Etikettarkiv: BIM

BIM i undervisningen

Artikelförfattare:Lars Tullstedt
Lars Tullstedt
Expert BI
Kompetensförsörjning

En modern byggbransch behöver en kompetensförsörjning anpassad till dagens förutsättningar. Det krävs kunskap om moderna produktionsmetoder, kommunikation och projektstyrning samt tillämpning av olika hjälpmedel, inte minst datorstöd.

BIM är ett verktyg som kan effektivisera och säkra byggprocessen och kvaliteten i byggandet. Begreppet omfattar olika programvaror som tillämpas efter behov och förutsättningar i enskilda projekt.

För att uppnå mesta möjliga nytta med hjälp av BIM krävs god kunskap, planering och samordning samt kompetens att använda informationen i byggandets alla skeden.

Fortsätt läsa BIM i undervisningen

Om BIM

Building Information Modelling, BIM

BIM är ett system för hantering av programvara för projektering, planering och genomförande av byggprojekt. BIM är alltså inte ett program utan snarare ett koncept. Programvaran som används varierar med behov och projektets förutsättningar.

Bild 2

BIM är modellering i flera dimensioner

Vanliga ritningar är tvådimensionella (2D). Via CAD kan ofta olika vyer och snitt plockas ut – även i 3D.

Idag finns system för simulering av inte bara färdiga byggnader utan också av projektets framskridande. Detta ger bättre möjlighetar för planering av byggarbetsplatsen, logistik och säkerhet.

Fortsätt läsa Om BIM

BIM för bygget

BIM kan användas för så mycket mer än enbart mängdavtagning och tidplanering. Genom visualisering kan kommunikationen förbättras under byggprocessen. Genom simulering ges bättre möjlighet att planera och förutsäga eventuella svårigheter under byggets gång.

How to take BIM to the construction site:

BIM kan t ex användas vid:

  • Utsättning
  • Ställningsbyggnad
  • Arbetsberedning
  • Safety Management:

Fortsätt läsa BIM för bygget

BIM – perspektiv

När du söker information om BIM på internet är det fördelarna och potentialen med BIM du hittar hundratalas artiklar och föreläsningar kring. Lite svårare är det att hitta någon som påtalar eventuella nackdelar eller svårigheter med BIM-modeller. Detta är inte konstigt eftersom det är de redan frälsta som engagerar sig mest. Här finns även programvarudistrubutörerna som laddad upp informationsfilm efter informationsfilm på YouTube. Tekniken är tillgänglig!

Fördelarna med BIM

Fortsätt läsa BIM – perspektiv