Branschportal – av byggare för byggare

Byggipedia har sedan 2008 utvecklats ideellt mot visionen om en öppen och gemensam informations- och kunskapsportal för samhällsbyggnadsbranschen.

Byggipedias målgrupp och användare är yrkesverksamma inom samhällsbyggnad samt byggbranschens olika intressenter, såsom beställare och myndigheter.

Syftet är att sprida allmän branschkunskap som kan:

  • underlätta förståelse, kommunikation och samordning mellan olika aktörer i ett bygg- eller anläggningsprojekt,
  • förebygga problem i samband med upphandling och kommunikation mellan beställare och utförare.

Byggipedia är beroende av finansiering genom sponsring, annonser, köp av nyttjanderättigheter.


Upphovsrätt => Immateriella rättigheter för Byggipedia


Underlag som tillhör Byggipedia får aldrig användas så att det konkurrerar med webbplatsen eller med vår egen konsultverksamhet.

Så här hanterar vi stöld av skyddat material:

Ekonomisk skada* innebär att vi inte får betalt för vår tid och våra investeringar, t.ex föräsljninga v material, annonsintäkter. Vid brott mot upphovsrätten ska ekonomiks skada ersättas och inte bara kostnaden för materialet.

*Vi har fått nog av oseriösa organisationer, konsulter, läromedelsförfattare och utbildningsanordnare m.fl. och lämnar nu successivt in nya ärenden! Ni kommer att få betala!

Ni förstör även för de som använder Byggipedia i arbete eller studier.

Byggipedia i det dagliga lärandet

Aktuell information där den behövs och när det behövs – i det dagliga arbetet.  Den är saklig men inte avsedd som vetenskaplig källa eller för att direkt tillämpas i praktiken.

Byggipedia är ett stöd i informationssökning och kompetensförsörjning  till yrkesverksamma. Information och kunskap ger stöd i kommunikation, planering och samordning mellan olika aktörer och yrken!

Byggipedia som resurs i utbildning

De som inte har den den grundläggande och förmodade allmänbildningen som undervisning och läromedel bygger på kan ha svårt att hänga med på lektioner och även svårt att tolka det som står i läroböckerna.

Många elever på gymnasium resp yrkeshögskola som har utländsk bakgrund söker förklaringar och försöker förstår sammanhang med hjälp av internet. Flera av dem besöker Byggipedia som en extra resurs.

Tjänster och referenser

Byggipedia deltar respektive projektleder på uppdrag FoU och andra utvecklingsprojekt i branschen.

Läs mer: Tjänster och referensprojekt

I samarbete med:

Läs mer:

Våra besökare

Våra tjänster – VÅRA intäkter!

Villkor för sponsring

Upphovsrätt

Annonsplats Annonsplats

Annonsplats