Vad är byggnadsberedning?

Begreppet byggnadsberedning syftar på arbeten som är nödvändiga för att förbereda en byggnad, anläggning, byggdel eller en fastighet innan byggnads- och installationsarbeten utförs.

Byggnadsberedning är håltagnings-, rivnings- och saneringsarbeten som ofta görs innan andra arbeten kan påbörjas.

Ett väl planerat och genomfört arbete inom byggnadsberedning kan vara avgörande för kvaliteten genom hela projektet.

Läs mer:

Copyright: Henrik Månsson
Foto: Henrik Månsson, Void AB

Planera arbeten med byggnadsberedning

Arbeten inom byggnadsberedning är rivning, håltagning, sanering och ytbearbetning. Beställa byggnadsberedning Kvalitet för de påföljande arbetena är beroende av att ...
Läs Mer

Utbildning och kompetens inom byggnadsberedning

Arbeten inom byggnadsberedning är rivning, håltagning, sanering och ytbearbetning. För håltagare finns en yrkesutbildning som leder till branschens yrkesbevis. Även ...
Läs Mer

Val av rivningsmetod

Demonteringsmetod väljs utifrån projektspecifika förutsättningar. Val av metod baseras på faktorer som: myndighetskrav och lokal förutsättningar, t ex möjligheter att ...
Läs Mer

Skydd mot kvartsdamm

Information om hälsofarligt kvartsdamm Kvarts är en mineral som finns i jord och stenmaterial, betong, tegel, puts, bruk, kakel och ...
Läs Mer

Yrkes- och branschkunskap


Branschföreningen för Byggnadsberedning
Sponsrar Byggipedia