Våra konsulttjänster

 • Informations- och utbildningsmaterial
 • Webbutveckling, webbprogrammering
 • Copy, artiklar, research
 • Utvecklingsprojekt, FoU

Se referensprojekt nedan!

Kunskapsområden bl a:

 • Bygg- och fastighetsbranschen
 • Teori och praktik – bygg och förvaltning
 • Organisation, Kommunikation & Ledarskap
 • Miljö, avfall & hållbarhetsfrågor
 • Arbetsmiljö
 • Hälsa & Friskvård
 • Utbildningspaket och validering
 • Programmering och webbutveckling

Undvik att uppfinna hjulet och samtidigt bidra till Byggipedia och den fortsatta utvecklingen som en öppen portal.

Annonsplats

Undvik risk för plagiat – det finns vissa möjligheter att för interna ändamål köpa nyttjanderättigheter för underlag samt då även rättigheter att anpassa/omarbeta de upphovsskyddade texterna för egna interna ändamål eller be oss sätta ihop ett anpassat material.

Det viktigaste är att inte använda eller publicera/sprida materialet , dvs. sprida digitala filer, publicera öppet, via intranät eller på lärplattformar. Detta eftersom det undergräver Byggipedia som webbplats, vårt fortsatta arbete, våra konsultverksamhet(!), samt utveckling, uppdateringar på webbsidan.

Vi är beroende av att kunna livnära oss på vårt arbete = de intäkter vi kan få (från webbplatsen eller i form av tjänster/nyttjanderättigheter) syftar till att finansierar både ninvesteringar hittills och kommande arbeten med Byggipedia.

Utan våra intäkter kan vi inte fortsätta ge alla fri tillgång till information online.

Otillåten användning är illojalt mot andra användare samt mot branschen och möjligheten till en jämlik kompetensförsörjning!

Kolla med Byggipedia om din organisation finns på vår lista över otillåtna användare eller hör bara av dig för att självmant kompensera oss och undvika onödiga kostnader. Vi har idag ett några utbildningsanordnare bl.a yrkesutbildning och yrkeshögskolor, ett par olika läromedelsproducenter på listan, ett par företag i branschen, branschorganisationer samt föredragshållare på listan över kända överträdare.

Länka gärna till oss! Men tänk på att inläkning av sidor/innehåll – så att det visas på er egen webbplats eller lärplattform istället, också skadar våra intäkter, t.ex. annonsintäkter, och betraktas därför rättsligt som ”skadlig” för Byggipedia. Vi ser i vår statisk vilka som länkar in bilder, eller hela texter/sidor från oss. Hör av dig om du har för avsikt att ändra på detta!

Använda underlag från Byggipedia

Se upp med följande:

Vi tillåter ALDRIG öppen publicering på internet av Byggipedias texter.

 • Detta gäller såväl publicerade som idag opublicerade texter vi har upphovsrätten till samt plagiat av dessa.
 • Detta gäller också texter vi under åren gett nyttjanderättigheter till för specifikt ändamål/aktör och då för intern användning t.ex. yrkesutbildningar/lärplattformar.

Länka dina besökare TILL Byggipedia – Länka INTE in texter/sidor/bilder från Byggipedia direkt på er egen webbplats/plattform! Det skadar oss, vår kostnader för utnyttjad bandbredd(!), vår  besöksstatistik och våra annonsintäkter och är därför inte tillåtet!

Vi stävjar därför aktivt och med hjälp av jurister all otillåten användning: Byggipedias immateriella rättigheter

Kontakta Byggipedia vid frågor om nyttjanderätt, skadestånd mm!

 • Skadeverkan och underlag för skadestånd – förvärras ju längre tiden går. Tack för visad förståelse och ditt stöd för vår fortsatta verksamhet!
 • Säkerställ med era konsulter, skribenter att de inte kopierat och/eller plagierat upphovsskyddade texter från Byggipedia eller andra källor. Det är som publicerar upphovsskyddat material som har primärt, rättsligt ansvar!

Om ni av misstag och i god tro publicerat något – behöver ni inte kontakta oss i förväg utan ni tar ni helt enkelt utan dröjsmål bort det publicerade! Detta gäller även plagiat.

 • Kontakta oss gärna även efter radering  – för att säkerställa att vi inte har kvar er på vår lista över användare/publicister som vi hittills fått kännedom om att de utan tillstånd använder våra underlag i sin egen verksamhet , t.ex. läromedel, yrkeshögskoleutbildningar mm.

Vi har främst kommersiella användare – som mer eller mindre direkt stjäl våra egan intäkter och arbetsinkomster – på vår lista!

 • Inte studerande som skriver uppsats och som följer regler och praxis, själv formulerar sina texter och anger källor.

Annonsplats


Referensuppdrag – i urval

Håltagning.nu (BFB, f.d. Håltagningsentreprenörerna, HIB)
Putsning.nu (Mur- och Putsföretagen)
Byggledarskap.se (Byggföretagen)
Handbok för Håltagare (BFB, f.d. HIB samt SBUF)
Livslångt lärande och validering av svenska yrkesarbetare, FoU-projekt (EU-projekt, Halmstad Högskola)
Yrkesutbildningar för flertalet byggyrken (Hermods samt Ställningsakademin)
Prevention against Silica Dust (information för IACDS och HIB, nuvarande BFB)
Utbildningsmaterial om Kvartsdamm (BFB)
Underlag för branschstandarder – putsade fasadsystem (Mur- och Putsföretagen, f.d. Spef)
Nya hemsidor för ConstructionSkillsSweden och Future City (Byggföretagen)
Digitalisering i yrkesutbildningen, FoU-projekt (Installatörs- och Byggföretagen, MAU m fl)
Medlemsplattform med utvecklat innehåll samt digitala applikationer för ställningsbranschen (STIB)
Digitala applikationer för lastberäkningar, egenkontroll samt systematiskt arbetsmiljöarbete mm (STIB)

Annonsplats