Byggskedet kallas också för entreprenadskedet.
  • Entreprenaden, som är projektets utförandedel, ägs av entreprenören.
  • När bygget är färdigt lämnas entreprenaden över till byggherren/beställaren. Detta kallas för överlämnande av entreprenad.

Detta kunskapsområde tas här på Byggipedia upp sådant som handlar om planering av – och förutsättningar under – entreprenadskedet.

Annonsplats

Värdet av planering av entreprenader

Planeringen är ett verktyg för att styra projektets kvalitet och ekonomi. En välplanerad entreprenad brukat stöta på färre hinder och ...
Läs Mer

Planering av entreprenaden

Under byggskedet/entreprenadskedet finns det mycket att hålla reda på bland annat ritningar, personal och byggmaterial. Det krävs noggrann planering för ...
Läs Mer

Dimensionering av kran

Vilken typ av kran och storlek som är lämplig beror på projektets och arbetsplatsens förutsättningar. Faktorer som påverkar kan vara ...
Läs Mer

Fuktsäkert byggande

Fuktsäkert byggande innebär att byggnaden dimensioneras för att klara den fuktbelastning man kan räkna med. Fuktproblem i en byggnad kan ...
Läs Mer

Läs mer:

Juridik för byggare

Annonsplats

Annonsplats