Byggskedet kallas också för entreprenadskedet.

  • Entreprenaden, som är projektets utförandedel, ägs av entreprenören.
  • När bygget är färdigt lämnas entreprenaden över till byggherren/beställaren. Detta kallas för överlämnande av entreprenad.

Planering av entreprenaden är viktig

Under byggskedet/entreprenadskedet finns det mycket att hålla reda på – inte bara ritningar, personal och byggmaterial. Det krävs noggrann planering för att kunna hålla tiderna, inköp av material och verktyg, inhyrning av byggbodar och maskiner.

Ingen yrkesarbetare eller underentreprenör skall behöva vänta på att få komma till och arbeta pga av att andra inte är klara med sitt arbete eller materialleveranserna inte fungerat.

En del i planeringen är materiallogistiken. Material som levereras till bygget skyddas mot skador, fukt och stöld.


=> Logga in för alla artiklar om  regler och standarder, planering, genomförande, ID06 samt om överlämnande och besiktningsprocessen eller kontakta Byggipedia för att köpa nyttjanderätt av läromedel


Läs också:

Juridik för byggare