Artiklar om arbetsmetoder, montage och andra praktiska utföranden ska betraktas som generella beskrivningar och användas som stöd och vägledning t.ex. i utbildning.


Syftet med avsnittet är också att öka insikter om och förståelse som underlag och stöd för anslutande arbeten och kontroll av dessa!

Annonsplats

Planering och arbetsberedning

Allmän kunskap om arbetsutföranden kan också utgöra stöd och underlag vid planering, val av produktionsmetod och material, inköp, arbetsledning och arbetsberedning.

Om arbetsberedning

Yrkeskunskap, standarder och aktuella anvisningar

I det praktiska arbetet med respektive arbetsmoment är det aktuell yrkeskunskap och erfarenhet, branschstandarder och specifika montageanvisningar som ska följas.

Annonsplats

Ofta finns de gällande montage- och arbetsanvisningar som behövs som stöd i det praktiska yrkesutövandet att hämta via leverantör av material och utrustning.

Bygghandlingar påverkar sällan arbetsmetodiken i detalj men det kan finnas förutsättningar som kan ha viss påverkan. Bygghandlingarna är jurdiskt styrande för arbetet i ett bygg- eller anläggningsprojekt.

Branschens olika standarder är framtagna av branschen/erna som en trygghet för såväl utförare som kund.

Att följa aktuell standard för ett arbete anses vara ett kriterium för att arbetet ska bedömas som hantverksmässigt utförande. Detta är viktigt vid ev. reklamationer, försäkringsfrågor osv.

Lästips:

Branschstandarder

Annonsplats

 

PREMIUM

Bygghandlingar

Annonsplats