Etikettarkiv: BIM

BIM i undervisningen

Artikelförfattare:Lars Tullstedt
Lars Tullstedt
Expert BI
Kompetensförsörjning

En modern byggbransch behöver en kompetensförsörjning anpassad till dagens förutsättningar. Det krävs kunskap om moderna produktionsmetoder, kommunikation och projektstyrning samt tillämpning av olika hjälpmedel, inte minst datorstöd.

BIM är ett verktyg som kan effektivisera och säkra byggprocessen och kvaliteten i byggandet. Begreppet omfattar olika programvaror som tillämpas efter behov och förutsättningar i enskilda projekt.

För att uppnå mesta möjliga nytta med hjälp av BIM krävs god kunskap, planering och samordning samt kompetens att använda informationen i byggandets alla skeden.

Fortsätt läsa BIM i undervisningen

Om BIM

Building Information Modelling, BIM

BIM är ett system för hantering av programvara för projektering, planering och genomförande av byggprojekt. BIM är alltså inte ett program utan snarare ett koncept. Programvaran som används varierar med behov och projektets förutsättningar.

Bild 2

BIM är modellering i flera dimensioner

Vanliga ritningar är tvådimensionella (2D). Via CAD kan ofta olika vyer och snitt plockas ut – även i 3D.

Idag finns system för simulering av inte bara färdiga byggnader utan också av projektets framskridande. Detta ger bättre möjlighetar för planering av byggarbetsplatsen, logistik och säkerhet.

Fortsätt läsa Om BIM

BIM – perspektiv

När du söker information om BIM på internet är det fördelarna och potentialen med BIM du hittar hundratalas artiklar och föreläsningar kring. Lite svårare är det att hitta någon som påtalar eventuella nackdelar eller svårigheter med BIM-modeller. Detta är inte konstigt eftersom det är de redan frälsta som engagerar sig mest. Här finns även programvarudistrubutörerna som laddar upp informationsfilm efter informationsfilm på YouTube. Tekniken är tillgänglig! Fortsätt läsa BIM – perspektiv

BIM är framtungt

En studie har utförts vid LTH i syfte att studera samarbetsformerna vid användning av BIM. I studien jämförs två olika projekt Kristianstad Arena respektive Sutter Medical Center. Fasta tas på hur bland annat samarbets- och avtalsformerna påverkat nyttiggörandet av BIM i processen samt hur BIM används i entreprenaden.

Studien konstaterar att arbetet med BIM är en framtung arbetsprocess med många fördelar längre fram i projektet och under produktionen. Man påpekar även riskerna i det snabba och för alla tillgängliga informationsflödena. En nackdel var att det involverade inte visste om informationen de fick upp var den slutgiltiga vilket skapade osäkerhet kring användning av informationen från BIM-modellen.

Fortsätt läsa BIM är framtungt