Etikettarkiv: BIM

BIM i praktiken

Artikelförfattare:

Michael Thydell, BIM-strateg, digitaliseringskonsult bygg och fastighet

Michael Thydell har bakgrund inom arkitektur och datorteknik på KTH och flera års erfarenhet av digitalisering av organisationer, bland annat inom bygg- och fastighetsindustrin.

Med  sin expertis inom digitalisering och praktiskt tillämpad BIM är Michael Thydell  också en flitigt anlitad skribent och föreläsare.

Michael Thydell på: Linkedin.

BIM är ett koncept som beskriver hur man genom digitalisering hanterar all information som cirkulerar genom en byggnads hela livslängd.

Centralt för BIM är att återanvända information som skapas och inte ”kasta” information genom processerna.

Genom att återanvända information kan man även skapa ett ekonomiskt värde på informationen och öka kvalitet och förståelse inom bygg- och fastighetsprocesserna.

BIM är alltså inte ett specifikt program, utan beskriver snarare hur man använder olika program.

Denna artikel visar exempel på hur BIM-modeller kan se ut och vilken typ av data som kan kopplas till de olika delarna i modellen. Fortsätt läsa BIM i praktiken

BIM i undervisningen

Artikelförfattare:Lars Tullstedt
Lars Tullstedt
Expert BI
Kompetensförsörjning

Artikel publicerad: 30 januari 2017

En modern byggbransch behöver en kompetensförsörjning anpassad till dagens förutsättningar. Det krävs kunskap om moderna produktionsmetoder, kommunikation och projektstyrning samt tillämpning av olika hjälpmedel, inte minst datorstöd.

BIM är ett verktyg som kan effektivisera och säkra byggprocessen och kvaliteten i byggandet. Begreppet omfattar olika programvaror som tillämpas efter behov och förutsättningar i enskilda projekt.

För att uppnå mesta möjliga nytta med hjälp av BIM krävs god kunskap, planering och samordning samt kompetens att använda informationen i byggandets alla skeden.

Fortsätt läsa BIM i undervisningen

Om BIM

Building Information Modelling, BIM

BIM är ett system för hantering av programvara för projektering, planering och genomförande av byggprojekt. BIM är alltså inte ett program utan snarare ett koncept. Programvaran som används varierar med behov och projektets förutsättningar.

Bild 2

BIM är modellering i flera dimensioner

Vanliga ritningar är tvådimensionella (2D). Via CAD kan ofta olika vyer och snitt plockas ut – även i 3D.

Idag finns system för simulering av inte bara färdiga byggnader utan också av projektets framskridande. Detta ger bättre möjlighetar för planering av byggarbetsplatsen, logistik och säkerhet.

Fortsätt läsa Om BIM