Konsulttjänster

 • Informations- och utbildningsmaterial
 • Webbutveckling, webbprogrammering
 • Copy, artiklar, research
 • Utvecklingsprojekt, FoU

Kunskapsområden bl a:

 • Bygg- och fastighetsbranschen
 • Teori och praktik – bygg och förvaltning
 • Organisation, Kommunikation & Ledarskap
 • Miljö, avfall & hållbarhetsfrågor
 • Arbetsmiljö
 • Hälsa & Friskvård
 • Utbildningspaket och validering
 • Programmering och webbutveckling

Referensuppdrag – i urval

Håltagning.nu (BFB, f.d. Håltagningsentreprenörerna, HIB)
Putsning.nu (Mur- och Putsföretagen)
Byggledarskap.se (Byggföretagen)
Handbok för Håltagare (BFB, f.d. HIB samt SBUF)
Livslångt lärande och validering av svenska yrkesarbetare, FoU-projekt (EU-projekt, Halmstad Högskola)
Yrkesutbildningar för flertalet byggyrken (Hermods samt Ställningsakademin)
Prevention against Silica Dust (IACDS och HIB, nuvarande BFB)
Utbildningsmaterial om Kvartsdamm (BFB)
Underlag för branschstandarder – putsade fasadsystem (Mur- och Putsföretagen, f.d. Spef)
Nya hemsidor för ConstructionSkillsSweden och Future City (Byggföretagen)
Digitalisering i yrkesutbildningen, FoU-projekt (Installatörs- och Byggföretagen, MAU m fl)
Medlemsplattform med utvecklat innehåll samt digitala applikationer för ställningsbranschen (STIB)
Digitala applikationer för lastberäkningar, egenkontroll samt systematiskt arbetsmiljöarbete mm (STIB)