I detta avsnitt visas exempel på markritningar. Exemplet hör ihop med övriga ritningsexempel såsom A, K, El och VVS.

Ritningsexempel – Mark

Exempel på markritningar som avser ledningsplan - men som också visar följande: Fastighetsindelning Huskropparnas placering Parkeringsplatser Vägar och andra anläggningar ...
Läs Mer

Markritningar

I detta avsnitt visas exempel på markritningar. Exemplet hör ihop med övriga ritningsexempel såsom A, K, El och VVS. Symboler ...
Läs Mer

Källor

Bygghandlingar 90

Företag som har bidragit med underlag om ritningsläsning:

Annonsplats