Etikettarkiv: Byggprodukter

Monteringsanvisningar

Montering av olika byggmaterial och byggelement måste följa de anvisningar som ges i antingen bygghandlingar, dvs ritningar eller beskrivningar eller i de anvisningar som hänvisas till i bygghandlingarna eller entreprenadkontraktet.

Det är också vanligt att det finns kompletterande anvisningar från leverantörerna som skall följas.

  • Bygghandlingar och allmänna standarder beskriver sällan detaljutförande på produktnivå.
  • Arbetsmoment och detaljerade arbetsanvisningar kan skilja sig mellan olika material, fabrikat och leverantörer.

Det är viktigt att kolla upp och följa materialleverantörernas anvisningar för de produkter eller systemlösningar som används i ett projekt. I annat fall finns risk för sämre kvalitet och hållbarhet.

Om arbetsutförandet avviker från det som föreskrivs i projektet och av leverantörer är det inte heller säkert att garantier och försäkringar gäller.

Fortsätt läsa Monteringsanvisningar

Produkter och användningsområden – Byggkeramik

Indelning av byggkeramik i olika produktgrupper talar om vilka egenskaper plattorna har och därmed var och hur de kan användas. Olika lerkvaliteter och tillverkningsmetoder ger plattor med skilda förutsättningar.

Materialegenskaper

Den egenskap som främst påverkar kvalitet och användningsområden är produkternas porositet som kan mätas med en standardiserad provningsmetod (EN ISO 10545-3) som används över hela världen. Värdet man får fram är materialets vattenabsorption i procent av produktens vikt.

Följande samband gäller:

  • Låg vattenabsorption => låg porositet och hög hållfasthet, frostsäkerhet etc.
  • Hög vattenabsorption => hög porositet och låg hållfasthet, frostsäkerhet etc.

Produktgrupper

Indelning av keramiska plattor i produktgrupper, definitioner och krav på egenskaper som mått- och ytkvalité, fysikaliska egenskaper etc. framgår av gällande svensk/europeisk standard SS-EN 14411. Standarden ges ut av SIS, Swedish Standards Institute.

Tillverkningsmetod (formningsmetod): samt vattenabsorption i procent avgör vilken grupp produkten hamnar i.

Fortsätt läsa Produkter och användningsområden – Byggkeramik

Produkter och användningsområden – Mineralull

Mineralullsprodukter

Mineralull används i första hand som värme- och byggisolering. Det vanligaste användningsområdet är som lätt isolering mellan reglar i väggar och i bjälklag.


Bild: www.paroc.se

Mineralull kan levereras som bl a:
  • skivor och rullar.
  • nätmattor och lamellmattor, bl a för teknisk isolering.
  • rörskålar.
  • lösull.

Fortsätt läsa Produkter och användningsområden – Mineralull