Byggarbetsplatsens arbetsmiljö

Arbetsmiljön på en byggarbetsplats handlar om allt från trivsel och kamratskap till skydd mot ohälsa och olycksfall.

Kunskapen om riskerna är viktig för att kunna skydda sig. Riskerna förebyggs genom

  • planering och uppföljning av säkerheten
  • ledarskap och information
  • skyddsåtgärder på arbetsplatsen
  • personlig skyddsutrustning

Alla ansvara för att tillämpa och respektera reglerna som gäller för arbetsplatsen.

Läs mer

Arbetsmiljö på bygget

Arbetsmiljöfaktorer - byggarbetsplatsen Belysning, klimat (temperatur, drag) Luft, föroreningar, farliga ...
Läs Mer

Arbetsmiljöorganisation

Arbetsmiljöorganisation, roller och ansvar I arbetsmiljöorganisationen för ett byggprojekt finns ...
Läs Mer

Arbetsmiljöregler

Arbetsmiljöverkets regler och föreskrifter Arbetsmiljöverket har det övergripande ansvaret för ...
Läs Mer

Arbetsmiljörutiner – SAM & AMP

Systematiskt arbetsmiljöarbete Alla byggföretag skall ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete vilket ...
Läs Mer
Laddar…

Källor och länkar

Minska byggdammet (Prevent)
Samordningsansvar (Prevent)
Arbete på väg (Trafikverket)
Interaktiv kurs om byggarbetsplatsens arbetsmiljö (Arbetsmiljöverket)

.

Kunskapsport för byggare


Copyright © Byggipedia.se 2019
Detta material kommer från Byggipedia.se och är skyddat av upphovsrättslig lagstiftning. Utskrivet material i pappersform får endast användas i undervisningen OM skolan eller läraren har licens - för läsåret 2019/20. Materialet får INTE spridas digitalt som pdf etc.
Elever på licensierad skola får behålla utskrivet material och använda det för eget bruk även efter utbildningen.Materialet får dock inte digitaliseras/scannas, publiceras, spridas vidare eller säljas.

Byggipedia friskriver sig ansvar för ev felaktigheter/sakfel och för användning i andra sammanhang än inom grundläggande byggutbildning.

Läs mer om villkoren: https://byggipedia.se/larar-och-skollicenser/
Om du fått tillgång till detta material på annat sätt eller har frågor - Kontakta Byggipedia
Det är inte tillåtet att kopiera . Behöver du använda något i utbildningssyfte kontakta oss!