Säkra Lyft

Säkra lyft handlar om att koppla lasten säkert och att genomföra lyftet på ett kontrollerat sätt. Det krävs kunskap om redskapen, lyftvinklar, kontroller, viktfördelning och föreskrifter.

På byggarbetsplatser utförs många transporter genom lyft av material, maskiner och personer. Detta avsnitt handlar främst om lyft av material och ger en översikt med exempel, checklista och användbara länkar om lyft med kran och om säkerheten vid hantering av lasten.

Materialtransporter

Signakschema från Mobilkranföreningen.
Bild: Mobilkranföreningen.

Vanligt är att det är nya material som skall transporteras in i byggnader medan rivningsmaterial, avfall och borrkärnor från håltagning är exempel på sådant som transporteras ut.

Krav på säker hantering av last är samma oavsett vad som skall lyftas. Däremot kan koppling av last se lite annorlunda ut.

Kranföraren är utbildad och vet hur lasten skall kopplas på ett säkert sätt samt hur lyftet skall utföras.

Viktigt vid lyft:

 • Kontrollera lyftredskapets märkning!
 • Block som skall lyftas med kran måste kopplas fast på ett säkert sätt och med hjälp av lyftredskap anpassade för den aktuella vikten.
 • Om flera kopplingspunkter används – se till att lyftvinkeln inte blir för stor.
 • Använd alltid mellanlägg  vid skarpa hörn för att inte slita ut lina.
 • Kontrollera linorna noga  och använda aldrig stållina som visar tecken på slitage, formförändring eller rostangrepp.
 • Inga människor får befinna sig under blocket som lyfts.
 • Om kranföraren befinner sig t ex i förarhytt måste de som har ansvar för lyftet från marken kunna signalera till kranföraren för att hjälpa denne att navigera lasten i luften.

Viktiga handsignaler

Signalschemat visar handtecken som används för att från marken dirigera kranföraren. Det skall finnas uppsatt på bygget så att ala kan se det.

Handsignaler vid lyft måste alla på ett bygge känna till även om kommunikationen mellan de som arbetar med lyftet sker via kommunikationsradio.

Viktiga handsignaler för ”stopp” och ”hastigt stopp”:

Stoppsignaler Bild: Mobilkranföreninge
Stoppsignaler. Bild: Mobilkranföreninge

Märkning av lyftredskap

Kontrollera och följ märkning av redskapen som bl a anger lyftvinkel.

Märkning av lyftredskap. Bild: Certex
Märkning av lyftredskap. Bild: Certex

Lyftvinkels betydelse

Lyftvinkel. Bild: Koppla rätt Lyfta Säkert
Bild: Koppla rätt Lyfta Säkert

Ju fler kopplingspunkter desto högre lyftkapacitet under förutsättning att den sk lyftvinkeln är oförändrad.

Ju mindre lyftvinkel är desto högre vikt kan lyftas.

Ju längre kätting eller vajer desto högre upp kommer sammankopplingspunkten och desto mindre blir lyftvinkelarna

2-parts, 3-parts och 4-partslyft (Bilder: Certex):

      

Alla vajrar skall ha samma längd.

 • Snarning reducerar maxlasten med 20%.
 • Max lyftvinkel vid  snarning är ß = 60 grader

Exempel på lyftvinkelns påverkan av max lyftkraft:


Utdrag ur skriften Koppla rätt Lyfta säkert:
Lastkoppling och säkra lyft
Källa: Koppla rätt Lyfta säkert

Checklista – Säkra lyft

Beräkna blockets eller kärnans vikt.

Kontrollera redskapen:

 • Lyftredskapens märkning och maximalt tillåten last.
 • Att linor och stroppar noga så är hela och inte visar tecken på slitage, formförändring eller rostangrepp!

Koppla lasten:

 • Använd om möjligt flera kopplingspunkter.
 • Undvik stora lyftvinklar genom att använda så långa vajrar som möjligt.
 • Använd mellanlägg vid skarpa hörn.

Kontrollera att området är avspärrat och att inga personer befinner sig under lyftområdet.

Utför lyft:

 1. Börja med ett långsamt lyft och stanna en liten bit ovanför underlaget.
 2. Innan lyftet fortsätter kontrolleras följande:
  • Att vikten för maxlast inte överskrids.
  • Att lasten är säkrad och inte riskerar att glida eller dylikt.
 3. Om allt är OK kan lyftet fortsätta.

AFS 2006:06Användning av lyftanordningar och lyftredskap

Exempel på föreskrifter kring lyft och lyftredskap:

 • En lyftanordning eller ett lyftredskap får användas endast av den som är väl förtrogen med arbetet och har teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning
 • Ett lyftredskap skall väljas med hänsyn till:
  1. den last som skall hanteras,
  2. vilka grippunkter eller lyftöglor som skall användas,
  3. rådande väderleksförhållanden och
  4. hur stroppningen eller slingningen utförs.
 • En last skall vara säkrad så att den vid lyft eller förflyttning inte kan röra sig oavsiktligt
 • En fritt hängande last får normalt inte lämnas utan övervakning.

Utbildningsfilm om Säkra Lyft (NCC):

Källor och länkar

Koppla rätt Lyfta säkert (Sveriges Byggindustrier)
Signalschema (Mobilkranföreningen)
Lyftanordningar och lyftredskap (Arbetsmiljöverket)
Utbildningsfilm om Säkra Lyft (Carina Thorsson)
Säkra materiallyft (Prevent
Lifting Know How  (Certex)
Branschpraxis för underhåll och kontroll av tornkranar (Swedish Rental)
Säkerhetsguide för användning av lift

AFS – Kontrollera att det är senaste verisonen!

 • Användning av arbetsutrustning, AFS 2006:04
 • Användning av lyftanordningar och lyftredskap, AFS 2006:6
 • Tillfälliga personlyft med kranar eller truckar, AFS 2006:7
 • Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar, AFS 2003:6

Läs också:

Minikranslyft vid bygg- och rivningsarbete

.

Kunskapsport för byggare


Copyright © Byggipedia.se 2018
Detta material kommer från Byggipedia.se och får inte användas i utbildningsyfte utan licens. Elever på licensierad skola får - för eget bruk - behålla utskrivet material som använts i undervisningen. Materialet får dock inte spridas vidare eller säljas.

Skolor och lärare med licens samt deras elever får använda denna utskrift/utskriftskopia i undervisningen under läsåret 2018/19
Byggipedia friskriver sig ansvar för ev felaktigheter och för användning i andra sammanhang än inom grundläggande byggutbildning. Läs mer om villkoren: https://byggipedia.se/larar-och-skollicenser/
Om du fått tillgång till detta material på annat sätt eller har frågor - Kontakta Byggipedia
Det är inte tillåtet att kopiera text eller bilder! Kontakta Beställ en licens eller kontakta Byggipedia om du vill använda innehållet i utbildningssyfte.