Etikettarkiv: Byggprocessen

Om arbetsberedning

Syftet med arbetsberedning är att:
Arbetsberedning rapport från SBUF

 • Skapa förutsättningar för en effektiv
  produktion.
 • Förebygga störningar och fel vid själva utförandet.
 • Ge underlag för arbetsinstruktioner inför genomgången före utförandet.
 • Ge underlag inför anskaffning av erforderliga resurser för aktuellt arbete.
 • Klargöra omfattningen av vilka provnings- och kontrollåtgärder som krävs.

Fortsätt läsa Om arbetsberedning

Ett hus blir till

Byggprocessen som slide show

av Stockholms Byggmästareförening

Byggmästareförening i Stockholm har digitaliserat en presentation av de olika stegen i byggprocessen från planering, projektering till överlämnande av entreprenaden. Processen kan även studeras närmare  via en webbplats (se länk nedan)

Fokus ligger på övergripande frågor och är inte lika detaljerat vad gäller utförande av entreprenaden, arbetsplatsens administration eller byggmetoder. Däremot ger bildspelet den överblick och kunskap om de olika aktörerna och förutsättningarna för byggprojekt som alla inblandade även arbetsledning och hantverkare på bygget bör känna till och ha förståelse för.

Webbplats:

BIM för bygget

BIM kan användas för så mycket mer än enbart mängdavtagning och tidplanering. Genom visualisering kan kommunikationen förbättras under byggprocessen. Genom simulering ges bättre möjlighet att planera och förutsäga eventuella svårigheter under byggets gång.

How to take BIM to the construction site:

BIM kan t ex användas vid:

 • Utsättning
 • Ställningsbyggnad
 • Arbetsberedning
 • Safety Management:

Fortsätt läsa BIM för bygget