Våra konsulttjänster

 • Kommunikation, branschfrågor
 • Informations- och utbildningsmaterial
 • Webbutveckling, programmering
 • Copy, artiklar, research
 • Insamling och bearbetning av informationsunderlag
 • Utvecklingsprojekt, FoU

Byggipedias sponsorer  har 15% rabatt på ordinarie konsultarvode.

Utbildningar och erfarenheter

Utbildningar bl.a: Väg- och vatten, Juridik, Ledarskap och kommunikation, Programmering, Webbutveckling, Copywriter

Erfarenhet från bl.a:
 • Bygg-, konsult- och fastighet
 • Verksamhets- och tjänsteutveckling, projektledning och företagande, 
 • Miljö, avfall & hållbarhetsfrågor
 • Arbetsmiljö
 • Hälsa & Friskvård
 • FoU
 • IT
Specialiteter, inriktningar bl.a:
 • analys av verksamheter ur helhets- och intressentperspektiv,
 • målgruppsanpassad kommunikation.
 • profilering av branscher, yrken, affärs- och verksamhetsområden
 • branschrelaterad och målgruppsanpassad intern/extern kommunikation,
 • branschanpassade webbsidor och portaler med fokus på användare/målgrupp, syfte och budskap,
 • insamling och sammanställning av underlag till strukturerad information i form av handböcker, vägledningar, hemsidor, branschstandarder,
 • utbildningspaket och kunskapsvalidering,
 • digitala applikationer för branschrelaterade tjänster,
 • research samt initiering och genomförande av utvecklingsprojekt ink.  analys och slutsatser av insamlad information.

Uppdragsgivare bl.a: Byggföretagen (Sveriges byggindustrier), Byggkostnadsforum/Boverket, Malmö Högskola/Universitet, Hermods, Ställningsakademin (STIB), flertalet branschorganisationer.

Exempel på aktuella samt avslutade uppdrag och samarbetsprojekt för några av Byggipedias sponsorer finns att läsa via denna sida: Våra samarbetspartners

För mer information: Kontakt – intressenter

Annonsplats