Anläggningsarbete

Anläggningsbranschen har en viktig roll i samhällsutvecklingen, infrastrukturen.

Anläggningsarbete behövs också i anslutning till vanliga husbyggnadsprojekt t ex:

  • grund- och markförstärkning
  • schaktning och utfyllnad,
  • tillfarter och gångar
  • dränering, diken och rör i mark.

Läs mer: Skillnaden mellan bygg- och anläggningsprojekt

Anläggningsarbeten kan också vara byggande och underhåll av vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser.

Anläggningsbranschen

Många anläggningsprojekt beställs av en myndighet, statlig eller kommunal och finansieras med skattemedel. Trafikverket är beställare av många vägprojekt. För ...
Läs Mer

Arbete med anläggningsmaskiner

I bygg- och anläggningsbranschen finns idag en allt bredare flora av maskinell utrustning att tillgå. Maskiner för anläggningsarbeten: Grävmaskin Lastmaskin ...
Läs Mer

Grund

Grundläggning av hus anpassas till byggnadens förutsättningar, eventuell källare samt till markens beskaffenhet och grundvattenförhållanden. Undergrundens, dvs markens, beskaffenhet undersöks ...
Läs Mer

Mark

Marken som byggnaden eller anläggningen uppförs på är en del  konstruktionen. Markarbetena är viktiga för att uppnå stabilitet och undvika ...
Läs Mer
Laddar…

Artiklar med information för vägarbetare:

Vägbyggnad – om vägbyggnad och arbete på väg.
Hjälp på väg –  om organisation av och åtgärder på en trafikolycksplats.

Källor och länkar

Hjälpmedel för säkrare schaktarbete (LU)
Handbok – Arbete på väg (Ramudden)
Schakta säkert (SGU)
Anlägga enskild väg (skosgkunskap.se)
Trafikverket – Kompetenskrav APV
APV Kompetens i upphandlad verksamhet (Trafikverket)
Trafikolyckor vid vägarbeten 2003-2015 (Trafikverket)
Hanndbok i gestaltning av vägar (Trafikverket)
Vad händer vid ett vägbygge (Trafikverket)

Kunskapsport för byggare


Copyright © Byggipedia.se 2018
Detta material kommer från Byggipedia.se och får inte användas i utbildningsyfte utan licens. Elever på licensierad skola får - för eget bruk - behålla utskrivet material som använts i undervisningen. Materialet får dock inte spridas vidare eller säljas.

Skolor och lärare med licens samt deras elever får använda denna utskrift/utskriftskopia i undervisningen under läsåret 2018/19
Byggipedia friskriver sig ansvar för ev felaktigheter och för användning i andra sammanhang än inom grundläggande byggutbildning. Läs mer om villkoren: https://byggipedia.se/larar-och-skollicenser/
Om du fått tillgång till detta material på annat sätt eller har frågor - Kontakta Byggipedia
Det är inte tillåtet att kopiera . Behöver du använda något i utbildningssyfte kontakta oss!