Etikettarkiv: Klimatskal

Projektering – energi och isolering

Projektering:

För att beräkna en byggnads energianvändning och behovet av isolering samt vilken tjocklek isoleringen skall ha i olika konstruktioner kan särskilda beräkningsprogram användas.

Det finns allt ifrån beräkningsprogram som utför överslagsberäkningar baserade på antagna förutsättningar, t ex om uppvärmningssystem, klimatzon samt U-värden för olika byggdelar, till mer avancerade energiberäkningsprogram där flera värden måste matas in och då blir också beräkningsresultatet ofta mer rättvisande.

Bild: Mineralull som ritningssymbol (dubbla isoleringskikt). (Rockwool)

Fortsätt läsa Projektering – energi och isolering

Annons


Underlagstak och taktäckning

Underlagstakets viktigaste funktion är att leda bort vatten.
Det skall normalt också vara stabilt nog för att kunna beträdas utan risk för genomtramp.

Underlagstaken delas in i två huvudgrupper:

  • Bärande underlagstak
  • Förenklade underlagstak

Bärande underlagstak

Bärande underlagstak används normalt tillsammans med ett täckskikt, ofta bitumenbaserat.

Det bärande underlagstaket fördelar lasten direkt till takets bärverk, och verkar avstyvnande på takkonstruktionen.
Ett underlagstak bestående av råspont, plyfa eller fuktbeständiga spånplattor är bärande och kan ta direkt påförd snölast.

Fortsätt läsa Underlagstak och taktäckning

Annons


Takprodukter

På taket monteras också utrustning för att taket skall vara säkert att beträda och åtkomligt för underhållsarbete.

Takmaterialtillverkarna tillhandahåller de flesta specialtillbehör och takprodukter som behövs för ett komplett tak inklusive säkerhetsutrustning, genomföringar och anslutningar. Detta avsnitt behandlar även takfönster och takavvattning

Fortsätt läsa Takprodukter

Annons


Ytterväggskonstruktioner

Massiva ytterväggar

Massiva ytterväggar består av en rakt igenom homogen materialsammansättning.

Homogena ytterväggar kan bestå av t ex:
  • Betong
  • Tegel
  • Lättbetong
  • Lättklinker

Egenskaperna hos dessa material kan variera med densitet (materialets täthet och vikt).
Om isoleringen placeras på utsidan av en murad eller gjuten vägg tillkommer även någon form av fasadmaterial t ex fasadtegel eller träpanel.
En yttre isolerskivan kan också fungera som putsbärare för fasadputs.

Fortsätt läsa Ytterväggskonstruktioner

Annons