Byggarbetsplatsens arbetsmiljö

Arbetsmiljön på en byggarbetsplats handlar om allt från trivsel och kamratskap till skydd mot ohälsa och olycksfall.

Kunskapen om riskerna är viktig för att kunna skydda sig. Riskerna förebyggs genom

  • planering och uppföljning av säkerheten
  • ledarskap och information
  • skyddsåtgärder på arbetsplatsen
  • personlig skyddsutrustning

Alla ansvara för att tillämpa och respektera reglerna som gäller för arbetsplatsen.

Läs mer

Arbetsmiljö på bygget

Arbetsmiljöfaktorer - byggarbetsplatsen Belysning, klimat (temperatur, drag) Luft, föroreningar, farliga ...
Läs Mer

Arbetsmiljöorganisation

Arbetsmiljöorganisation, roller och ansvar I arbetsmiljöorganisationen för ett byggprojekt finns ...
Läs Mer

Arbetsmiljöregler

Arbetsmiljöverkets regler och föreskrifter Arbetsmiljöverket har det övergripande ansvaret för ...
Läs Mer

Arbetsmiljörutiner – SAM & AMP

Systematiskt arbetsmiljöarbete Alla byggföretag skall ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete vilket ...
Läs Mer
Laddar…

Källor och länkar

Minska byggdammet (Prevent)
Samordningsansvar (Prevent)
Arbete på väg (Trafikverket)
Interaktiv kurs om byggarbetsplatsens arbetsmiljö (Arbetsmiljöverket)

.

Kunskapsport för byggare


Copyright © Byggipedia.se 2018
Detta material kommer från Byggipedia.se och får inte användas i utbildningsyfte utan licens. Elever på licensierad skola får - för eget bruk - behålla utskrivet material som använts i undervisningen. Materialet får dock inte spridas vidare eller säljas.

Skolor och lärare med licens samt deras elever får använda denna utskrift/utskriftskopia i undervisningen under läsåret 2018/19
Byggipedia friskriver sig ansvar för ev felaktigheter och för användning i andra sammanhang än inom grundläggande byggutbildning. Läs mer om villkoren: https://byggipedia.se/larar-och-skollicenser/
Om du fått tillgång till detta material på annat sätt eller har frågor - Kontakta Byggipedia
Det är inte tillåtet att höger-klicka och kopiera. Beställ gärna en licens för användning i utbildningssyfte eller kontakta Byggipedia.