En selektiv rivning innebär att olika material demonteras och särskiljs från varandra under rivningsarbetet. Anledningen till det kan vara att:

  • riskmaterial och farligt avfall inte skall blandas med rivningsmassorna.
  • vissa materialen skall källsorteras för återvinning och/eller avfallshantering vissa byggdelar och materialen återanvändas
  • det är dyrt att deponera blandat avfall från rivningar
  • det finns större möjlighet att använda rena rivningsmassor av betong och tegel som utfyllnadsmaterial

Oftast lönar det sig att inventera byggnaden och planera  rivningen noga. Det som inte kan separeras på plats kan sorteras i efterhand.

Annonsplats

Planeringen av rivningar är särskilt viktigt för säkerhet, hälsa och miljö samt för lönsamheten.


Arbetsgång vid rivning – Rivningsordning

Rivningsordning avser turordning för rivning av olika delar och material. Genom att planera arbetsgången ökar möjligheten att ta hand om ...
Läs Mer

Rivningsprojektering

Projektering av rivningsarbeten innebär att ta fram ett underlag på vilket planering och genomförande av rivningsarbetena, arbetsmetodik och materialhantering kan ...
Läs Mer

Effektiv och säker rivning

Planeringen av rivningar är särskilt viktigt för säkerhet, hälsa och miljö - samt för lönsamheten: Genom planering och kontroll på ...
Läs Mer

Rivningsproduktionsplan – exempel

Planeringen inför ett rivningsprojekt kan dokumenteras och sammanställas i en komplett demoleringsplan - även kallad rivningsproduktionsplan. Exempel på innehåll i ...
Läs Mer
Laddar…

Rivningshandboken

rvningshandboken-liten

Innehållet och vissa sidor inom kunskapsområdet för Selektiv Rivning på Byggipedia baseras bland annat på underlag från Rivningshandboken (1999)

Vid frågor om selektiv rivning och Rivningshandboken kontakta medförfattare:

Johanna Engberg White 300px


OBS! Vid frågor om innehållet som finns på Byggipedia: Kontakta Byggipedia 


Branschföreningen för Byggnadsberedning
Sponsrar Byggipedia


Annonsplats