Innan du väljer yrke i branschen

Innan du väljer yrke kan du söka information för att se om vad som passar dig bäst.

Branschorganisationerna har information om sina yrken och bra koll på vilka företag som jobbar seriöst och tar ansvar för sina anställda.

Annonsplats

Information om arbete och yrkesutbildning – Kontakta: Byggipedias samarbetspartners

De organisationer som samarbetar med Byggipedia arbetar samtliga för att stärka företagen och yrket. De ställer höga krav på medlemsföretagen och på att alla anställda har en säker arbetsplats och får det stöd de behöver för att arbetet som utförs ska bli bra och kunderna nöjda.

Kollektivanställda  – yrkesarbetare, hantverkare

Byggbranschen sysselsätter många yrkesarbetare med olika  hantverk inom bygg, byggnadsberedning, målning och  installationer samt som maskinförare.

Yrkesarbetare som arbetar med uppdrag inom en bygg- eller anläggningsentreprenad brukar vara kollektivanställda.

Kollektivanställda i branschen, som inte arbetar som yrkesarbetare, är bl.a. städ- och annan servicepersonal.

Egna företagare – hantverkare

Det finns också hantverkare som lärt sig ett (eller flera ) yrken som arbetar med egna uppdrag i sitt eget företag. Dessa arbetar ofta på uppdrag där de har avtal direkt med kunden om det arbete som ska utföras. Kunden är ofta en fastighetsägare.

Bygg- och anläggningsbranschen består av många mindre företag. En del av dessa drivs av personer med hantverksbakgrund.

Den som har ett eget företag, enskild firma eller aktiebolag, kan också arbeta som underentreprenör åt en större firma som har en entreprenad.

Som egenföretagare är det viktigt att vara medlem i en branschorganisation på området. Branschföreningarna kan ge sina medlemsföretag stöd och vägledning t.ex. i juridiska frågor, bevaka nya lagar och regler, utbildning av företagare och anställda samt i många fall certifiera företag som arbetar seriöst och i enlighet med aktuella krav i lagstiftning, branschstandarder för utförandet och krav från beställare.

Branschföreningar inom några branschens specialistområden:

Det finns många olika yrken och roller inom samhällsbyggnadssektorn samt inom områden som bygg- och anläggningsbranschen är beroende av.

Inom bygg- och anläggningsbranschen arbetar både yrkesarbetare och tjänstemän. En del arbetar i kärnverksamheten, dvs inom produktionen ute på byggarbetsplatser. Andra arbetar på kontor bl.a. med att lämna offerter och anbud på arbeten samt med att administrera personal och löner.

Samtliga roller kopplat till verksamheten inom bygg- och anläggningsbranschen är lika viktiga för att allt det ska finnas jobb, för att kunderna ska bli nöjda och personalen få betalt. Däremot kan det vara olika vilken typ av arbete som olika personer trivs bäst med.

Ett kännetecken för kärnverksamheter inom bygg- och anläggningsbranschen är att de i huvudsak bedrivs i projektform.

Samarbete, utmaningar och lärande

I varje projekt uppstår nya förutsättningar, nya konstellationer av människor och kompetenser. Tillsammans antas utmaningen, olika problem behöver lösas gemensamt och alla lär sig något av varandra.

Alla har olika förmågor och värdefulla erfarenheter som bidrar till att varje arbete i en entreprenad ska bli bra utförda, samordnade osv.

Ett arbete i branschen ställer krav på samarbetsförmåga, förståelse för övriga aktörers del i processen.

Hantverksskicklig räcker inte för att göra ett bra jobb

Ingen är ”bäst” i början av sin yrkeskarriär. Då räcker det långt att ha grundkunskaperna samt att vara lyhörd, läraktig och ödmjuk för att lära av dem som arbetat länge i yrket. Hantverksskicklighet utvecklas efterhand med arbete och erfarenhet.

Yrkesskicklighet växer fram med åren i branschen – i utbildningen läggs grunden.

Möjlighet att utvecklas i yrket eller i nytt yrke

Många i branschen har börjat inom ett yrke, t.ex. som lärling, men senare bytt yrke, eller startat eget företag alternativt utbildat sig som arbetsledare och fått nya jobb inom verksamheten, t ex på kontoret.

Det är svårt att från början veta exakt vad man själv vill göra i framtiden eller vilket yrke som man trivs bäst med.

Inom bygg- och anläggningsbranschen finns många möjligheter att hitta ”sin” grej.

Det viktiga är att börja med något, få in en fot och sen prova sig fram efterhand. Det är just denna möjlighet som bygg- och anläggningsbranschen kan erbjuda den som väl är inne i branschen och visar vilja att lära sig mer. Många trivs bra där de börjat och stannar kvar – medan andra så småningom söker sig vidare inom branschen eller till närliggande bransch.

Tips på yrken i branschen:

Plattsättare – branschorganisation Byggkeramikrådet (och PER)

Håltagare, rivare eller sanerare – branschorganisation Byggnadsberedning BFB

Ställningsbyggare – branschorganisation Ställningsentreprenörerna STIB

Murare eller putsare – branschorganisation Mur- och putsföretagen.

Isolerare/lösullsinstallatör – branschföreningen Isolerarna/Lösullisolering

Relining-montör eller –tekniker – branschföreningen Brif – relining i fastigheter

Klicka på respektive branschorganisation – för mer info och kontakt.

Läs mer:

Kunskaper och färdigheter för digital kompetens i arbete och utbildning

Digital kompetens består av flera beståndsdelar som kan inkludera såväl digitala färdigheter som analoga kunskaper och erfarenheter. För bygg- och ...
Läs Mer

Kompetensbehov – Byggnadsberedning

Kompetensbehovet vid byggnadsberedning, såsom håltagning, sanering och rivningsarbeten, omfattar säkerhets- och miljöfrågor. Kontroll över risker och riskmaterial och en god ...
Läs Mer

Digital kompetens för byggarbetsplatsen

Om tillämpning av digitala processtöd ska fungera effektivt och värdeskapande för arbetsplatsen, yrkesarbetaren och beställare krävs att användaren har grundläggande ...
Läs Mer

Vad är digital kompetens?

Många verkar vara av uppfattningen att ungdomar som växer upp i den digitala eran har bättre digital kompetens än den ...
Läs Mer

Yrkesporträtt: Vad gör en byggchef?

Inom byggbranschens finns flera olika chefsbefattning både de inom företagens administrativ verksamhet och de som arbetar i projekten och  produktionen ...
Läs Mer

Ombyggnadsprojektens specifika förutsättningar – och kompetensbehov!

Kunskap om äldre hus, konstruktioner och material Långt ifrån alla ROT-åtgärder utförs inom ramen för en större entreprenad. Många handlas ...
Läs Mer

Yrkesinformation från samarbetspartners

Hur blir man behörig?

Vad gör en håltagare?

Behörig Lösull

Annonsplats