Om Byggipedia

Välkommen till kunskapsportalen för byggare och studerande. Webbplatsen är under ständig utveckling med visionen om att samla kunskapsunderlag om och för hela byggbranschen.

Informationen på denna webbplats är:

  • avsedd att vara av allmän, sammanfattande och upplysande karaktär
  • inte avsedd att vara rådgivande eller tillämpas som underlag i praktisk, teknisk eller juridisk mening.

Byggipedia ansvarar inte för ev felaktig information eller för annan tillämpning än den avsedda.

För djupare kunskap och för expertråd hänvisar vi via länkar till bransch- och sakkunniga  och  deras webbplatser.

Läs mer:

Villkor för sponsring

Byggipedia behöver sponsorer för att: bygga upp en årlig budget ...
Läs Mer

Våra tjänster

Gratis och fritt tillgänglig bygginformation Byggipedia är en portal till tillförlitlig ...
Läs Mer

Våra samarbetspartners

Sveriges Byggindustrier Sveriges Byggindustrier är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg-, ...
Läs Mer

Våra besökare

En enkät genomförd under  2015  fram t o m augusti ...
Läs Mer
Laddar…

För sponsorer: Villkor för samarbete och sponsring

 

.

Kunskapsport för byggare