Ett byggprojekt består av en lång process av mätande

  • Först skall man kanske mäta upp tomten där huset skall byggas, mäta höjder och nivåskillnader samt mäta in en bra placering av byggnader på tomten.
  • Sedan skall måtten överföras på en ritning.
  • Flera ritningar tas fram som anger alla delar i huset och vilka mått de har samt hur stora avstånden och nivåskillnaderna är mellan olika byggdelar.
  • När huset byggs skall måtten som står på ritningarna sättas ut i verkligheten så att alla delar hamnar på rätt plats och så att ingenting krockar.


=> Logga in för alla artiklar som mätning, utsättning, koordinater mm eller kontakta Byggipedia för att köpa nyttjanderätt av läromedel i undervisning


Läs också:

Ritningsskalor och måttsättning