Branschportal – av byggare för byggare

Byggipedia har sedan 2008 utvecklats ideellt mot visionen om en öppen och gemensam informations- och kunskapsportal för samhällsbyggnadsbranschen.

Byggipedias målgrupp och användare är yrkesverksamma inom samhällsbyggnad samt byggbranschens olika intressenter, såsom beställare och myndigheter.

Syftet är att sprida allmän branschkunskap som kan:

 • underlätta förståelse, kommunikation och samordning mellan olika aktörer i ett bygg- eller anläggningsprojekt,
 • förebygga problem i samband med upphandling och kommunikation mellan beställare och utförare.

Byggipedia är beroende av finansiering genom sponsring, annonser, köp av nyttjanderättigheter.


Upphovsrätt => Immateriella rättigheter för Byggipedia


Underlag som tillhör Byggipedia får aldrig användas så att det konkurrerar med webbplatsen eller vår egen konsultverksamhet. Ekonomisk skada*  genom förlorade annonsintäkter och brott mot upphovsrätten. Ni förstör även för de som använder Byggipedia i arbete eller studier.

*Vi har fått nog av oseriösa organisationer, konsulter, läromedelsförfattare och utbildningsanordnare m.fl. och lämnar nu successivt in nya ärenden! Ni kommer att få betala!

Byggipedia i det dagliga lärandet

Aktuell information där den behövs och när det behövs – i det dagliga arbetet.  Den är saklig men inte avsedd som vetenskaplig källa eller för att direkt tillämpas i praktiken.

Byggipedia är ett stöd i informationssökning och kompetensförsörjning  till yrkesverksamma. Information och kunskap ger stöd i kommunikation, planering och samordning mellan olika aktörer och yrken!

Läs också: Våra besökare

Byggipedia som resurs i utbildning

De som inte har den den grundläggande och förmodade allmänbildningen som undervisning och läromedel bygger på kan ha svårt att hänga med på lektioner och även svårt att tolka det som står i läroböckerna.

Många elever på gymnasium resp yrkeshögskola som har utländsk bakgrund söker förklaringar och försöker förstår sammanhang med hjälp av internet. Flera av dem besöker Byggipedia som en extra resurs.

Annonsplats

Tjänster och referenser

Byggipedia deltar respektive projektleder på uppdrag FoU och andra utvecklingsprojekt i branschen.

Läs mer: Tjänster och referensprojekt

I samarbete med:

Villkor för sponsring

Annonsplats

Byggipedia skyddas av immateriella rättigheter


Utbildningsanordnare, författare, konsulter, branschorganisationer, förlag och andra publicister… Ni som använder underlag från Byggipedia – vänligen betala för er – eller skäms!

Annars kommer vår målgrupp, studerande, lärare, småföretagare m.fl. inte att kunna få fortsatt fri tillgång till informationen online!

Upphovsrätt:

 • Webbplatsen är exklusiv egendom tillhörande Byggipedia.
 • Innehållet skyddas således enligt upphovsrättslagen.
 • Det är INTE tillåtet att kopiera, plagiera eller omarbeta alt. översätta innehåll från Byggipedia.
 • Publicering, digital spridning/delning av innehåll från Byggipedia är inte tillåtet.

OBS! För enskilt innehåll på webbplatsen, t ex gästartiklar, citat, vissa dokument, ritningar och bilder, tillhör rättigheterna andra personer eller organisationer. Kontakta dessa vid frågor om användning av deras texter eller bilder.


Avgränsningar och friskrivningar

Informationen på Byggipedia är allmän och  inte avsedd att användas som rådgivande, eller tillämpas som underlag, i praktiskt, tekniskt eller juridiskt syfte.

Informationen på Byggipedia är inte heller att betrakta som vetenskaplig!

Byggipedia ansvarar inte för ev felaktig information eller för användning av informationen på webbplatsen. Läs mer: Friskrivningar

Uppsats, examensarbete eller skoluppgift – gör så här:

 • referera till Byggipedia i referenslistan om du använder dig av Byggipedia texter för att formulera din egna texter.
 • det är inte tillåtet att plagiera text rakt av utan du måste formulera din uppsats själv och med egna ord så att du kan använda flera källor om det behövs)
 • om du använder korta citat från Byggipedia så ange källan direkt i anslutning till citatet.
 • tänk på att det som står på Byggipedia är allmänt och information bör hanteras som vägledande, stöd och exempel:
  • Vid osäkerhet gå hellre till våra källor eller sök kompletterande information via andra källor för att söka fördjupad eller aktuell fakta.
  • Aktuell lagstiftning, branschstandarder och branschens rutiner bör du återge via originalkällan, dvs den myndighet eller organisation som ansvara för att publicera aktuella regler.
Annonsplats
Annonsplats