Etikettarkiv: Klimatskal

Projektering – energi och isolering

Projektering:

För att beräkna en byggnads energianvändning och behovet av isolering samt vilken tjocklek isoleringen skall ha i olika konstruktioner kan särskilda beräkningsprogram användas.

Det finns allt ifrån beräkningsprogram som utför överslagsberäkningar baserade på antagna förutsättningar, t ex om uppvärmningssystem, klimatzon samt U-värden för olika byggdelar, till mer avancerade energiberäkningsprogram där flera värden måste matas in och då blir också beräkningsresultatet ofta mer rättvisande.

Bild: Mineralull som ritningssymbol (dubbla isoleringskikt). (Rockwool)

Fortsätt läsa Projektering – energi och isolering

Underlagstak och taktäckning

Underlagstakets viktigaste funktion är att leda bort vatten.
Det skall normalt också vara stabilt nog för att kunna beträdas utan risk för genomtramp.

Underlagstaken delas in i två huvudgrupper:

  • Bärande underlagstak
  • Förenklade underlagstak

Bärande underlagstak

Bärande underlagstak används normalt tillsammans med ett täckskikt, ofta bitumenbaserat.

Det bärande underlagstaket fördelar lasten direkt till takets bärverk, och verkar avstyvnande på takkonstruktionen.
Ett underlagstak bestående av råspont, plyfa eller fuktbeständiga spånplattor är bärande och kan ta direkt påförd snölast.

Fortsätt läsa Underlagstak och taktäckning

Ytterväggskonstruktioner

Massiva ytterväggar

Massiva ytterväggar består av en rakt igenom homogen materialsammansättning.

Homogena ytterväggar kan bestå av t ex:
  • Betong
  • Tegel
  • Lättbetong
  • Lättklinker

Egenskaperna hos dessa material kan variera med densitet (materialets täthet och vikt).
Om isoleringen placeras på utsidan av en murad eller gjuten vägg tillkommer även någon form av fasadmaterial t ex fasadtegel eller träpanel.
En yttre isolerskivan kan också fungera som putsbärare för fasadputs.

Fortsätt läsa Ytterväggskonstruktioner