Ljud är en vågrörelse och en svängning. En ljudvåg är en svängning som breder ut sig i luften och genom material, t ex väggar. Ljud uppstår av små vibrationer och kan delas in i lågfrekvent ljud (infraljud) och högfrekvent ljud.

Hur starkt och hur långt ljudets vågrörelse fortplantar sig beror på luftmotstånd och motståndet i materialen ljudvågen skall ta sig igenom.

Är det vindstilla ute hörs ljudet längre bort än om det blåser kraftigt och luften rör sig i virvlar. Ljudet hörs bättre i medvind då det kan följa med luften vindrörelse långt bort från ljudkällan.


=> Byggipedia söker samarbetspartners som gillar akustik och annat som har med ljud och oljud… Befintliga artiklar uppdateras just nu och vi förbereder för att vidareutveckla kunskapsområdet tillsammans med samarbetspartners och sakkunniga. Tillsammans med dig eller din organisation?

Sponsra detta kunskapsområde, skriv en artikel eller bidra med fakta/bilder, goda exempel etc

Byggipedias befintliga sponsorer: Våra samarbetspartners


Relaterat:

Inomhusmiljö, komfort och säkerhet