Branschportal – kompetensutveckling i samverkan

Byggipedias målgrupp och användare är yrkesverksamma inom samhällsbyggnad samt branschen olika intressenter, såsom beställare och myndigheter.

Syftet är att informera, sprida generell kunskaps, underlätta samarbeten mellan olika aktörer samt länka till fördjupad kunskap och sakkunniga inom olika branscher.

Aktuell information där den behövs och när det behövs – i det dagliga arbetet.  Den är saklig men inte avsedd som vetenskaplig källa eller för att direkt tillämpas i praktiken.

Läs också: Våra besökare

Byggipedia som extra resurs och komplement till läromedel

De som inte har den den grundläggande och förmodade allmänbildningen som undervisning och läromedel bygger på kan ha svårt att hänga med på lektioner och även svårt att tolka det som står i läroböckerna.

Många elever på gymnasium resp yrkeshögskola som har utländsk bakgrund söker förklaringar och försöker förstår sammanhang med hjälp av internet. Flera av dem besöker Byggipedia som en extra resurs.

Tjänster och referenser

Byggipedia deltar respektive projektleder på uppdrag FoU och andra utvecklingsprojekt i branschen. Läs mer: Tjänster och referensprojekt

Byggipedia skyddas av immateriella rättigheter

 • Webbplatsen är exklusiv egendom tillhörande Byggipedia.
 • Innehållet skyddas således enligt upphovsrättslagen.
 • Det är INTE tillåtet att kopiera, plagiera eller omarbeta alt. översätta innehåll från Byggipedia.
 • Publicering, digital spridning/delning av innehåll från Byggipedia är inte tillåtet.

Om du skriver en uppsats, examensarbete eller skoluppgift

 • referera till Byggipedia i referenslistan om du använder dig av Byggipedia texter för att formulera din egna texter (det är inte tillåtet att plagiera text rakt av utan du måste formulera din uppsats själv och med egna ord så att du kan använda flera källor om det behövs)
 • om du använder ett kortfattat citat från Byggipedia så ange källan direkt i anslutning till citatet.
 • tänk på att det som står på Byggipedia är allmänt och fakta ska betraktas som exempel och kan ha hunnit bli gammalt.
  • Vid osäkerhet gå hellre till våra källor för att söka fördjupad alt. aktuell fakta t ex statistik, lagstiftning, standard etc.
  • Om vi använt andra källor än oss själva så står de i referenslistan – ibland även länkade.

OBS! För enskilt innehåll på webbplatsen, t ex gästartiklar, citat, vissa dokument, ritningar och bilder, tillhör rättigheterna andra personer eller organisationer. Kontakta dessa vid frågor om användning av deras texter eller bilder.

Avgränsningar och friskrivningar

Informationen på Byggipedia är allmän och  inte avsedd att användas som rådgivande, eller tillämpas som underlag, i praktiskt, tekniskt eller juridiskt syfte.

Informationen på Byggipedia är inte heller att betrakta som vetenskaplig!

Byggipedia ansvarar inte för ev felaktig information eller för användning av informationen på webbplatsen. Läs mer: Friskrivningar