Byggskedet kallas också för entreprenadskedet.
  • Entreprenaden, som är projektets utförandedel, ägs av entreprenören.
  • När bygget är färdigt lämnas entreprenaden över till byggherren/beställaren. Detta kallas för överlämnande av entreprenad.

Planering av entreprenaden

Under byggskedet/entreprenadskedet finns det mycket att hålla reda på – inte bara ritningar, personal och byggmaterial. Det krävs noggrann planering för att kunna hålla tiderna, inköp av material och verktyg, inhyrning av byggbodar och maskiner.

Ingen yrkesarbetare eller underentreprenör skall behöva vänta på att få komma till och arbeta pga av att andra inte är klara med sitt arbete eller materialleveranserna inte fungerat.

Annonsplats

En del i planeringen är materiallogistiken. Material som levereras till bygget skyddas mot skador, fukt och stöld.

Detta kunskapsområde tar här på Byggipedia upp sådant som handlar om just planering och de kunskaper som krävs för att hantera olika skeden av projektet.


Fuktsäkert byggande

Fuktsäkert byggande innebär att byggnaden dimensioneras för att klara den fuktbelastning man kan räkna med. Fuktproblem i en byggnad kan ...
Läs Mer

Miljöpåverkan under entreprenaden

Miljöpåverkan från materialanvändning kan minskas genom god planering av projektet, bra styrning och tydlig information. Exempel på åtgärder som kan ...
Läs Mer

Branschstandarder

Om branschregler Ett antal branschorganisationer inom byggbranschen har tagit fram gemensamma standarder för utförandet. Syftet med branschstandarder är bl a ...
Läs Mer

ID06

ID06 är ett system för id- och närvarokontroll på byggarbetsplatser. På anslutna arbetsplatser skall alla medarbetare vara föranmälda och registrerade ...
Läs Mer

Juridik för byggare


Annonsplats