Anläggningsbranschen har en viktig roll i samhällsutvecklingen, infrastrukturen.

Anläggningsarbeten kan omfatta byggande och underhåll av vägar, järnvägar, flygplatser och hamnar. Detta är viktiga områden för att samhället och transportsystemen ska fungera.

Anläggningsarbeten kan också ingå i park- och trädgårdsanläggningar. Ofta finns ansluter dessa till – eller ingår – i husbyggnadsprojekt.

Anläggningsarbete i anslutning till vanliga husbyggnadsprojekt kan vara:

  • grund- och markförstärkning
  • schaktning och utfyllnad,
  • tillfarter och gångar
  • dränering, diken och rör i mark.

Läs mer: Skillnaden mellan bygg- och anläggningsprojekt

Anläggningsarbeten kan också vara byggande och underhåll av vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser.


=> Logga in för alla artiklar om väg- och anläggningsarbete och anläggningsmaskiner eller kontakta Byggipedia för att köpa nyttjanderätt av läromedel i undervisning