Etikettarkiv: Grundkonstruktioner

Grundplan – Exempel

Grundplan – Ritningsnummer K320:05

Grundplanen visar bl a att det är ytterväggarna i projektet som är bärande.
På denna ritning redovisas snittmarkering i form av pilar. Vid varje snittmarkering finns en hänvisning till den ritning (ritningsnummer) där den markerade detaljen/sektionen redovisas.

Fortsätt läsa Grundplan – Exempel

Annons


Hållfasthet och teknik – Grundläggning

Olika sorters jord har olika egenskaper och ställer därför olika krav på grundläggningsmetod när man bygger.

Förberedelser inför grundläggning med tillhörande markarbeten kan bl a vara geoteknisk undersökning av markförhållanden, utsättning och schaktning, grundförstärkning, dränering och utfyllnad samt arbeten rörande installationer i mark.

Undersök följande inför beslut om grundläggningsmetod:
  • Markens hållfasthet och struktur, t ex dränerande egenskaper
  • Risk för tjäle
  • Grundvattennivå
  • Kartlägga nedgrävda befintliga ledningar för t ex el, tele, vatten eller gas

Fortsätt läsa Hållfasthet och teknik – Grundläggning

Annons


Grundkonstruktioner

Platta på mark

Platta på mark är en vanlig grundläggningsform för framförallt småhus och lämpar sig bl a på sandig, tjälfri mark. Platta på mark består av armerad platsgjuten betong som samverkar med byggnaden bärande stomsystem. Tyngden från tak och byggnadsstomme fördelas nedåt via betongplattan ner till undergrunden.

Innan plattan kan gjutas skall grunden förberetts med dränering och rör i mark. Platta på mark kan sedan gjutas efter det att armering och ingjutningsgods lagts på plats. Värmerör och värmegolv är exempel på installationer som kan gjutas in i grundplattan.

Fortsätt läsa Grundkonstruktioner

Annons