Våra tjänster

Konsulttjänster

  • Informations- och utbildningsmaterial
  • Webbutveckling, webbprogrammering
  • Copy, artiklar, research

Kunskapsområden bl a:

  • Bygg- och fastighetsbranschen.
  • Organisation, Kommunikation & Ledarskap
  • Miljö, avfall & hållbarhetsfrågor
  • Arbetsmiljö
  • Hälsa & Friskvård
  • Utbildning
  • Programmering och webbutveckling

Referensuppdrag:
Prevention against Silica Dust (IACDS och HIB)
Håltagning.nu (Håltagningsentreprenörerna, HIB)
Putsning.nu (Spef)
Byggledarskap.se (Byggföretagen)
Handbok för Håltagare (Håltagningsentreprenörerna, HIB, SBUF)
Livslångt lärande och validering av svenska yrkesarbetare (EU-projekt, Halmstad Högskola)
Yrkesutbildningar för flertalet byggyrken (Hermods/BYN samt Ställningsakademin)
Utbildningsmaterial Kvartsdamm (BFB)
Underlag för branschstandarder (Spef)
Omarbetning av hemsidor för  ConstructionSkillsSweden och Future City (Byggföretagen)

Kunskapsport för byggare


Copyright © Byggipedia.se 2019
Detta material kommer från Byggipedia.se och är skyddat av upphovsrättslig lagstiftning. Utskrivet material i pappersform får endast användas i undervisningen OM skolan eller läraren har licens - för läsåret 2019/20. Materialet får INTE spridas digitalt som pdf etc.
Elever på licensierad skola får behålla utskrivet material och använda det för eget bruk även efter utbildningen.Materialet får dock inte digitaliseras/scannas, publiceras, spridas vidare eller säljas.

Byggipedia friskriver sig ansvar för ev felaktigheter/sakfel och för användning i andra sammanhang än inom grundläggande byggutbildning.

Läs mer om villkoren: https://byggipedia.se/larar-och-skollicenser/
Om du fått tillgång till detta material på annat sätt eller har frågor - Kontakta Byggipedia
Det är inte tillåtet att kopiera . Behöver du använda något i utbildningssyfte kontakta oss!