Montage

Teknik och utförande – Lättbetong

Projektera med lättbetong Aktuell information om lättbetongkonstruktioner kan hämtas från de flesta lättbetongtillverkares och leverantörers hemsidor. Ytterst är det Boverkets regler ...
Läs Mer

Teknik och utförande – Gipsskivor

En gipsskiva ritas som två parallella streck på ritningen. Bilden till vänster visar ett snitt från en isolerad gipsvägg, på ...
Läs Mer

Branschstandarder

Om branschregler Ett antal  branschorganisationer inom byggbranschen har tagit fram gemensamma standarder för utförandet. Syftet med branschstandarder är bl a att ...
Läs Mer

Hitta montage- och arbetsanvisningar

Att hitta leverantörsanvisningar på hemsidor Exempel från Isover: Isovers hemsida har adress: www.isover.se 1. Startsida Länkadress: www.isover.se I menyn till ...
Läs Mer
Laddar…

Webbplatser

Generella genomgångar av arbetsmoment  som underlag för bl a arbetsberedning: ByggAi.se

.

Kunskapsport för byggare