Montage

Teknik och utförande – Lättbetong

Projektera med lättbetong Aktuell information om lättbetongkonstruktioner kan hämtas från de flesta lättbetongtillverkares och leverantörers hemsidor. Ytterst är det Boverkets regler ...
Läs Mer

Teknik och utförande – Gipsskivor

En gipsskiva ritas som två parallella streck på ritningen. Bilden till vänster visar ett snitt från en isolerad gipsvägg, på ...
Läs Mer

Branschstandarder

Om branschregler Ett antal  branschorganisationer inom byggbranschen har tagit fram gemensamma standarder för utförandet. Syftet med branschstandarder är bl a att ...
Läs Mer

Monteringsanvisningar

Montering av olika byggmaterial och byggelement måste följa de anvisningar som ges i antingen bygghandlingar, dvs ritningar eller beskrivningar eller ...
Läs Mer
Laddar…

Webbplatser

Generella genomgångar av arbetsmoment  som underlag för bl a arbetsberedning: ByggAi.se

.


Annons

Kunskapsport för byggare

Don`t copy text!