Våra tjänster

Gratis och fritt tillgänglig bygginformation

Byggipedia är en portal till tillförlitlig informations- och kunskap för byggbranschen och utbildningar inom byggrelaterade yrken.

Information publicerad på Byggipedia är gratis att använda inom ramen för upphovsrättsliga regler.

Förmedling av konsulttjänster

Informations- och utbildningsmaterial för webb, utbildning och broschyrer. Från projektledning och research till kompletta texter, rapporter, artiklar samt redigering av underlag, t ex forskningsrapporter och läromedel.

Utbildning och erfarenheter inom bl a:

  • Bygg- och fastighetsbranschen.
  • Organisation, Kommunikation & Ledarskap
  • Miljöfrågor & Hållbar utveckling
  • Arbetsmiljö
  • Hälsa & Friskvård
  • Copywriting
  • Programmering och webbutveckling

Referenser i urval

BimSalaBim.org (Sveriges Byggindustrier)
Prevention against Silica Dust (IACDS och HIB,)
Håltagning.nu (Håltagningsentreprenörerna, HIB)
Byggledarskap.se (Sveriges Byggindustrier)
Handbok för Håltagare (Håltagningsentreprenörerna, HIB, SBUF)

 

Kunskapsport för byggare