Byggipedias målgrupp och användare är yrkesverksamma och utbildningsverksamhet inom samhällsbyggnad.

Byggipedia är den plattform och branschportal som bidrar till att utjämna  kompetensskillnader samt till att skapa kunskap och förståelse mellan olika aktörer. Detta i sin tur underlättar kommunikation, planering och samordning!

Byggipedias syfte är att direkt eller via länkar:

 • förmedla allmän kunskap och exempel anpassat för ”vanligt folk” i branschen.; yrkesutövande tjänstemän, yrkesarbetare och egenföretagare.
 • underlätta för lärare att följa utvecklingen, aktuella branschfrågor.
 • utgöra stöd- och underlag för studier och examensarbeten.
 • tillhandahålla kurs- och utbildningsmaterial för kompetensutveckling.

Samverkande organisationer och personer står för underlag och tips inom sina respektive områden!

Läs också: Våra besökare

Byggipedia som läromedel

Läromedel som sedan 2011 används  i lärlingsutbildningarna samt av flera branschrekommenderade skolor har utvecklats av Byggipedia.

Exempel på användning av underlag från Byggipedia:

 • distansutbildningar företagslärlingar,
 • vuxenutbildningar,
 • branschrekommenderade gymnasieskolor och andra godkända utbildningsgivare,
 • lärare och studerande vid yrkeshögskolor
 • fristående konsulter, kursledare och föreläsare inom samhällsbyggnad
 • intern fortbildning inom företag och myndigheter

Tjänster och referenser

Byggipedia deltar i alt. projektleder utveckling av kompletta utbildningar, läromedel, lärplattformar, digitala applikationer, informations- och webbprojekt samt FoU. Läs mer: Tjänster och referensprojekt

Byggipedia skyddas av immateriella rättigheter

 • Webbplatsen är exklusiv egendom tillhörande Byggipedia.
 • Innehållet skyddas således enligt upphovsrättslagen.
 • Det är inte tillåtet att kopiera eller plagiera innehållet på Byggipedia.
 • Digital spridning/delning av sidor från Byggipedia är inte tillåtet.

OBS! För enskilt innehåll på webbplatsen, t ex gästartiklar, textavsnitt, bilder, citat, PDF´er, tillhör rättigheterna normalt aktuell källa, författare etc.

Avgränsningar och friskrivningar

Informationen på Byggipedia är allmän och  inte avsedd att användas som rådgivande, eller tillämpas som underlag, i praktiskt, tekniskt eller juridiskt syfte.

Byggipedia ansvarar inte för ev felaktig information eller för användning av informationen på webbplatsen. Läs mer: Friskrivningar