I detta avsnitt visas exempel på arkitektritningar. Exemplet hör ihop med övriga ritningsexempel såsom K, El och VVS.

Arkitektens ritningar finns med redan i ett tidigt skede i planeringen inför ett projekt.

Annonsplats

Arkitekter arbetar också med övergripande planer för t ex utveckling av ett större område. Detta arbetsområde för arkitekter kallas stadsplanering.

Eftersom arkitekten gör sina ritningar först är placering av byggnaden på tomten, byggnadens yttermått samt viktiga inre måttfastställda i A-ritningen.

Arkitektens bygghandlingar omfattar bl.a:
  • Planritningar och detaljer
  • Fasader
  • Kök, bad och inredning
  • Rumsindelning
  • Rumsbeskrivning (Exempel)

Planlösningen visar byggytans disposition med rummens placering, fast inredning och mått.

Symboler – Snickerier och inredning

Snickeriprodukter är bl a fönster och dörrar samt inredning i köks- och badrum. Symboler för skåp och annan utrustning inredning ...
Läs Mer

Ritningsexempel A

Exempel på arkitektritningar uppbyggnad och innehåll. Planritning (A) A3001G11 Uppställningsritning (A) - Fasader: A3002G01 Uppställningsritning (A) - Dörrar A3672031 Uppställningsritning ...
Läs Mer

Kök och bad

Exempel på ritningar och symboler för kök och bad. Köksritning - Exempel Uppställningsritning - kök (A37-22-025): På originalritningen, i skrivfältet, ...
Läs Mer

Ritningar – Exempel

Exempel på planritning, väggtyper, anslutningsdetaljer inklusive förklaringar. Planritning Ritningsnummer: A30-01-G11 Kommentarer och förklaringar till ritningen: Planritningen har blivit reviderad (ändrad) ...
Läs Mer
Annonsplats