Ett byggprojekt består av en lång process av mätande
  • Först skall man kanske mäta upp tomten där huset skall byggas, mäta höjder och nivåskillnader samt mäta in en bra placering av byggnader på tomten.
  • Sedan skall måtten överföras på en ritning.
  • Flera ritningar tas fram som anger alla delar i huset och vilka mått de har samt hur stora avstånden och nivåskillnaderna är mellan olika byggdelar.
  • När huset byggs skall måtten som står på ritningarna sättas ut i verkligheten så att alla delar hamnar på rätt plats och så att ingenting krockar.

Mät- och utsättningsinstrument

Idag finns i princip 7 olika sorters mätinstrument för en geodetisk mätning. Dessa mätinstrument är: GPS Totalstation Laser Digitalt avvägningsinstrument ...
Läs Mer

Koordinatsystem

För att sätta ut (placera) t ex en byggnad exakt rätt i förhållande till omgivningen och i förhållande till resten ...
Läs Mer

Utsättning

Det är viktigt att utföra alla mätningar med stor noggrannhet. En millimeter fel i ena änden kan i värsta fall ...
Läs Mer

Läs också:

Annonsplats