Entreprenaden

Byggskedet kallas också för entreprenadskedet.

  • Entreprenaden, som är projektets utförandedel, ägs av entreprenören.
  • När bygget är färdigt lämnas entreprenaden över till byggherren/beställaren. Detta kallas för överlämnande av entreprenad.

Planering av entreprenaden är viktig

Under byggskedet/entreprenadskedet finns det mycket att hålla reda på – inte bara ritningar, personal och byggmaterial. Det krävs noggrann planering för att kunna hålla tiderna, inköp av material och verktyg, inhyrning av byggbodar och maskiner.

Ingen yrkesarbetare eller underentreprenör skall behöva vänta på att få komma till och arbeta pga av att andra inte är klara med sitt arbete eller materialleveranserna inte fungerat.

En del i planeringen är materiallogistiken. Material som levereras till bygget skyddas mot skador, fukt och stöld.

Läs mer

Branschstandarder

Om branschregler Ett antal  branschorganisationer inom byggbranschen har tagit fram gemensamma standarder för utförandet. Syftet med branschstandarder är bl a att ...
Läs Mer

ID06

ID06 är ett system för id- och närvarokontroll på byggarbetsplatser. På anslutna arbetsplatser skall alla medarbetare vara föranmälda och registrerade ...
Läs Mer

Besiktningar och garantitid

Den dagen bygget är klart skall entreprenaden, dvs hela projektet, överlämnas till byggherren. I anslutning till överlämnandet görs i de ...
Läs Mer

Upphandlings- och entreprenadformer

Upphandling av bygg- och anläggningsarbeten Innan en byggentreprenad påbörjas skrivs ett avtal (entreprenadkontrakt) mellan byggherren/beställaren (som ofta är fastighetsägaren) och det ...
Läs Mer

Webbplatser

 Byggledarskap.se

Länkar

Byggprojektens organisation (Byggledarskap.se)
Juridik för byggare (Byggipedia)

 

 

Kunskapsport för byggare


Copyright © Byggipedia.se 2018
Detta material kommer från Byggipedia.se och får inte användas i utbildningsyfte utan licens. Elever på licensierad skola får - för eget bruk - behålla utskrivet material som använts i undervisningen. Materialet får dock inte spridas vidare eller säljas.

Skolor och lärare med licens samt deras elever får använda denna utskrift/utskriftskopia i undervisningen under läsåret 2018/19
Byggipedia friskriver sig ansvar för ev felaktigheter och för användning i andra sammanhang än inom grundläggande byggutbildning. Läs mer om villkoren: https://byggipedia.se/larar-och-skollicenser/
Om du fått tillgång till detta material på annat sätt eller har frågor - Kontakta Byggipedia
Det är inte tillåtet att höger-klicka och kopiera. Beställ gärna en licens för användning i utbildningssyfte eller kontakta Byggipedia.