I detta avsnitt visas exempel på ritningar el, VVS (värme, ventilation och sanitet*) i byggnader. Exemplet hör ihop i samma projekt och med övriga ritningsexempel såsom Mark, A och K.

*Sanitet avser bland annat installationer för vatten och avlopp  (tapp- och spillvatten)

Annonsplats

Rörledningar – symboler och beteckningar

Ledningar för kallvatten, avlopp/spillvatten och värme inklusive rördimensioner, dvs rördiameter i millimeter: På ritningar redovisas rör med heldragna respektive prickstreckade ...
Läs Mer

Ventilationsritningar

Ventilationssystem i hus består av den inkommande och den utgående luften. Ventilationen kan ske naturligt eller med hjälp av fläktar ...
Läs Mer

VVS – ritningar

VVS-ritningar avser installationer för vatten, avlopp, värme och sanitet. Ritningarna arkiveras för drift och skötsel av installationerna. Det är också ...
Läs Mer

Elritningar

Elritningar visar bl a elcentraler, ledningsdragning, strömuttag mm. Elritningar visar även installationer för data och tele. Det är viktigt att ...
Läs Mer

Företag som har bidragit med underlag om ritningsläsning:

Annonsplats