Det finns många olika yrken och roller inom samhällsbyggnadssektorn samt inom områden som bygg- och anläggningsbranschen är beroende av.

Inom bygg- och anläggningsbranschen arbetar både yrkesarbetare och tjänstemän. En del arbetar i kärnverksamheten, dvs inom produktionen ute på byggarbetsplatser. Andra arbetar på kontor bl.a. med att lämna offerter och anbud på arbeten samt med att administrera personal och löner.

Samtliga roller kopplat till verksamheten inom bygg- och anläggningsbranschen är lika viktiga för att allt det ska finnas jobb, för att kunderna ska bli nöjda och personalen få betalt. Däremot kan det vara olika vilken typ av arbete som olika personer trivs bäst med.

Ett kännetecken för kärnverksamheter inom bygg- och anläggningsbranschen är att de i huvudsak bedrivs i projektform.

Samarbete, utmaningar och lärande

I varje projekt uppstår nya förutsättningar, nya konstellationer av människor och kompetenser. Tillsammans antas utmaningen, olika problem behöver lösas gemensamt och alla lär sig något av varandra.

Alla har olika förmågor och värdefulla erfarenheter som bidrar till att varje arbete i en entreprenad ska bli bra utförda, samordnade osv.

Ett arbete i branschen ställer krav på samarbetsförmåga, förståelse för övriga aktörers del i processen.

Hantverksskicklig räcker inte för att göra ett bra jobb

Ingen är ”bäst” i början av sin yrkeskarriär. Då räcker det långt att ha grundkunskaperna samt att vara lyhörd, läraktig och ödmjuk för att lära av dem som arbetat länge i yrket. Hantverksskicklighet utvecklas efterhand med arbete och erfarenhet.

Yrkesskicklighet växer fram med åren i branschen – i utbildningen läggs grunden.

Möjlighet att utvecklas i yrket eller i nytt yrke

Många i branschen har börjat inom ett yrke, t.ex. som lärling, men senare bytt yrke, eller startat eget företag alternativt utbildat sig som arbetsledare och fått nya jobb inom verksamheten, t ex på kontoret.

Det är svårt att från början veta exakt vad man själv vill göra i framtiden eller vilket yrke som man trivs bäst med.

Inom bygg- och anläggningsbranschen finns många möjligheter att hitta ”sin” grej.

Det viktiga är att börja med något, få in en fot och sen prova sig fram efterhand. Det är just denna möjlighet som bygg- och anläggningsbranschen kan erbjuda den som väl är inne i branschen och visar vilja att lära sig mer. Många trivs bra där de börjat och stannar kvar – medan andra så småningom söker sig vidare inom branschen eller till närliggande bransch.

Kollektivanställda  – yrkesarbetare, hantverkare

Byggbranschen sysselsätter många yrkesarbetare med olika  hantverk inom bygg, byggnadsberedning, målning och  installationer samt som maskinförare.

Yrkesarbetare som arbetar med uppdrag inom en bygg- eller anläggningsentreprenad brukar vara kollektivanställda.

Kollektivanställda i branschen, som inte arbetar som yrkesarbetare, är bl.a. städ- och annan servicepersonal.

Egna företagare – hantverkare

Det finns också hantverkare som lärt sig ett (eller flera ) yrken som arbetar med egna uppdrag i sitt eget företag. Dessa arbetar ofta på uppdrag där de har avtal direkt med kunden om det arbete som ska utföras. Kunden är ofta en fastighetsägare.

Bygg- och anläggningsbranschen består av många mindre företag. En del av dessa drivs av personer med hantverksbakgrund.

Den som har ett eget företag, enskild firma eller aktiebolag, kan också arbeta som underentreprenör åt en större firma som har en entreprenad.

Som egenföretagare är det viktigt att vara medlem i en branschorganisation på området. Branschföreningarna kan ge sina medlemsföretag stöd och vägledning t.ex. i juridiska frågor, bevaka nya lagar och regler, utbildning av företagare och anställda samt i många fall certifiera företag som arbetar seriöst och i enlighet med aktuella krav i lagstiftning, branschstandarder för utförandet och krav från beställare.

Branschföreningar inom några branschens specialistområden:

Tjänstemän – ingenjörer, arkitekter, ekonomer

Inom byggbranschen arbetar även många personer med andra yrken och ansvarsområden.

Det är främst de större byggbolagen och konsultföretagen som sysselsätter tjänstemän där var och en ansvara för sitt område.

För den som vill ha ett mer varierat arbete, ha fler ansvarsområden och lära sig mer genom bättre kontakt med produktionen, med projektörer och beställare, kan det vara en fördel att arbeta som tjänsteman vid ett mindre företag i branschen.

  • På byggarbetsplatserna finns t.ex. utsättare och arbetsledare samt platschef.
  • På kontoren arbetar andra tjänstemän med att starta upp nya projekt, lämna anbud, upprätta kostnadskalkyler och budget, inköp, söka nödvändiga tillstånd för etablering m.m.

På tjänstemannasidan finns yrken som arkitekt,  konstruktör, projektledare, geotekniker, byggledare, inköpare, entreprenadingenjör, utsättare, platschef , installationssamordnare m.m.

Högskole- och universitetsutbildningar som kan leda till arbete inom bygg och anläggning är ingenjör, jurist, ekonom och personaladministratör.

Innan du väljer yrke i branschen

Innan du väljer yrke kan du söka information för att se om vad som passar dig bäst.

Branschorganisationerna har information om sina yrken och bra koll på vilka företag som jobbar seriöst och tar ansvar för sina anställda.

Genom Byggipedias samarbetspartners kan du få information om arbete och utbildning. Du hittar dem här: Byggipedias samarbetspartners

De organisationer som samarbetar med Byggipedia arbetar samtliga för att stärka företagen och yrket. De ställer höga krav på medlemsföretagen och på att alla anställda har en säker arbetsplats och får det stöd de behöver för att arbetet som utförs ska bli bra och kunderna nöjda.

Yrken hos branschens intressenter

Det finns flera andra branscher och verksamhetsområden som har nära relation till bygg- och anläggningsbranschen. Det är viktigt att förstå relationen mellan alla olika verksamhetsområden och  intressenter. Alla är mer eller mindre beroende av varandra för att fungera.

Intressenterna är bl.a.:

  • bank-, finans- och försäkringsbranscherna  som lånar ut pengar till projekt och bostäder samt försäkrar dessa
  • maskinleverantörer, byggmaterialindustrin och transportsektorn som ser till att det finns utrustning och material att bygga med
  • fastighetsägare och fastighetsförvaltare som anlitar byggsektorn för att bygga nytt eller underhålla och renovera befintliga byggnader

Tips på yrken i branschen:

Plattsättare – branschorganisation Byggkeramikrådet (och PER)

Håltagare, rivare eller sanerare – branschorganisation Byggnadsberedning BFB

Ställningsbyggare – branschorganisation Ställningsentreprenörerna STIB

Murare eller putsare – branschorganisation Mur- och putsföretagen.

Isolerare/lösullsinstallatör – branschföreningen Isolerarna/Lösullisolering

Relining-montör eller –tekniker – branschföreningen Brif – relining i fastigheter

Klicka på respektive branschorganisation – för mer info och kontakt.

Yrkesinformation från några samarbetspartners

Hur blir man behörig?

Vad gör en håltagare?

Behörig Lösull

Arbeta som murare