Tegel är ett keramiskt material som förr ofta användes för att mura upp en byggnads bärande väggar. Tegelstenar och bruk murades i olika skift och med olika tjocklek beroende på hur mycket belastning väggen skulle klara.

Många av dessa murade stommar och skorstensstockar finns kvar än idag i äldre byggnader.

Annonsplats

Murade tegelväggarna tar dock upp stor del av byggnadens area. Idag eftersträvas därför tunnare konstruktioner för att få ut så stor boarea som möjligt.

Murat tegel används idag främst till fasader som tillsammans med ytterväggen utgör byggnadens klimatskal.

Materialet tegel används också vid framställning av takpannor, s.k. taktegel.

Läs mer:

Fasader

Pump och blandare för bruk

Mur- och putsföretagen

Murning.nu

Skador i murade tegelfasader

Dokumenterade skadefall i murat och putsat byggande har i en bok sammanställts och kommenterats av experter inom tungt murat och ...
Läs Mer

Industrialisering av tegelbruken

Under 1870-talet kom de första industriella tegelbruken i drift i Sverige. Industrialiseringen av murbruken innebar ofta att de befintliga godsägda ...
Läs Mer

De förindustriella tegelbruken

Innan industrialismen grävdes lera upp manuellt ur marken. Leran ältades med hjälp av en s.k. lerbråka som drevs med hjälp ...
Läs Mer

Vem lobbar för lokal materialframställning av tegel?

Sveriges Tegelindustriförening STIB bildades av de svenska tegelbruksägarna 1909. Syftet var att tillvara ta branschens gemensamma intressen och stärka konkurrenskraften ...
Läs Mer
Laddar…

 Mur- och Putsföretagen
Sponsrar Byggipedia
Annonsplats