På byggarbetsplatser utförs många transporter bland annat som lyft av material, maskiner och personer.

Säkra lyft handlar om att koppla lasten säkert och att genomföra lyftet på ett kontrollerat sätt. Det krävs kunskap om redskapen, lyftvinklar, kontroller, viktfördelning samt om föreskrifter och kommunikation mellan signalman och kranförare.

Detta avsnitt är en genomgång, samt film, om säkra lyft med kran, lyftvinklar och koppling samt om kommunikation och säkerheten vid hantering av lasten med exempel, checklistor och användbara länkar till kunskapsunderlag och fördjupning.


=> Logga in för att läsa hela artikeln eller kontakta Byggipedia för att köpa nyttjanderätt av läromedelLäs mer:

Minikranslyft vid bygg- och rivningsarbete