Kunskapsfrågor i ämnet ritningsläsning. Grundläggande förståelse och tolkning av Mark-ritningar.

Logga in för att se kunskapstestet:

Markritningar – Exempel