Byggnadsisolering

Isolering i byggnader kan ha olika funktioner beroende på placering t ex:

  • i klimatskalet (ytterväggar och tak) – skydda mot värme på sommaren och mot kyla på vintern.
  • i innerväggar och bjälklag – ljudisolering
  • brandväggar och branddörrar – isolera mot brand
  • brandisolering av stålkonstruktioner

Teknisk isolering

Isolering av installationer kallas teknisk isolering t ex:

  • isolering av värme- och vattenrör för att vattnet inte skall kylas ner på väg till värmeelement (radiator) eller varmvattenkran (tappställe)
  • isolering av kallvattenrör för att vattnet inte skall värmas upp om rören går genom varma utrymmen
  • isolering av ventilationskanaler för att undvika buller från ventilationen.
  • isolering av installationsschakt mot brand och buller.


=> Logga in för att läsa artiklar, om isoleringens funktion och utföranden, eller kontakta Byggipedia för att köpa nyttjanderätt av läromedel


Relaterat:

Fasad

Isoleringsmaterial