Kunskapsfrågor i ämnet ritningsläsning. Grundläggande förståelse och tolkning av Mark-ritningar.

Ritningsunderlagen som används för att svara på frågorna är skyddade av upphovsrätt och får läsas online – via de länkar vi anger.

Annonsplats

Till kunskapstestet:

PREMIUM innehåll

Markritningar – Exempel

Annonsplats