Etikettarkiv: Byggregler

Branschstandarder

Om branschregler

Säkra Våtrum GVKEtt antal  branschorganisationer inom byggbranschen har tagit fram gemensamma standarder för utförandet.

Syftet med branschstandarder är bl a att säkerställa enhetliga, kvalitetsmässiga och bl a fuktsäkra utföranden.

I upphandling och entreprenadkontrakt anges vilka regler som skall gälla för entreprenaden.

Även om beställaren inte anger att branschstandarderna skall följas är det vanligt att man gör det ändå,  om inget annat avtalats i projektet.

Om en fuktskada inträffar är det inte säkert att garantier och försäkringar gäller om inte branschföreskrifterna följts.

Branschernas standarder och rekommendationer blir ofta vägledande i utbildningssammanhang och med tiden också det utförande som många hantverkare normalt följer.

Fortsätt läsa Branschstandarder

Entreprenadfel fastställt i HD

Dom om fasadlösning

Entreprenadjurister förklarar i artikel hos Stockholms Byggmästarförening hur Högsta Domstolen, HD kommit fram till sin dom.

OBS!
 • Det handlar här inte om att enstegstätade fasader i sig skulle vara ett entreprenadfel! Domen gäller enbart vissa av Myresjöhus entreprenader.
 • HD tar fasta på det entreprenadavtal som gäller för entreprenaderna och om valet av konstruktion i dessa är korrekt.
 • HD kommer fram till att – i just dessa Myresjöhus-entreprenader -uppfyller inte konstruktionsvalet kvalitetskriterier som framgår av entreprenadavtalen för Myresjös hus.

Retroaktivt ansvar för entreprenadfel?

Om entreprenören skall ha ett retroaktivt ansvar för de projekt där garantitiden löpt ut är ej fastställt. Läs mer nedan:

Fortsätt läsa Entreprenadfel fastställt i HD

Lag och rätt i byggbranschen

Det finns många olika lagar, föreskrifter, överenskommelser och avtal som styr verksamheterna inom bygg- och anläggningsprojekt.


Vad är skillnaden mellan författning, lag, förordning och föreskrift?
Här får du en kort beskrivning på skillnader mellan författning, lag, förordning och föreskrift:

 • Författning: ett samlingsnamn på lag, förordning och föreskrift.
 • Lag: regler som får konsekvenser för enskilda medborgare och företag måste finnas i form av lagar, vilket innebär att riksdagen fattar beslut om dem.
 • Förordning: regler utan sådana konsekvenser kan regeringen besluta direkt genom att utfärda en förordning.
 • Föreskrift: detaljregler inom vissa sakområden kan myndigheter besluta genom att utfärda en föreskrift.
Källa: Lagrummet.se 

Fortsätt läsa Lag och rätt i byggbranschen

Heta arbeten – regler och villkor

Källor: Innehållet i detta avsnitt är hämtat från bl a Svenska Brandskyddsföreningens webbplats och försäkringsbolaget if. Länkar finns i källhänvisning och länklista

Varför är heta arbeten brandfarliga?

 • Vid svetsning och skärning används en låga med mycket hög temperatur, som kan antända de flesta material.
 • Kring lågan uppstår heta oförbrända gaser som lätt kan spridas in i väggar eller andra dolda utrymmen.
 • Inte bara glödande svetsloppor är brandfarliga, utan även ”svarta” svetsloppor kan ha en temperatur på upp till 500 °C, och kan då antända de flesta brännbara ämnen.
 • Vid svetsning eller uppvärmning av rör eller andra värmeledande material sprids värmen, och brand kan uppstå långt från arbetsstället, t.ex. inne i en vägg eller andra byggnadsdelar. Gnistor från slipning och skärning med rondell kan vara lika farliga som svetsloppor.
 • Hetluft som alstras genom förbränning av gas, t.ex. vid takläggning, har så hög temperatur att de flesta brännbara ämnen kan antändas.
 • Även hetluft som alstras elektriskt, t.ex. med varmluftpistol, kan ha så hög temperatur vid verktygets mynning att brännbara material kan antändas.

Källa: Heta Arbeten (if)
Fortsätt läsa Heta arbeten – regler och villkor

Vad är AMA?

AMA är frivilliga bestämmelser kring utförandet av olika arbeten. Reglerna blir juridiskt gällande först om de åberopas i entreprenadavtalet.

Om regelverket AMA för byggprojekt

 • AMA står för Allmän Material- och Arbetsbeskrivning och en samling av projekterings- och utförandestandarder som sammanställts och ges ut av Svensk Byggtjänst.
 • AMA baseras på beprövade byggmetoder och får ofta utgöra underlag vid projektering samt ibland på bygget vid utförande av detaljlösningar som projektörerna hänvisar till i AMA.
 • AMA består av koder, rubriker och texter kring arbetets utförande.

Fortsätt läsa Vad är AMA?