Etikettarkiv: Stomkomplettering

Funktionskrav – Stomkomplettering

Funktionskraven på den icke-bärande stomkompletteringen kan bl a vara krav på ljud- och brandisolering för lägenhetskiljande väggar. Även väggar inom samma bostad eller lokal kan ha särskilda krav. I bostäder kan t ex badrumsväggar och väggar som döljer rör för vatten och avlopp ljudisoleras. I vissa verksamheter medför t ex krav på sekretess att samtals- eller behandlingsrum har särskilda krav på ljudisolering. Krav på fuktskydd förekommer också i våtutrymmen samt insida yttervägg och tak.

Fortsätt läsa Funktionskrav – Stomkomplettering

Icke-bärande väggar

Icke bärande väggar är alla väggar som inte direkt samverkar med byggandens bärande konstruktion, dvs stommen. I gamla hus från seklets början kan innerväggarna vara plankväggar (grova plankor) eller tegel. Under kriget 1939-45 användes ersättningsmaterial som t ex koksbetong. I denna betong hade betongen spätts med koks vilket gjorde den mycket hård, vilket man upptäcker när man borrar i väggarna i hus från den tiden.

Innerväggar byggs ofta som regelväggar med trä- eller stålreglar, med gipsskivor eller något annat skivmaterial samt isolering vid behov. Reglar kan vara av trä eller stål/plåt och användas vid bygge av stommar i ytter- eller innerväggar samt som bärverk i inner/undertak. Leverantörerna har utvecklat profiler med olika egenskaper och med rationella system för montage.

Fortsätt läsa Icke-bärande väggar

Inner- och undertak

Innertak respektive undertak monteras båda invändigt och ofta under bjälklag men de har  olika förutsättningar och funktionskrav men samtidigt finns likheter som gör att de kan vara svåra att definitionsmässigt skilja åt,

Kraven på ett undertak är normalt högre och de monteras av särskilt utbildade undertaksmontörer. Gemensamt för inner- och undertak är att de bidrar till upplevelse av ett rum (estetik).

Skillnad mellan inner- och undertak:

  • Innertak utgör ofta en del av i tak- eller bjälklagskonstruktionen, och då som ett beklädnadsskikt och som underlag för ytbehandling, t ex målning.
  • Undertak är snarare en separat byggdel som skall uppfylla ställda funktionskrav.

Fortsätt läsa Inner- och undertak

Invändiga dörrar och glaspartier

Invändiga dörrar och glaspartier är ömtåliga och bör monteras då arbetena med insida yttervägg, innerväggar, undergolv och innertak är färdiga.

Innerdörrar

Dörrar finns i mycket I olika prislägen beroende på material, säkerhet, brandklass, ljudisolering etc.
T ex dörrblad som är formpressade, massiva, i ädelträ mm.

Karmarna monteras först och dörrbladen lyfts av och lagras för sig då de annars är i vägen och riskerar att skadas.

Fortsätt läsa Invändiga dörrar och glaspartier