På byggarbetsplatser utförs många transporter av material, maskiner och personer.

Vanligt är att det är nya material som skall transporteras in i byggnader medan rivningsmaterial, avfall och borrkärnor från håltagning är exempel på sådant som transporteras ut.

Annonsplats

Vertikala transporter är de som genomförs via hissar, liftar eller kranar.

Vad är Säkra lyft?

Säkra lyft handlar om att på ett säkert sätt hantera vertikala transporter, av t.ex. byggnadsmaterial,  med hjälp av en kran. Det handlar om att koppla lasten säkert och att genomföra lyftet på ett kontrollerat sätt.

Säkra lyft kräver kunskap om redskapen, lyftvinklar, kontroller, viktfördelning samt om föreskrifter och kommunikation mellan signalman och kranförare.

Annonsplats
Annonsplats

Kraven på säker hantering av last gäller oavsett vad som skall lyftas. Däremot kan koppling av olika typer av last variera.

Viktigt vid lyft med kran:

 • Planera arbetet tillsammans med kranföraren så att ni är överens om varje steg i lyftarbetet samt om hur kommunikation via handsignaler som skall ske.
 • Kontrollera lyftredskapets märkning!
 • Block som skall lyftas med kran måste kopplas fast på ett säkert sätt och med hjälp av lyftredskap anpassade för den aktuella vikten.
 • Om flera kopplingspunkter används – se till att lyftvinkeln inte blir för stor.
 • Använd alltid mellanlägg  vid skarpa hörn för att inte slita ut lina.
 • Kontrollera linorna noga  och använda aldrig stållina som visar tecken på slitage, formförändring eller rostangrepp.
 • Inga människor får befinna sig under blocket som lyfts.
 • Om kranföraren befinner sig t ex i förarhytt måste de som har ansvar för lyftet från marken kunna signalera till kranföraren för att hjälpa denne att navigera lasten i luften.

Kranförarens kompetens och ansvar

Kranföraren är utbildad och vet hur lasten ska kopplas på ett säkert sätt samt hur lyftet skall utföras.

 • Kranföraren är ansvarig för säkerheten vid lyft och beslutar om och hur lyften kan genomföras.
 • Vid hög vindhastighet avgör kranföraren om lyft kan utföras överhuvudtaget.
 • Den som kopplar lasten och kommunicerar med kranföraren (signalmannen) har en viktig roll om lyftarbetet skall fungera säkert.

AFS 2006:06Användning av lyftanordningar och lyftredskap

Exempel på föreskrifter kring lyft och lyftredskap i AFS:
 • En lyftanordning eller ett lyftredskap får användas endast av den som är väl förtrogen med arbetet och har teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning
 • Ett lyftredskap skall väljas med hänsyn till:
  1. den last som skall hanteras,
  2. vilka grippunkter eller lyftöglor som skall användas,
  3. rådande väderleksförhållanden och
  4. hur stroppningen eller slingningen utförs.
 • En last skall vara säkrad så att den vid lyft eller förflyttning inte kan röra sig oavsiktligt
 • En fritt hängande last får normalt inte lämnas utan övervakning.

Läs mer:

Annonsplats