Mätning och utsättning

Ett byggprojekt består av en lång process av mätande

  • Först skall man kanske mäta upp tomten där huset skall byggas, mäta höjder och nivåskillnader samt mäta in en bra placering av byggnader på tomten.
  • Sedan skall måtten överföras på en ritning.
  • Flera ritningar tas fram som anger alla delar i huset och vilka mått de har samt hur stora avstånden och nivåskillnaderna är mellan olika byggdelar.
  • När huset byggs skall måtten som står på ritningarna sättas ut i verkligheten så att alla delar hamnar på rätt plats och så att ingenting krockar.

Mät- och utsättningsinstrument

Idag finns i princip 7 olika sorters mätinstrument för en geodetisk mätning. Dessa mätinstrument är: GPS Totalstation Laser Digitalt avvägningsinstrument ...
Läs Mer

Koordinatsystem

För att sätta ut (placera) t ex en byggnad exakt rätt i förhållande till omgivningen och i förhållande till resten ...
Läs Mer

Utsättning

Det är viktigt att utföra alla mätningar med stor noggrannhet. En millimeter fel i ena änden kan i värsta fall ...
Läs Mer

Länkar och källor

Avvägning (Wikipedia)
Utsättning (Wikipedia)
Geodesi (Wikipedia)
Surveying principles and methods (The Constructor)
Types of leveling methods used in surveying (The Constructor)

.

Kunskapsport för byggare


Copyright © Byggipedia.se 2018
Detta material kommer från Byggipedia.se och får inte användas i utbildningsyfte utan licens. Elever på licensierad skola får - för eget bruk - behålla utskrivet material som använts i undervisningen. Materialet får dock inte spridas vidare eller säljas.

Skolor och lärare med licens samt deras elever får använda denna utskrift/utskriftskopia i undervisningen under läsåret 2018/19
Byggipedia friskriver sig ansvar för ev felaktigheter och för användning i andra sammanhang än inom grundläggande byggutbildning. Läs mer om villkoren: https://byggipedia.se/larar-och-skollicenser/
Om du fått tillgång till detta material på annat sätt eller har frågor - Kontakta Byggipedia
Det är inte tillåtet att kopiera . Behöver du använda något i utbildningssyfte kontakta oss!