Våra konsulttjänster

 • Informations- och utbildningsmaterial
 • Webbutveckling, webbprogrammering
 • Copy, artiklar, research
 • Utvecklingsprojekt, FoU

Se referensprojekt nedan!

Kunskapsområden bl a:

 • Bygg- och fastighetsbranschen
 • Teori och praktik – bygg och förvaltning
 • Organisation, Kommunikation & Ledarskap
 • Miljö, avfall & hållbarhetsfrågor
 • Arbetsmiljö
 • Hälsa & Friskvård
 • Utbildningspaket och validering
 • Programmering och webbutveckling.

Referensuppdrag – i urval

Håltagning.nu (BFB, f.d. Håltagningsentreprenörerna, HIB)
Putsning.nu (Mur- och Putsföretagen)
Byggledarskap.se (Byggföretagen)
Handbok för Håltagare (BFB, f.d. HIB samt SBUF)
Livslångt lärande och validering av svenska yrkesarbetare, FoU-projekt (EU-projekt, Halmstad Högskola)
Yrkesutbildningar för flertalet byggyrken (Hermods samt Ställningsakademin)
Prevention against Silica Dust (information för IACDS och HIB, nuvarande BFB)
Utbildningsmaterial om Kvartsdamm (BFB)
Underlag för branschstandarder – putsade fasadsystem (Mur- och Putsföretagen, f.d. Spef)
Nya hemsidor för ConstructionSkillsSweden och Future City (Byggföretagen)
Digitalisering i yrkesutbildningen, FoU-projekt (Installatörs- och Byggföretagen, MAU m fl)
Medlemsplattform med utvecklat innehåll samt digitala applikationer för ställningsbranschen (STIB)
Digitala applikationer för lastberäkningar, egenkontroll samt systematiskt arbetsmiljöarbete mm (STIB)

Annonsplats

Nyttjanderättigheter – för internt bruk

Undvik att uppfinna hjulet. Bidra hellre till Byggipedia och den fortsatta utvecklingen som en öppen portal genom att köpa nyttjanderättigheter.

Det viktigaste är att inte använda eller publicera/sprida materialet , dvs. sprida digitala filer, publicera öppet, via intranät eller på lärplattformar. Detta eftersom det undergräver Byggipedia som webbplats, vårt fortsatta arbete, våra konsultverksamhet(!), samt utveckling, uppdateringar på webbsidan.

Öppen publicering, på t.ex. på en webbplats eller på lärplattform där inget särskilt avtal finns direkt med Byggipedia är INTE tillåtet,

Se upp med följande:

Vi tillåter ALDRIG öppen publicering på internet.

 • Detta gäller alla texter, läromedel och plagiat av dessa som Byggipedia har upphovsrätten till.

Det är inte heller tillåtet med någon form av ”kapning” av webbplatser såsom inlänkning av bilder eller av hela webbplatsen på externa webbplatser, plattformat etc.

Länka dina besökare TILL Byggipedia – Länka INTE in texter/sidor/bilder från Byggipedia direkt på er egen webbplats/plattform! Det skadar oss, vår kostnader för utnyttjad bandbredd(!), vår  besöksstatistik och våra annonsintäkter och är därför inte tillåtet!

Vi har information om flera aktörer bl.a inom utbildning och läromedelsförsäljning som genom att använda underlag de – eller någon de anlitat – plagierat från Byggipedia för yrkesmässig verksamhet där de tjänar pengar på det vi utvecklat ideellt. Vi anlitar jurister för att sammanställa och hantera all otillåten användning och förbereda skadeståndsanspråk mot var och en som ännu inte gjort rätt för sig.

Läs mer: Byggipedias immateriella rättigheter

Kontakta Byggipedia vid frågor om nyttjanderätt, skadestånd mm!

 • Skadeverkan och underlag för skadestånd – förvärras ju längre tiden går. Tack för visad förståelse och ditt stöd för vår fortsatta verksamhet!
 • Säkerställ med era konsulter, skribenter att de inte kopierat och/eller plagierat upphovsskyddade texter från Byggipedia eller andra källor. Det är som publicerar upphovsskyddat material som har primärt, rättsligt ansvar!

Om ni av misstag och i god tro publicerat något – behöver ni inte kontakta oss i förväg utan ni tar ni helt enkelt utan dröjsmål bort det publicerade! Detta gäller även plagiat.

 • Kontakta oss gärna även efter radering  – för att säkerställa att vi inte har kvar er på vår lista över användare/publicister som vi hittills fått kännedom om att de utan tillstånd använder våra underlag i sin egen verksamhet , t.ex. läromedel, yrkeshögskoleutbildningar mm.

Vi har främst kommersiella användare – som mer eller mindre direkt stjäl våra egna intäkter och arbetsinkomster – på vår lista!

 • Inte studerande som skriver uppsats och som följer regler och praxis, själv formulerar sina texter och anger källor.

Annonsplats


Annonsplats