Selektiv rivning

En selektiv rivning innebär att olika material demonteras och särskiljs från varandra under rivningsarbetet. Anledningen till det kan vara att:

  • riskmaterial och farligt avfall inte skall blandas med rivningsmassorna.
  • vissa materialen skall källsorteras för återvinning och/eller avfallshantering vissa byggdelar och materialen återanvändas
  • det är dyrt att deponera blandat avfall från rivningar
  • det finns större möjlighet att använda rena rivningsmassor av betong och tegel som utfyllnadsmaterial.

Planering av rivningen lönar sig

rvningshandboken-liten
Innehåll och sidor kopplat till detta avsnitt baseras i stora delar på underlag från Rivningshandboken (1999)

Oftast lönar det sig att inventera byggnaden och planera  rivningen noga.

Genom planering och kontroll på arbeten kan säkerheten förbättra.

Genom att demontera vissa delar först och separera olika materialtyper kan mer återvinnas

Kostnader för deponi samt  för destruktion av ev. farligt avfall kan minimeras.

Det som inte kan separeras på plats kan sorteras i efterhand:

  • Om tiden inte räcker till för en selektiv rivning omhändertas enbart sådant som är hälso- och miljöfarligt – innan byggnaden rivs.
  • Det finns sedan möjlighet att forsla bort rivningsmassorna och sortera dem på en annan plats.

Rivning av installationer

Selektiv rivning av installationer i byggnader som skall rivas innebär att att ledningar, centraler, armaturer samt vissa sakvaror och komponter ...
Läs Mer

Arbetsmiljö vid selektiv rivning

Arbetsmiljörisker i samband med selektiv rivning är bland annat; fall-, ras och klämskador, belastningsskador exponering för hälsofarliga material. Vid demonteringsarbete ...
Läs Mer

Förberedelser av selektiv rivning

Selektiv rivningsarbeten förbereds genom: inspektion på plats genomgång av relationsritningar och annan dokumentation kontroll av byggnadens historik t ex byggnadsår, ...
Läs Mer

Riskmaterial vid rivning

Många av de farliga material som sedan länge är förbjudna att använda kan finnas kvar i byggnader som skall rivas ...
Läs Mer

Vid frågor om selektiv rivning och Rivningshandboken kontakta:

Johanna Engberg White 300px


OBS! Vid frågor om innehållet på Byggipedia,: Kontakta Byggipedia 

.

Kunskapsport för byggare


Copyright © Byggipedia.se 2019
Detta material kommer från Byggipedia.se och är skyddat av upphovsrättslig lagstiftning. Utskrivet material i pappersform får endast användas i undervisningen OM skolan eller läraren har licens - för läsåret 2019/20. Materialet får INTE spridas digitalt som pdf etc.
Elever på licensierad skola får behålla utskrivet material och använda det för eget bruk även efter utbildningen.Materialet får dock inte digitaliseras/scannas, publiceras, spridas vidare eller säljas.

Byggipedia friskriver sig ansvar för ev felaktigheter/sakfel och för användning i andra sammanhang än inom grundläggande byggutbildning.

Läs mer om villkoren: https://byggipedia.se/larar-och-skollicenser/
Om du fått tillgång till detta material på annat sätt eller har frågor - Kontakta Byggipedia
Det är inte tillåtet att kopiera . Behöver du använda något i utbildningssyfte kontakta oss!