Ljud är en vågrörelse och en svängning. En ljudvåg är en svängning som breder ut sig i luften och genom material, t ex väggar. Ljud uppstår av små vibrationer och kan delas in i lågfrekvent ljud (infraljud) och högfrekvent ljud.

Hur starkt och hur långt ljudets vågrörelse fortplantar sig beror på luftmotstånd och motståndet i materialen ljudvågen skall ta sig igenom.

Är det vindstilla ute hörs ljudet längre bort än om det blåser kraftigt och luften rör sig i virvlar. Ljudet hörs bättre i medvind då det kan följa med luften vindrörelse långt bort från ljudkällan.


=> Logga in för att läsa allt, om akustik och ljud i byggnader, stomljud, stegljud, buller och efterklangstider samt hälsoeffekter av buller, eller kontakta Byggipedia för att köpa nyttjanderätt av läromedel


Relaterat:

Inomhusmiljö, komfort och säkerhet