Om Byggipedia

Byggipedia målgrupp är yrkesverksamma och utbildningsverksamhet i byggbranschen. Syftet är att samla allmän kunskap och exempel för ”vanligt folk” i branschen.

De läromedel som sedan 2011 används  i lärlingsutbildningarna samt av flera branschrekommenderade skolor har utvecklats av Byggipedia.

Avgränsningar

Informationen på Byggipedia är inte avsedd att vara rådgivande eller tillämpas som underlag i praktisk, teknisk eller juridisk mening.

Byggipedia ansvarar inte för ev felaktig information eller för annan tillämpning än den avsedda.

Läs mer:

Våra tjänster

Konsulttjänster Informations- och utbildningsmaterial Webbutveckling, webbprogrammering Copy, artiklar, research Kunskapsområden ...
Läs Mer

Våra samarbetspartners

Sveriges Byggindustrier Sveriges Byggindustrier är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg-, ...
Läs Mer

Våra besökare

Hösten 2018 har Byggipedia ca 1000 unika besökare per vardag ...
Läs Mer

Upphovsrätt, nyttjanderätt och källor

Upphovsrätten till Byggipedias webbsida och innehåll har byggipedia.se. Byggipedia innehåller ...
Läs Mer
Laddar…

 

.

Annons


Kunskapsport för byggare


Copyright © Byggipedia.se 2018
Detta material kommer från Byggipedia och får endast användas i utbildningsyfte om lärare/skolor/kursledare har licens för detta, eller annat avtal med Byggipedia, för läsåret 18/19 fram t o m 30 juni 2019,
  • - Den som har lärarlicens får dela ut materialet som utskrift/utskriftskopia - till egna elever och kursdeltagare.
  • - Efter avslutad utbildning får elev eller kursdelatagare behålla utskrifter av materialet, från en licensierad lärare/kursledare, och använda för eget/privat bruk.

  • Materialet eller delar av dess innehåll får inte av någon - som inte har särskild överrenskommelse med Byggipedia om detta:
  • - delas ut eller spridas i digital form, t ex som PDF.
  • - publiceras i digital eller tryckt form
  • - säljas vidare eller på annat sätt ingå i kommersiellt verksamhet (annat än inom ramen för den verksamhet licensen avser).

  • Om du fått tillgång till detta material på annat sätt på annat sätt än vad som är tillåtet enligt ovan eller om du har frågor kring hur du kan använda materialet i din egen verksamhet - Kontakta Byggipedia
    Don`t copy text!