Ställningsföretagen, (STIB), har sponsrat Byggipedia sedan 2015.

Ställningsföretagen har också anlitat Byggipedia inom ramne för utbildning, kommunikation och webbutveckling. Läs mer: Samarbeten och uppdrag

 

Om Ställningsföretagen, STIB

Ställningsföretagen, STIB, är en branschförening för ställningsföretag i Sverige. Ställningsföretagen arbetar med att stärka branschen varumärke och attraktionskraft, bl a genom utbildning och kompetenshöjande insatser för medlemsföretagen och deras anställda.

En prioriterad fråga för Ställningsföretagen är att utbilda och certifiera seriösa företag i branschen för att de byggnads- och industriställningar som uppförs av ett STIB-företag också ska utgöra en säker arbetsplats för användarna av ställningen.

 

Inom ramen för Säker Ställning arbetar Ställningsföretagen med bl.a:


Om ställningar på Byggipedia:

Att jobba som ställningsbyggare

Ställningsbranschen har en viktig roll för att möjliggöra effektivt samhällsbyggande men precis som resten av byggbranschen upplever ställningsbranschen rekryteringssvårigheter. Det ...
Läs Mer

Rätt ställning på rätt arbetsplats – för ett hållbart byggande

Byggipedias samarbetspartner och sponsor Ställningsföretagen (Stib) har nyligen tillsatt en teknisk kommitté för att ta fram standarder för mur- och ...
Läs Mer

Byggnadsställningen är en arbetsplats – inte ett självändamål!

Många yrkesarbetare i byggbranschen har ställningen som sin frekventa arbetsplats. Byggnadsställningar handlas upp och byggs för att därefter utgöra just ...
Läs Mer

Beställa väderskydd

En ställningen kommer att utgöra arbetsplats för olika yrkeskategorier. Bställaren har ett ansvar för säkerhets för dessa yrkesarbetare. Därför är ...
Läs Mer
Laddar…

Samarbetsprojekt och uppdrag – Byggipedia

Byggipedia har på uppdrag av Ställningsföretagen STIB varit med att ta fram bl.a:

  • Ställningsakademin och delar av yrkesutbildningen för ställningsbyggare.
  • Underlag för validering av yrkeskunskaper.
  • Ställningsföretagens nya hemsida, medlemsplattform samt digitala applikationer för vindlast- och hållfasthetsberäkningar, egenkontroll, riskhantering, systematiskt arbetsmiljöarbete mm.
  • Hemsida för Scaff Point Sweden inkl. mässtema 2023 och medhjälp med mässprogram /målgruppsanpassning.
  • Intern och extern kommunikation via artiklar och sociala medier.

Tack vare ett nära och intensivt samarbete med STIB har vi fått en särskilt god inblick i ställningsbranschens och ställningsentreprenörers förutsättningar och aktuella frågor. Detta har skapat möjlighet att paralellet med uppdragen för STIB samtidigt förmedla relevant branschinformation – via Byggipedias egna kanaler – till viktiga målgrupper som annars kanske inte nåtts av informationen.

Annonsplats