en informations- och kunskapsportal för ”vanligt folk” i byggbranschen. Alla kan medverka med nå´t.


Yrkes- och branschkunskap

Putsning.nu - Information och kunskap om putsade fasader (SPEF) Håltagning.nu - Information och kunskap för håltagare (BFB) Murning.nu - Information och kunskap om murat byggande (SPEF) Ställningsakademin - Utbildning och certifiering av ställningsbyggare. (STIB) Handbok om material och utföranden vid plattsättning (BKR)
Putsning Håltagning Murning Ställningar Plattsättning
Byggledarskap.se - Kunskap och utbildningsunderlag för arbetsledare och chefer inom byggproduktion (Sveriges Byggindustrier)
Ledarskap

Gästartiklar

Artikelförfattare: Mats Persson, Tekn.dr., tidigare vid Högskolan i Halmstad (numera vid Malmö Universitet) Lennart Welin Arkitekt SAR MSA, Lund.Tankar, observationer och ...
Läs Mer
Energiåtgärder i ett kommunalt bestånd Artikelförfattare: Patrik Håkansson, Installationsingenjör, Lundafastigheter (f d Styr- och Energitekniker, Helsingborgshem) Artikel ursprungligen publicerad på ...
Läs Mer
Björn Wellhagen, näringspolitisk chef, expert BI Husbyggnad
Artikelförfattare: Björn Wellhagen, ansvarig för husbyggnadsfrågor Sveriges Byggindustrier. November 2011 Ur ett tillväxtperspektiv är det viktigt att bostadsmarknaden ska kunna ...
Läs Mer
I learnt some important lessons on teaching sustainable construction in a workshop I ran with the students on the master ...
Läs Mer
Laddar…

Kunskapsport för byggare


Copyright © Byggipedia.se 2019
Detta material kommer från Byggipedia.se och är skyddat av upphovsrättslig lagstiftning. Utskrivet material i pappersform får endast användas i undervisningen OM skolan eller läraren har licens - för läsåret 2019/20. Materialet får INTE spridas digitalt som pdf etc.
Elever på licensierad skola får behålla utskrivet material och använda det för eget bruk även efter utbildningen.Materialet får dock inte digitaliseras/scannas, publiceras, spridas vidare eller säljas.

Byggipedia friskriver sig ansvar för ev felaktigheter/sakfel och för användning i andra sammanhang än inom grundläggande byggutbildning.

Läs mer om villkoren: https://byggipedia.se/larar-och-skollicenser/
Om du fått tillgång till detta material på annat sätt eller har frågor - Kontakta Byggipedia
Det är inte tillåtet att kopiera . Behöver du använda något i utbildningssyfte kontakta oss!