Yrken och karriär

Byggbranschen sysselsätter många yrkesarbetare med olika  hantverk inom bygg, byggnadsberedning, målning och  installationer samt som maskinförare. Yrkesarbetare är kollektivanställda.

Inom byggbranschen arbetar flera andra personer  med olika yrken och ansvarsområden. Några arbetar tillsmmans med yrkesarbatre uti i produktionen, t ex utsättare och arbetsledare samt platschefer. Andra arbetar på kontor med att starta upp nya projekt, söka tillstånd, ta fram bygghandlingar mm.

  • På tjänstemannasidan finns yrken som arkitekt,  konstruktör, projektledare, geotekniker, byggledare, inköpare, kalkylator, utsättare och platschef.
  • Andra yrken som förekomme rinom bygg är jurister, ekonomer och  personaladministratörer.
  • Kolletivanställda som inte arbetar i produktionen som yrkesabetare är t ex städ- och annan servicepersonal.

Runt omkring byggbranschens finns flera andra branscher och verksamhetsområden som har nära relation till byggbranschen. Det är viktigt att förstå att dessa intressenters relation till branschen eftersom alla är mer eller mindre beroende av varandra.

Även inom teknisk fastighetsförvaltning,  byggmaterial-, verktygs- och  fastightesmäkarebranschen är det en fördel med god kunskap om bygg- och anläggning.

Yrkesarbetarens utbildningsmöjligheter

Utbildning för byggnadsarbetare En byggnadsarbetare är färdigutbildad och fullbetald först sedan yrkesbevis utfärdats. Yrkesbevis fås efter fullgjord utbildning inklusive lärlingsperiod ...
Läs Mer

Utbildningsmöjligheter – Byggbranschen

En stor del av kompetensutvecklingen och vidareutbildningarna  i branschen sker internt inom företagen eller via branschorgan. Detta kan ses som ...
Läs Mer

Yrken i byggbranschen

Exempel på yrkeskategorier inom byggsektorn: projekt- och byggledare arkitekter byggnadskonstruktörer och andra teknikkonsulter, t ex geotekniker, installationstekniker CAD-ritare byggnadsarbetare och ...
Läs Mer

Vad är validering?

Bedömning av kunskap Syftet med validering är att den som saknar intyg, betyg eller yrkesbevis skall kunna få sina kunskaper ...
Läs Mer
Laddar…

Webbplats

byggare-com

Länkar

Målbeskrivningar för utbildning inom bygg- och hantverksyrken (BYN)
Byggare.com

 

.

Kunskapsport för byggare


Copyright © Byggipedia.se 2019
Detta material kommer från Byggipedia.se och är skyddat av upphovsrättslig lagstiftning. Utskrivet material i pappersform får endast användas i undervisningen OM skolan eller läraren har licens - för läsåret 2019/20. Materialet får INTE spridas digitalt som pdf etc.
Elever på licensierad skola får behålla utskrivet material och använda det för eget bruk även efter utbildningen.Materialet får dock inte digitaliseras/scannas, publiceras, spridas vidare eller säljas.

Byggipedia friskriver sig ansvar för ev felaktigheter/sakfel och för användning i andra sammanhang än inom grundläggande byggutbildning.

Läs mer om villkoren: https://byggipedia.se/larar-och-skollicenser/
Om du fått tillgång till detta material på annat sätt eller har frågor - Kontakta Byggipedia
Det är inte tillåtet att kopiera . Behöver du använda något i utbildningssyfte kontakta oss!