Aktuellt => Läs mer


En informations- och kunskapsportal för samhällsbyggnadsbranschen och kompetensförsörjning.

Murningsbranschens historia bevarad

Tidskriften Tegel från SPEF (nuvarande Mur- och Putsföretagen) har lång tradition och är en riktig ...
Läs Mer

Hej Mur- och Putsföretagen!

En av Byggipedias samarbetspartners (tidigare SPEF) har  bytt namn till Mur- och Putsföretagen. - Det ...
Läs Mer

Superhjälmen har nått byggbranschen

Artikelförfattare: Daniel Pernikliski arbetar för  STIB med kommunikation och utbildning. Artikel publicerad: 29 januari 2020 ...
Läs Mer

Snart spärras alla gamla ID06-kort

Från och med 21 januari 2020 spärras de gamla ID06-korten. Saknas ett giltigt ID06-kort på ...
Läs Mer

Branschkunskap via samarbetspartners

Putsning.nu - Information och kunskap om putsade fasader (SPEF) Håltagning.nu - Information och kunskap för håltagare (BFB) Murning.nu - Information och kunskap om murat byggande (SPEF) Ställningsakademin - Utbildning och certifiering av ställningsbyggare. (STIB) Handbok om material och utföranden vid plattsättning (BKR)
Putsning Håltagning Murning Ställningar Plattsättning

Gästartiklar

Superhjälmen har nått byggbranschen

Artikelförfattare: Daniel Pernikliski arbetar för  STIB med kommunikation och utbildning. Artikel publicerad: 29 januari 2020 ...
Läs Mer
Michael Thydell Gästskribent Byggipedia september 2019

BIM i praktiken

Artikelförfattare: Michael Thydell har bakgrund inom arkitektur och datorteknik på KTH och flera års erfarenhet ...
Läs Mer

En bostadspolitik anpassad till verkligheten

Artikelförfattare: Björn Wellhagen har tidigare varit näringspolitisk chef samt bostadspolitisk expert på Sveriges Byggindustrier (nuvarande ...
Läs Mer

Fri hyressättning vid nyproduktion?

Är lösningen för en dysfunktionell bostadsmarknad - fri hyressättning vid nyproduktion? Artikelförfattare: Lennart har drygt ...
Läs Mer