Etikettarkiv: Utbildning

BIM i undervisningen

Artikelförfattare:Lars Tullstedt
Lars Tullstedt
Expert BI
Kompetensförsörjning

En modern byggbransch behöver en kompetensförsörjning anpassad till dagens förutsättningar. Det krävs kunskap om moderna produktionsmetoder, kommunikation och projektstyrning samt tillämpning av olika hjälpmedel, inte minst datorstöd.

BIM är ett verktyg som kan effektivisera och säkra byggprocessen och kvaliteten i byggandet. Begreppet omfattar olika programvaror som tillämpas efter behov och förutsättningar i enskilda projekt.

För att uppnå mesta möjliga nytta med hjälp av BIM krävs god kunskap, planering och samordning samt kompetens att använda informationen i byggandets alla skeden.

Fortsätt läsa BIM i undervisningen

Energieffektiva byggnader

Utbildnings- och utvecklingsbehov

Artikelförfattare:Foto2012_Åke1
Åke Blomsterberg , WSP.
Artikel även publicerad på kunskapslänken.se

Energi- och klimatmålen för år 2020 innebär att stora insatser krävs från byggsektorn bl.a. en höjning av kompetensen. Därför har EU-programmet Intelligent Energy Europe initierat Build up skills projekt i 30 länder i Europa. Varje land driver sitt egna projekt.

Målsättningen med det svenska projektet (www.buildupskills.se) är att ta fram en handlingsplan och plattform för vidareutbildning och förstärkning av kompetensen hos alla verksamma på byggplatser t.ex. hantverkare, byggnadsarbetare samt installatörer av system.

Vidareutbildningen gäller främst för produktion av energieffektiva byggnader, samt att lära sig installera system för förnybar energi och att göra lågenergirenoveringar av byggnader. I Sverige innefattas även en översyn av grundutbildningen.

Fortsätt läsa Energieffektiva byggnader

Om lärarbristen inom byggutbildning

Engagera dig i debatten, kommentarer och förslag

– som finns i anslutning till detta inlägg på Facebook: https://www.facebook.com/Byggipedia/posts/864106653661387


Internetkunskap för skolor

I utbildningssyfte och på uppdrag av .SE:s Internetfond har Disruptive Media och Internetkunskap tagit fram informationsfilmer som syftar till att utbilda skolungdomar i internetanvändning. Samtliga filmer finns på hemsidan Internetkunskap.se och på YouTube.

Filmerna handlar bl a om hur internet fungerar och de spår som lämnas på internet samt om källkritik, upphovsrätt och sociala media mm.

Fortsätt läsa Internetkunskap för skolor

Byggindustrins valideringsmodell

Att validera befintlig kunskap

Den officiella valideringsmodellen för byggbranschen är uppdelad i 4 steg vilka tillämpas med utgångspunkt ifrån validandens bakgrund och vad valideringen skall utmynna i:

  1. Översiktlig kompetenskartläggning – ofta en självskattning. De som har dokumenterad utbildning eller yrkeserfarenhet eller redan är etablerade I byggbranschen börjar direkt med steg 2:
  2. Fördjupad kompetenskartläggning – Sker med en fördjupad kompetenskartläggning. Verktyg: Valideringsprov om säkerhet och teknik, på flera språk samt  BYN´s bedömningsportal Resultatet av steg 2: är ett erkännandeintyg av utländskt yrkesbevis och/eller svenskt yrkesbevis om kompetensprov avläggs på svenska.
  3. Kompetensbedömning för intyg – Sker både praktiskt och teoretiskt för de som inte har tillräcklig dokumentation för att styrka sin kompetens enligt steg 2. Resultatet av steg 3: Erkännandeintyg av dokumenterad utländskt yrkesbevis eller motsvarighet samt vilka eventuella kompensationsåtgärder som krävs för att få svenskt yrkesbevis. Utbildningsbok erhålls i så fall av den som har en anställning vid valideringen.
  4. Kompetensbedömning för bevis – Praktiska uppgifter och undersökande. Resultatet och dokumentationen av slutfört steg 4 är ett valideringsintyg för den som saknar anställning respektive erkännandebevis och utbildningsbok eller ett svenskt yrkesbevis (efter att kompetensprovet skrivits).

Fortsätt läsa Byggindustrins valideringsmodell