Mätning och utsättning

Ett byggprojekt består av en lång process av mätande

  • Först skall man kanske mäta upp tomten där huset skall byggas, mäta höjder och nivåskillnader samt mäta in en bra placering av byggnader på tomten.
  • Sedan skall måtten överföras på en ritning.
  • Flera ritningar tas fram som anger alla delar i huset och vilka mått de har samt hur stora avstånden och nivåskillnaderna är mellan olika byggdelar.
  • När huset byggs skall måtten som står på ritningarna sättas ut i verkligheten så att alla delar hamnar på rätt plats och så att ingenting krockar.

Mät- och utsättningsinstrument

Idag finns i princip 7 olika sorters mätinstrument för en geodetisk mätning. Dessa mätinstrument är: GPS Totalstation Laser Digitalt avvägningsinstrument ...
Läs Mer

Koordinatsystem

För att sätta ut (placera) t ex en byggnad exakt rätt i förhållande till omgivningen och i förhållande till resten ...
Läs Mer

Utsättning

Det är viktigt att utföra alla mätningar med stor noggrannhet. En millimeter fel i ena änden kan i värsta fall ...
Läs Mer

Länkar och källor

Avvägning (Wikipedia)
Utsättning (Wikipedia)
Geodesi (Wikipedia)
Surveying principles and methods (The Constructor)
Types of leveling methods used in surveying (The Constructor)

.

Kunskapsport för byggare


Copyright © Byggipedia.se 2019
Detta material kommer från Byggipedia.se och är skyddat av upphovsrättslig lagstiftning. Utskrivet material i pappersform får endast användas i undervisningen OM skolan eller läraren har licens - för läsåret 2019/20. Materialet får INTE spridas digitalt som pdf etc.
Elever på licensierad skola får behålla utskrivet material och använda det för eget bruk även efter utbildningen.Materialet får dock inte digitaliseras/scannas, publiceras, spridas vidare eller säljas.

Byggipedia friskriver sig ansvar för ev felaktigheter/sakfel och för användning i andra sammanhang än inom grundläggande byggutbildning.

Läs mer om villkoren: https://byggipedia.se/larar-och-skollicenser/
Om du fått tillgång till detta material på annat sätt eller har frågor - Kontakta Byggipedia
Det är inte tillåtet att kopiera . Behöver du använda något i utbildningssyfte kontakta oss!