Etikettarkiv: Energi

Energieffektiva byggnader

Utbildnings- och utvecklingsbehov

Artikelförfattare:Foto2012_Åke1
Åke Blomsterberg , WSP.
Artikel är tidigare publicerad på kunskapslänken.se

Energi- och klimatmålen för år 2020 innebär att stora insatser krävs från byggsektorn bl.a. en höjning av kompetensen. Därför har EU-programmet Intelligent Energy Europe initierat Build up skills projekt i 30 länder i Europa. Varje land driver sitt egna projekt.

Målsättningen med det svenska projektet (www.buildupskills.se) är att ta fram en handlingsplan och plattform för vidareutbildning och förstärkning av kompetensen hos alla verksamma på byggplatser t.ex. hantverkare, byggnadsarbetare samt installatörer av system.

Vidareutbildningen gäller främst för produktion av energieffektiva byggnader, samt att lära sig installera system för förnybar energi och att göra lågenergirenoveringar av byggnader. I Sverige innefattas även en översyn av grundutbildningen.

Fortsätt läsa Energieffektiva byggnader

Fjärrvärmeanslutna byggbodar ger låga driftkostnader och en bättre miljö

Energieffektiv etablering

Artikelförfattare:
Johnny Kellner, Teknik- och miljöchef på Veidekke i Sverige.
Johnny Kellner ägnar en stor del av årsdagarna till miljö- och klimatfrågor och är initiativtagare till Veidekkes svanenmärkta lågenergikoncept TellHus.

En del av tiden ägnas även åt externa föreläsningar och artiklar. En viktig del av arbetet är att han fortfarande är operativ i konkreta byggnadsprojekt.
Artikel ursprungligen  publicerad på Kunskapslänken.se

Veidekke har tillsammans med Cramo och Fortum utvecklat fjärrvärmeanslutna byggbodar i stället för de traditionellt eluppvärmda. Huvudskälet är att minska utsläppen av koldioxid (CO2) genom att inte använda kvalificerad el för lågvärdig uppvärmning och tappvarmvatten i bodarna.

Konvertering till fjärrvärme i byggbodar innebär lägre driftskostnad
Inom kv Ytterskär i brf Snökristallen i Västertorp i södra Stockholm där vi under augusti 2011 färdigställt ett flerbostadshus med 36 lägenheter har vi haft en etablering med 10 byggbodar.

Fortsätt läsa Fjärrvärmeanslutna byggbodar ger låga driftkostnader och en bättre miljö