Branschportal – för samhällsbyggare

Byggipedia är en kunskaps- och informationsportal som verkar för att stötta samhällsbyggnadsbranschens grundläggande kompetensutveckling och att förbättra förutsättningar för samarbete, samordning och annan kommunikation mellan branschens aktörer.

Byggipedia drivs som en ideell webbplats som har funnits sedan 2008. Innehållet har sedan dess både utvecklats vidare samt utgjort underlag i flera utbildningar inom byggteknik, braschkännedom samt flera byggnadsyrken.

Byggipedia strävar efter att vara den länk som kan bidra till en jämn och likvärdig kompetensutveckling inom hela samhällsbyggnadsbranschen samt till en förbättrad kännedom om andra aktörers förutsättningar – i strävan att skapa till såväl kundvärden och kvalitet som trivsel och lönsamhet.

Målgrupper för Byggipedia är, förutom företagare och anställda inom samhällsbyggnadsbranschen, också omvärlden såsom media, politiker, beslutsfattare samt inte minst; utbildningsanordnare, lärare, studerande och arbetssökande


Byggipedias ambition är:

  • att förmedla branschaktuella frågor och kunskap ur ett helhetsperspektiv
  • att skapa bred översiktllig kunskap både inom och mellan olika områden och aktörer
  • att länka besökare vidare till branschorgan och webbplatser för ytterligare information och fördjupad kunskap.

Byggipedias ambition är inte att ersätta branschens inarbetade kommunikationskanaler – utan att komplettera dessa i syfte att nå ut till ännu fler personer i kärnverksamheterna och i samhället!


Avgränsningar för Byggipedia:

  • att främst hantera allmän grundläggande information för en sammanhängade kunskapsbild över branschens frågor och teknik samt förståelse och intresse för individer att komma vidare i sin egen yrkesroll och/eller bättre connecta med andra aktörers utfrån projketen och branschen om helhet.
  • att inte förvalta fördjupade specialistkunskaper och detaljerade tekniska utförande eftersom varje specialinstans har bättre förutsättningar att underhålla sin kunskap.
  • Byggipedia strävar däremot efter att i samråd med olika aktörer leda besökare vidare till dem vid behov av djupare kunskaper och mer detaljerad information inom deras område.

Annonsplats