Arbetsmiljön på en byggarbetsplats handlar om allt från trivsel och kamratskap till skydd mot ohälsa och olycksfall.

Kunskapen om riskerna är viktig för att kunna skydda sig. Riskerna förebyggs genom

  • planering och uppföljning av säkerheten
  • ledarskap och information
  • skyddsåtgärder på arbetsplatsen
  • personlig skyddsutrustning

Alla ansvara för att tillämpa och respektera reglerna som gäller för arbetsplatsen.


=> Logga in för alla artiklar om hälsa och säkerhet, byggarbetsplatsen arbetsmiljö, SAM, Arbete på väg mm  eller kontakta Byggipedia för att köpa nyttjanderätt av läromedel


Relaterat:

Om arbetsberedning

Ställningssäkerhet