Konsulttjänster

  • Informations- och utbildningsmaterial
  • Webbutveckling, webbprogrammering
  • Copy, artiklar, research

Kunskapsområden bl a:

  • Bygg- och fastighetsbranschen.
  • Organisation, Kommunikation & Ledarskap
  • Miljö, avfall & hållbarhetsfrågor
  • Arbetsmiljö
  • Hälsa & Friskvård
  • Utbildning
  • Programmering och webbutveckling

Referensuppdrag – i urval

Prevention against Silica Dust (IACDS och HIB)
Håltagning.nu (BFB, f.d. Håltagningsentreprenörerna, HIB)
Putsning.nu (Mur- och Putsföretagen, f.d. Spef)
Byggledarskap.se (Byggföretagen)
Handbok för Håltagare (BFB, f.d. Håltagningsentreprenörerna, HIB, SBUF)
Livslångt lärande och validering av svenska yrkesarbetare, FoU-projekt (EU-projekt, Halmstad Högskola)
Yrkesutbildningar för flertalet byggyrken (Hermods/BYN samt Ställningsakademin)
Utbildningsmaterial om Kvartsdamm (BFB)
Underlag för branschstandarder – putsade fasadsystem (Mur- och Putsföretagen, f.d. Spef)
Nya hemsidor för ConstructionSkillsSweden och Future City (Byggföretagen)
Digitalisering i yrkesutbildningen, FoU-projekt (Installatörs- och Byggföretagen, MAU m fl)
Medlemsplattform med utvecklat innehåll samt digitala applikationer för ställningsbranschen (STIB)
Digitala applikationer för lastberäkningar, egenkontroll och systematiskt arbetsmiljöarbete mm (STIB)