Om Byggipedia

Byggipedia målgrupp är yrkesverksamma och utbildningsverksamhet i byggbranschen. Syftet är att samla allmän kunskap och exempel för ”vanligt folk” i branschen.

De läromedel som sedan 2011 används  i lärlingsutbildningarna samt av flera branschrekommenderade skolor har utvecklats av Byggipedia.

Avgränsningar

Informationen på Byggipedia är inte avsedd att vara rådgivande eller tillämpas som underlag i praktisk, teknisk eller juridisk mening.

Byggipedia ansvarar inte för ev felaktig information eller för annan tillämpning än den avsedda.

Läs mer:

Villkor för och förmåner vid sponsring

Byggipedia behöver sponsring främst för: att administration av webbplatsen, att ...
Läs Mer

Våra tjänster

Konsulttjänster Informations- och utbildningsmaterial Webbutveckling, webbprogrammering Copy, artiklar, research Kunskapsområden ...
Läs Mer

Våra samarbetspartners

Sveriges Byggindustrier Sveriges Byggindustrier är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg-, ...
Läs Mer

Våra besökare

Hösten 2018 har Byggipedia ca 1000 unika besökare per vardag ...
Läs Mer
Laddar…

 

.

Kunskapsport för byggare


Copyright © Byggipedia.se 2019
Detta material kommer från Byggipedia.se och är skyddat av upphovsrättslig lagstiftning. Utskrivet material i pappersform får endast användas i undervisningen OM skolan eller läraren har licens - för läsåret 2019/20. Materialet får INTE spridas digitalt som pdf etc.
Elever på licensierad skola får behålla utskrivet material och använda det för eget bruk även efter utbildningen.Materialet får dock inte digitaliseras/scannas, publiceras, spridas vidare eller säljas.

Byggipedia friskriver sig ansvar för ev felaktigheter/sakfel och för användning i andra sammanhang än inom grundläggande byggutbildning.

Läs mer om villkoren: https://byggipedia.se/larar-och-skollicenser/
Om du fått tillgång till detta material på annat sätt eller har frågor - Kontakta Byggipedia
Det är inte tillåtet att kopiera . Behöver du använda något i utbildningssyfte kontakta oss!